Art and Life” bünyesinde projelendirilmiş, sanatın farklı disiplinlerini çatısı altında toplayan ‘’Türkiye-Avrupa Birliği Kültürlerarası Sanat Dialogları’’ kapsamında, devam edecek olan etkinliklerin ilki, Türkiye Çağdaş Sanatı’nın önemli isimlerinden Metin Güçlü’nün ‘Boşluk’ başlıklı sergisi ile Brüksel’de…

 
Kültürlerarası diyaloglar ile bu birikimleri paylaşmak, yeni değerler katmak, karşılıklı etkilenmek, sanatçıların sınırlar ötesinde, tüm dünyada izlenebilmesini sağlamak önemli bir koordinasyon unsuru oluşturmaktadır. 
 
Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel’in himayelerinde ve ev sahipliğinde, T.C. Dış İşleri Bakanlığı desteği, Saint-Josse Belediyesi, ve TUSİAD işbirliği ile THY Sponsorluğunda gerçekleşen, Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı Sergi, 6-26 Mart 2013 tarihleri arasında, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği Brüksel adresinde izlenebilecek.
 
 
‘’Araf'ın bir yüzü derya; diğer yanı..
 
Boşluk, sanatın özerkliğini ortadan kaldırma cesaretiyle yola çıkanlara karşı  asimetrik  bir parantezden ibaret değildir. Burada İlga'nın sorgulanması, sanatın nüfuzunu askıya alma girişimidir. Semboller, tecrübenin özetlenmesinden, ihlaller sınırlardan, sınamalar zaruretten doğar. 
 
Zamanı dolan İnsan'ın eylemi, madde dünyasından, hayal dünyasına adım attığında, beden olarak  kendi/lik'  çelişkisiyle yüzleşir. Bilinç, bir teşevvüş alanında  kendine yer açar. Algı semiyotiktir; göstergeler dünyadan  'Araf' a taşınır. Haset ya da şükran; nesneler dünyasına yatırım yapan ruhsal enerji, dünya hayatı, madde coğrafyasında kendi imge düzenini kurar. Deneyler yaşar, kefaretler için işbirliği yapar. Dostlar, nevrozlar edinir. Birey, iyi/kötü'sünü geliştirir; seçimleri, öznenin yeryüzündeki bulanık hakikatini ve sembolik düzende paylaşacağı  tüm kimliklerini belirler. 
 
 
Simgeler üzerinden öğreniriz; yaşar ve tükeniriz. Ölüm denilen sıçramada, zihnen sürecek yolculuğumuza dünyadan derlediğimiz imgelerden oluşan ganimet sandığımız ile devam ederiz.
 
‘Boşluk’ başlıklı bu sergisinde Metin Güçlü, nesneler aracılığıyla yeryüzünde kendini tanıyan öznenin, yol/culuğunun bir merhalesinde, karşılaşacağı boşluk'ta, elinden alınacak imkanlarla girdiği yabancılaşmaya ve kendinde kalacak semboller üzerinden sürecek olan
miraca tanıklık etmektedir.’’
 
Açılış: 6 Mart 2013, Çarşamba, Saat: 18:30
Adres: T.C. AB Daimi Temsilciliği 36-38 Avenue des Arts1040, Brussels/Belgium
Sergi: 7-26 Mart 2013 tarihlerinde izlenebilir.