Yazarlar
13.10.2014 - 02:30

‘Yenilenebilir kaynak’ payı elektrikte % 28.5

Sitene Ekle
Olayların içinden  |  Güngör Uras guras@milliyet.com.tr Tüm Yazıları »

Elektrik üretiminde ‘yenilenebilir kaynağa dayalı üretim’in payı yüzde 28’in üzerine çıktı.
Elektrik üretiminde çevreyi kirleten kömür, gaz, petrol gibi fosil kaynaklardan çok, çevreye zarar vermeyen, su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanılmasına çalışılıyor.
Dünya genelinde elektrik üretiminin yüzde 87’si fosil kaynaklı. Elektrik fosil kaynaklı kömürden (% 30), petrolden     (% 33) ve doğalgazdan(% 24) üretiliyor. Nükleer santrallardan üretilen elektriğin payı yüzde 5 oranında.
Dünya genelinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplamdaki payı ise sadece yüzde 8 oranında.
Dünya genelinde toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 8 olması yenilenebilir kaynaklardan çok az yararlanıldığını gösteriyor.
Dünya genelinde elektrik üretiminde yüzde 8 paya sahip toplam yenilenebilir kaynaklı üretimde hidrolik kaynakların payı yüzde 75.7, rüzgar santrallarının payı yüzde 12.4, biyo kaynakların payı yüzde 7.8 oranında. Güneş enerjisinin payı yüzde 2.7 ve jeotermal kaynakların payı yüzde 1.4 oranında.
Dünya enerji üretimine ait rakamlar gösteriyor ki, yenilenebilir kaynakların kullanımı konusundaki iyi niyete, bol söyleme, ısrarlara, tartışmalara rağmen, (1) toplam üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı az (% 8). (2) Toplam yenilenebilir kaynaklarda rüzgarın ve güneşin payı çok az (% 12.4 + % 2.7).

Yenilenebilir kaynakta iyiyiz
Türkiye’de 2013 yılında toplam 240.2 milyar kWh. elektrik enerjisi üretiminde fosil kaynaklı üretimin payı yüzde 71.5 oranında.
2013 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, toplam üretimin yüzde 28.5’unu oluşturdu.
Dünya ortalamasının çok üzerinde olmamızın nedeni hidrolik kaynakların enerji üretimindeki payının yüksekliği.
Toplam üretimde barajlı hidrolik kaynağın payı yüzde 18.7 oranında. Yapılan çok sayıdaki küçük HES yatırımlarına rağmen akarsulardan üretilen elektriğin payı yüzde 6.1 oranına ulaşabildi. Rüzgar kaynaklı üretimin payı yüzde 3.1, jeotermal kaynaklı üretimin payı yüzde 0.6 oranında.

Güneşten yararlanamıyoruz
Türkiye’de 2013 yılında kurulu 66.235 MW gücündeki elektrik üretim tesislerinden sadece 15 MW’lık bölümü güneş enerjisinden elektrik üretmeye dönük tesis. O nedenle güneşten üretilen elektriğin payı henüz toplam üretim rakamını etkileyecek boyuta ulaşamadı.
Bizim elektrik üretimimizde sorun yaratan gelişmeler toplam     üretimin yüzde 43.8’inin doğalgaz kaynaklı olması.
Yerli kömür üretiminin yetersizliği sonucu toplam üretimin yüzde 12.3’ünün ithal kömür ile gerçekleştirilmesi.
Yüzde 43.8 ithal doğalgaz, yüzde 12.3 ithal kömür toplamı yüzde 56.1 eder. Demek ki üretimin yüzde 56.1’inde ithalata bağımlıyız. Fiyat bakımından, döviz bakımından. Bu tablo yıllardır iyileşmiyor, tersine kötüleşiyor. Ama biz devamlı milli enerji politikasından sözetmeye devam ediyoruz.


Yazarlarda Ara
Bul
"Hangi Batı" ve "Hangi Sol" eserleri kime aittir?
©Copyright 2018 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.