19 Mayıs 2000 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 EĞİTİM
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 OKUR TEMSİLCİSİ
 ÇİZERLER
 KENT HABERLERİ
 SAĞLIK
 ÇEVRE
 MAGAZİN
 OTOMOBİL
 ASTROLOJİ
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 VİTRİN
 TEKNOLOJİ
 İŞ YAŞAMI
 TURİZM
 PAZAR SOHBETİ
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRKÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
Mali Müşavirlik Yasası değişiyor

Vergi Dünyası / MUSTAFA ÖZYÜREK


       Modern vergi sistemleri ile birlikte, muhasebe, işletmecilik alanlarında çalışan bilgili ve uzmanlık sahibi kişilerin çalışma yöntemlerini ve örgütlenmelerini düzenleyen 1989 yılında kabul edilmiş bulunan 3568 sayılı meslek yasasında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili bir yasa teklifi TBMM'ye sunulmuş bulunmaktadır.
       İstanbul milletvekili Sayın Masum Türker ve arkadaşları tarafından Meclis'e sunulan teklifte, 3568 sayılı yasada, yasanın adından, serbest muhasebeciliğin kaldırılmasına, meslek mensuplarına yeni denetim alanları açılmasına kadar önemli değişiklikler öngörülmektedir.
       Değişiklik teklifi hazırlanırken TÜRMOB'un ve bağlı odaların genel kurullarında gündeme getirilen görüşlerden ve odaların hazırladığı önerilerden geniş ölçüde yararlanılmış bulunuyor. Ayrıca daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde TÜRMOB yetkililerinin de katılımıyla hazırlanan kanun hükmünde kararname çalışmasındaki düzenlemelerin de dikkate alındığı anlaşılıyor.
       Yasa teklifinde yapılması istenen başlıca değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz.
       Yasanın adı "Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" olarak değiştiriliyor.
       TÜRMOB ve odalar için yeni yasal organlar kurulması öneriliyor. Odalarda "mesleki komiteler", ilçelerde "oda temsilcilikleri", "oda danışma meclisi" kurulması düşünülüyor. TÜRMOB için "başkanlar konseyi" öneriliyor.
       Şu anda her oda için beş kişiden oluşan oda yönetim kurulu üye sayısı, odaların üye sayısına göre on bire kadar çıkıyor.
       TÜRMOB Genel Kurulu için, oda başkanları doğal delege olarak kabul ediliyor, 25 üye için bir delege yerine 50 üye için bir delege seçilmesi öneriliyor.
       Teklifte muhasebe enstitüsü kurulması ve TESMER'in bu enstitü bünyesinde görev yapması öngörülüyor.
       3568 sayılı yasada "serbest muhasebeci", "serbest muhasebeci mali müşavir" ve "yeminli mali müşavir" olarak belirlenen meslek unvanları "serbest muhasebeci"nin kaldırılmasıyla "mali müşavir ve yeminli mali müşavir" olarak ikiye indiriliyor.
       Ticaret lisesi mezunlarının 8 yıl, ön lisans mezunlarının 6 yıl staj yapmaları, ayrıca TESMER'de belli süre eğitim görmeleri şartıyla sınavla mali müşavir olmaları öngörülüyor.
       Şu anda serbest muhasebeci unvanı ile çalışanlardan lise ve dengi okullardan mezun olanlar sekiz ay, ön lisans mezunları altı ay, diğerleri bir yıl TESMER'ce düzenlenen eğitimden geçtikten sonra, sınavlarda başarılı olurlarsa mali müşavirlik unvanı kazanacaklar.
       Teklifte yeminli mali müşavirlerin sorumlu olması "kasıt" unsurunun varlığına bağlanıyor.
       Teklifte, belli büyüklükteki anonim şirketlerin bağımsız denetim yapma yetkisine sahip meslek mensupları tarafından denetlenmesi veya aynı nitelikte murakıpların görev yapması düşünülüyor.
       Otuz maddelik yasa teklifinde, 3568 sayılı yasadaki bazı şikayet konularını gidermede önemli düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Ancak 3568 sayılı yasada yer alan, bazı kesimlere sınavsız ruhsat verilmesi, üniversite mezunu olamayanların mesleğe girmeye devam etmesi gibi hükümlerle, sınav komisyonlarının oluşumunda, yönetmeliklerin ve meslek kararlarının yayınlanmasında idareye geniş vesayet tanınması gibi TÜRMOB'un yıllardır üzerinde durduğu sorunlarla ilgili olarak yasa teklifinde herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir.
       Yasa teklifi esas itibariyle olumlu düzenlemeler içermektedir. Bu yönden desteklenmeye değer bir tekliftir. Ancak Meclis'te müzakereler sırasında tamamlanması gereken bazı eksikleri bulunmaktadır.


© 2000 Milliyet