dizi.jpg

İsteyene fazla din dersi


8 yıllık temel eğitim ve imam hatip liseleri, Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gazeteler, televizyonlar, Meclis, halk hemen herkes bu konuyu konuşuyor.
15 milyon öğrenci, 20 milyon veli ve yarım milyon öğretmen, kendileri için hayati önem taşıyan bu konuda, bir an önce karar verilmesini bekliyor.
İlkokullar bu yıl mezun verecek mi, vermeyecek mi, Anadolu liseleri, kolejler ve imam hatip liselerinin orta bölümleri kapanacak mı, zorunlu temel eğitim kesintisiz 8 yıl mı, yoksa 5 + 3 formülüyle mi gerçekleşecek?
Milyonlarca kişi bu soruların cevabını beklerken, karar verme mercii TBMM Milli Eğitim ve Plan Bütçe komisyonlarından çıt yok. Komisyon başkanlarına göre, 8 yıllık temel eğitim, şu anda Türkiye'nin öncelikli sorunları arasında yer almıyormuş. Bu yüzden de, öncelikle görüşülmesi gereken kanun teklifleri arasına sokulması gerekmiyormuş...
CHP Milletvekili Altan Öymen ve 70 arkadaşı tarafından verilen yasa önerisi, böylesine inandırıcı olmayan bir gerekçeyle safdışı bırakılırken, hükümetin yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğu ve ANAP'tan gelecek destekle, MGK'yı rahatsız etmeyecek bir kanun çıkartacağı söyleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Arapça ve Kuran'ı Kerim'in 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulacağı 5 + 3 modelinin çok tepki alması üzerine, yeni bir arayışa girdi.
Çok yönlü uzun görüşmeler ve pazarlıklar sonunda, yasaları ve laikliğe duyarlı kesimleri zorlamadan, İslami kesimleri de küstürmeden yumuşak bir geçiş sağlayacak formül şöyle:
8 yıllık temel eğitim için yeni bir kanunu düzenlemeye gerek yok. 1973 yılında çıkan Temel Eğitim Yasası, zaten bunu öngörüyor. Yapılacak tek şey, "Temel eğitimin 5 yıllık bölümü zorunlu, 3 yıllık bölümü ise şartlar oluşuncaya kadar zorun değildir" şeklindeki geçici maddenin kaldırılmasıdır.
15 yıldır, yeni açılan okulların tamamı 8 yıllık temel eğitim okullarıdır. Yani, uygulama artık oturmuştur. Yeni bir model arayışına gerek yoktur. Dolayısıyla, Arapça ve Kuran'ı Kerim derslerinin konulması söz konusu değildir. İmam hatip lisesine gitmek isteyen öğrenciler ya da daha fazla dini eğitim almak isteyen öğrenciler, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yanında seçmeli olarak din kültürü ve ahlak bilgisi 2 ve 3'ü de alabilirler. Eğer amaç dinini öğrenmek ise bu olanak fazlasıyla sağlanacak. Aksi yöndeki istekler, olayın eğitim ve dini öğretim boyutundan çıkıp, siyasi platforma taşınması anlamına gelir...
Evet, görüşler böyle. Bu arada 30 Nisan'da yapılacak Milli Güvenlik Kurulu için de kronometre çalışmaya devam ediyor. 26 gün içinde yeni modeller mi üretilecek, yoksa yukarıdaki model mi benimsenecek hep birlikte göreceğiz!

NEDEN İMAM HATİPLER?

Türkiye'de bugün 74 bin okul ve 15 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Böylesine geniş bir eğitim pastası içerisinde imam hatip liselerinin payı ise çok küçük ama, gürültüsü büyük. Halen 610 imam hatip lisesinde 512 bin civarında öğrenci bulunuyor.
Erbakan ve arkadaşlarının "Halk akın akın imam hatip yaptırıyor" dediği okul sayısı, hepsi hepsi 500 kadar. Halbu ki, yaptırılan diğer öğretim kurumları en az 5 bin tane. Yani on katı.
İmam hatiplerle ilgili bir başka ilginç nokta ise, sayıları hızla artan ve İngilizce eğitim yapan Anadolu imam hatip liseleri. Bu durum, "Neden Arapça, değil de İngilizce, imamlar Kuranıkerim'in İngilizce çevirilerini mi okuyacak, yoksa İslamiyeti İngilizce kaynaklardan araştırıp, camilerde İngilizce vaaz verecekler?" şeklinde eleştirelere neden oluyor.
Öğrencilerin daha fazla din eğitimi almak istemenin dışında, imam hatiplere yönelmelerinin diğer nedenleri de şöyle sıralanıyor:
* Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki muhafazakar kadrolar, fakir aile çocuklarının gidebildiği, diğer yatılı okulları bir bir tasfiye ederek, imam hatipleri en güçlü seçenek haline getirdi. 1997 MEB verilerine göre, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü okullarına 3 bin, ticaret ve turizm okullarına 2 bin, öğretmen okullarına 15 bin pansiyon kapasitesi verilirken, imam hatiplere 41 bin yatak tahsis edildi.
* En iyi öğretmenler bu okullarda görevlendirilip, diğer okulların çoğunda yarım gün eğitim yapılırken, bu okullarda tam gün eğitim verilerek, üniversiteye girişte cazip hale getirildiler.
* Üniversiteye girişte en başarılı okullar olarak lanse edildiler ama, bu konudaki pek çok bilgi gibi bu da çok abartılı. ÖSYM verilerine göre, birkaç bireysel başarının dışında 20 çeşit lise arasında imam hatipler ancak 15. sırada yer alıyor.
* İmam hatip liselerinden bugüne kadar bir milyonu aşkın mezun verildiği, ancak bunlardan sadece 70 bininin Diyanet'te görevli olduğu, diğerlerinin ise diğer meslek alanlarına yayıldıkları dikkati çekiyor.

YARIN: BUNDAN SONRA NE OLUR?
İmam Hatipli ünlüler

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 550 üyeli Meclisinde 7'si bakan 67 milletvekili bulunuyor. İmam hatip kökenli milletvekillerinin 53'ü RP'li, 7'si ANAP'lı, 6'sı DYP'li, 1'i BBP'li.
İmam hatipli bakanlar:
Abdullah Gül (Devlet Bakanı)
Şevket Kazan (Adalet Bakanı)
Abdüllatif Şener (Maliye Bakanı)
Necati Çelik (Çalışma Bakanı)
Ahmet Cemil Tunç (Devlet Bakanı)
Musa Demirci (Tarım Bakanı)
Teoman Rıza Güneri (Devlet Bakanı)

Politikacılar:
Yasin Hatipoğlu (TBMM Başkan Vekili)
Cemil Çiçek (ANAP Yozgat Milletvekili)
Tayyar Altıkulaç (DYP İstanbul Milletvekili)
Şevki Yılmaz (RP Rize Milletvekili)
Ayvaz Gökdemir (DYP Kayseri Milletvekili)

İmam hatipli gazeteci - yazarlar:
Ahmet Varol,
Abdurrahman Dilipak,
(Akit)
Fehmi Koru (Zaman)
Sadık Albayrak (Milli Gazete)
Mustafa İslamoğlu (Yeni Şafak)
Ali Bulaç (Yeni Şafak)
Refah'ın tabanı mı?

İMAM hatip okulları büyük bir kesim tarafından RP'nin tabanı olarak görülüyor. RP'li milletvekilleri arasında imam hatip mezunlarının sayısal çokluğunun yanı sıra, yine bu partiden milletvekillerinin imam hatipler için gösterdikleri çaba da bu görüşü destekler nitelikte.
Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve Mezunları Vakfı'nın yayınladığı "Din Eğitimi" raporunda, bu olguyu reddediyor ve şu görüşe yer veriliyor; "RP'yle din eğitimi arasında kurulan ve peşin hükümlerden kaynaklanan bağlantı, din eğitiminin gelişmesi yönündeki çabalara sekte vuruyor. RP'nin oy artışını imam hatip ve Kuran kurslarının yaygınlaşmasına bağlayanların görüşünü tam tersine deliller göstererek çürütmek mümkündür."
Mezunların raporuna rağmen, çeşitli dönemlerde RP'li milletvekillerinin imam hatip okullarıyla ilgili sözleri, bu okullara ve mezunlarına partinin ne kadar sahiplendiğini ortaya koyuyor. İşte birkaç örnek:
Lütfü Esengün TÜSİAD'ın raporu karşısında imam hatiplere şu sözlerle sahip çıkmıştı: "Kim rapor yayınlarsa yayınlasın, kim imam hatipliler aleyhine ne söylerse söylesin hiç önemli değil. İmam hatip liselerine destek veren bir zihniyet iktidardadır. Bu milletin desteğini bunun için aldık. Bunun için iktidar olduk. Açılmamış imam hatipleri açmak bizim için en şerefli görevdir."
Yasin Hatipoğlu, Ankara İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği'nin Aralık 96'da düzenlediği "Dünden Bugüne İmam Hatipler" toplantısında imam hatiplerin geldiği seviyeyi anlatırken "Ufuk benim ufkum, çünkü ufuk imam hatip neslinin ufku. Parlayan yıldız o, doğan ay o, ısıtan güneş o" diyordu.
RP Denizli Milletvekili Ramazan Yenidede, Ekim 96'da Denizli Anadolu Meslek Lisesi'nin açılışında şu sözlerle Refah - imam hatip ilişkisini açıklıyordu: "Eskiden imam hatipliler için ölü yıkayıcısı derlerdi. İmam hatipliler artık sadece ölü yıkamıyor, devlet yönetiyor. Meclis'te 24 saat imam hatiplinin emrindeyim. Yeter ki imam hatipli olun."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmam hatip okullarının Türkiye'ye damgasını vurması bizi mutlu ediyor" derken, Başbakan Necmettin Erbakan da imam hatip liselerini söyle sahipleniyordu:
"Zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarma gayretinin altında imam hatip okullarının orta kısımlarını kapatma düşüncesi yatıyor. Buna izin vermeyiz."

Sayılarla imam hatip liseleri

* Toplam Okul Sayısı: 609 (Bunlardan 107'si Anadolu, 36'sı çok programlı, 2'si süper, 464'ü de düz imam hatip lisesi)
* Açılmayı bekleyen imam hatip lisesi: 250
* Toplam öğrenci sayısı: 511 bin 502. (Orta kısımda: 318 bin 775, lise kısmında: 192 bin 727)
* Kız öğrenci sayısı: 120 bin
* İmam hatiplerde öğretmen başına öğrenci sayısı: 10. (Genel liselerde 20, erkek teknik 16, ticaret ve turizm 20)
* İmam - hatiplilerin meslek liseleri içindeki oranı: Yüzde 20.
* Orta kısımdaki oranı: Yüzde 87.
* Pansiyonlu imam hatip lisesi sayısı: 261. (Diğer okullardaki pansiyon sayıları: İlköğretim 156, ortaöğretim 206, erkek teknik 87, kız teknik 23, ticaret ve turizm 17, öğretmen liseleri 55, özel eğitim okulları 45)
* İmam hatiplerin üniversite başarı sırası: 20 çeşit lise arasında 15'inci.
* Kendi mesleğinde kalan imam hatip mezunu: Yüzde 15.
Meslek liselerinde liste başı

İMAM hatip liseleri okul binası ve öğrenci sayısı açısından endüstri meslek lisesi dışındaki diğer meslek liselerini geride bıraktı.
Endüstri meslek lisesi (519), teknik lise (232), Anadolu meslek lisesi (19) Anadolu teknik lisesi (99) kız meslek lisesi (422), kız teknik lisesi (33) Anadolu kız meslek lisesi (111) Anadolu kız teknik lisesi (1) ticaret meslek lisesi (366) akşam ticaret meslek lisesi (5), Anadolu ticaret meslek lisesi (88), Anadolu dış ticaret meslek lisesi (7) Anadolu sekreterlik meslek lisesi (5), Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi (38), Anadolu iletişim ve basın yayın meslek lisesi (8), Anadolu aşçılık meslek lisesi (2).

[Ana Sayfa] [Siyaset] [Haber] [Ekonomi] [Dünya] [Sanat] [Yaşam]
[Entellektüel] [Spor] [Köşe Yazarları] [Arşiv] [Standart harfler] [Künye]