23 kasım tool
milliyet logosu
oguz.gif

Yarıştan koptuk mu?

Şeref Oğuz

Elimde bir rapor var. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel boyutta ekonominin bu yıl yüzde 3.8, gelecek yıl da yüzde 4.1 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuyor.
"Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü" adlı rapora göre, küresel ekonomik gelişme, Batı Avrupa'da yaşanan bir dizi olumsuzluk yüzünden sarsılmış durumda ancak bölgede 1997'de sağlıklı bir büyüme yaşanacak.
Avrupa Birliği bu yıl yüzde 1.6 büyüyecek. Bu rakam gelecek yıl yüzde 2.5'a çıkacak. Batı Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar arasında, yüksek işsizlik oranı, bütçe açıkları ile çalışma hayatındaki aksaklıklar gösteriliyor.
Yükselen pazarlara sahip olan ülkeler ise son yıllarda gerekli reformları yapmaları nedeniyle iyi bir kalkınma hızı yakaladılar. IMF raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerin, bu yıl geçen yıla göre ekonomik büyümelerini artıracaklar. Geçen yıl yüzde 5.9 oranında büyüyen gelişmekte olan ülkelerin, 1996'da bu oranı yüzde 6.3 çıkaracakları tahmini yapılıyor.
Kalkınmakta olan ülkelerin büyüme hızlarının önümüzdeki yıl yüzde 6.2'ye gerileyeceği görüşüne yer verilen raporda, sanayileşmiş ülkelerin bu yıl yüzde 2.3, gelecek yıl da yüzde 2.5 oranında büyümeleri öngörülmüş. Gelişmiş ülkeler geçen yıl yüzde 2.1 oranında büyümüştü.
Geçen yıl binde 9 büyüme kaydeden Japonya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5, gelecek yıl da yüzde 2.7 oranında gelişeceği tahmininde bulunan IMF, ABD'nin bu yıl yüzde 2.4, gelecek yıl da yüzde 2.3 oranında büyümesini bekliyor. aynı rapor, Asya'nın, yüzde 8 ile bu yıl en hızla büyüyen kıta olma özelliğini koruyacağı iddiasında.
Bir başka rapor, küreselleşmeyle ilgili. Dünyada "etkileyici" bir hız kazanan küreselleşmenin etkisiyle, geçen yıl yabancı ülkelere yapılan yatırım tutarı yüzde 40 gibi rekor düzeyde artarak, 315 milyar dolara (32 katrilyon liraya) ulaştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan 332 sayfalık "Dünya Yatırım Raporu - 1996" sonuçlarına göre, geçen yıl harcanan 315 milyar dolar tutarındaki paranın üçte ikisinden büyük bölümü olan 229 milyar doları (23 katrilyon lira), yeni fabrikaların inşaası yerine, var olan şirketlerin ele geçirilmesi veya birleşmelere ayrıldı.
Doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 40 artış olmuş. Gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırım tutarı ise geçen yıl, bir önceki yıla göre, yüzde 15 yükselmiş. Toplam 315 milyar dolar tutarındaki yabancı yatırımdan ancak 100 milyar doları (10 katrilyon lira) gelişmekte olan ülkelere gitmiş.
Global yabancı sermayenin artışına neden olarak, aralarında rekabet baskısı, yeni teknolojiler, özelleştirme, ulusal hükümet politikaları ile bölgesel gruplaşmanın da yer aldığı gelişmeler gösteriliyor. Dünyada 1992 yılından bu yana en hızlı kalkınan ülke konumununda bulunan Çin'e, geçen yıl, 38 milyar dolar (4 katrilyon lira) tutarında yabancı sermaye girmiş.
Bu raporları niçin aktardık dersiniz? Biz Susurlukla, yumruklarla, basına sansürle, ya tutarsa bütçeleri ve yeni liralarla oyalanırken, dünya dört nala koşuyor. 10 yıl öncesinin "yükselen yıldızı" Türkiye, ne yazık ki bu yarıştan kopmuş gibi davranıyor. Lütfen ara sıra başımızı dış dünyaya çevirelim ve evrensel rakiplerimize gözatalım. Zira bazıları bize tur atmak üzere, haberimiz olsun.

[Ana Sayfa] [Siyaset] [Ekonomi] [Dünya] [Magazin] [Sanat] [Yaşam]
[Entellektüel] [Spor] [Köşe Yazarları] [Dizi Yazı] [Eğitim]