18 Şubat 2002 Pazartesi


BİZE ULAŞINHABER İNDEKSİARŞiVYARDIMKÜNYE·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 Vergiler halka ağır geliyor

Vergi Dünyası / MUSTAFA ÖZYÜREK

     Son zamanlarda medyada yer alan vergilerle ilgili konulara yoğun ilgi gösteriliyor. Elektrikli araçlarda ve otoda KDV oranlarının indirilmesi, doğalgazdan alınan % 18 KDV'nin % 8'e düşürülmesi, akaryakıttaki ATV'nin ve KDV'nin yüksekliği, Emlak Vergisi'ndeki çarpıklıklar gibi konularda yazılar adeta kampanyaya dönüştü.
     Vergi yapımızda son zamanlarda önemli değişiklik olmadı. Ancak vasıtalı vergilere yüklenilmesi, zaten pahalılık altında ezilen halkı çileden çıkarıyor.
     Ekonomiyi yönetenlerin halkın bu tepkilerinin nedenlerini ve sonuçlarını iyi değerlendirmesi gerekir. Yazılır, çizilir, konuşulur ancak halk kuzu kuzu vergisini öder döneminin sonuna gelindiği anlaşılıyor.
     Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 2001 yılı bütçe sonuçları vergilerin dağılımındaki çarpıklığı göstermektedir.
     
Vergi içindeki payı
Vergi gelirleri 39.767.892 % 100
KDV (Dahilde) 7.289.736 % 18
KDV (İthalde) 5.149.317 % 12
ATV (Akaryakıt Tüketim Vergisi) 5.560.000 % 14
Gelir Vergisi 11.578.894 % 29
Kurumlar Vergisi 3.675.662 % 9
     
     
     Tabloda görüldüğü gibi toplam vergilerin % 30'u KDV tahsilatından, % 14'ü ATV tahsilatından sağlanmıştır.
     11.5 katrilyon liralık Gelir Vergisi'nin 10.8 katrilyon lirası stopaj yoluyla tahsil edilmiştir. Bir başka anlatımla, ücretlerden, faizlerden, kiralardan, serbest meslek kazançlarından vb. kesilen vergiler toplam Gelir Vergisi'nin % 94'ünü oluşturmuştur.
     Beyana dayanan bir vergi olan Gelir Vergisi'nde beyanname ile tahsil edilen vergiler % 6 (% 2'si geçici vergi) oranında kalmıştır.
     Vergi sistemi tahsili kolay vergilere kaydırılarak giderek adaletten uzaklaşmaktadır.
     Geçtiğimiz 10 yıl içinde vergi gelirlerinde önemli artışlar sağlanmış ve vergi yükü yükselmiştir. Artık kayıtlı kesimden daha fazla vergi toplama olanağı kalmamıştır. Yüksek vergi oranları ekonominin önünü tıkamakta, üretimi ve istihdamı caydırmaktadır.
     Özellikle yüksek KDV oranları ve ücretlerdeki aşırı vergi, sosyal güvenlik yükü kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Fişsiz, faturasız alışveriş ve kaçak işçi çalıştırma giderek yaygınlaşmaktadır.
     Bu gidişi önlemek için vergi oranlarını katlanılabilir düzeye çekmek şarttır. Özellikle vasıtalı vergilerde oranlar düşürülmelidir.
     Böylece vergiye karşı direnç azalacak, ekonomi canlanacak ve sonuç olarak daha fazla vergi toplanabilecektir.
     Dünya Bankası'nın vergi sistemi ve vergi yönetimine ilişkin raporunda da vergi oranlarının yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Çözüm, vergi yönetimini ve vergi denetimini ciddi şekilde yeniden yapılandırmakta görülmektedir.
     Vergi idaresini daha özerk bir yapıya dönüştürmek, bilgisayar tekniklerinden azami ölçüde yararlanmak, çalışanlara insanca yaşayacak düzeyde ücret ödemek kaçınılmaz görünmektedir. Şekerden, tütüne, enerjiye, bankacılığa her konuda özerk kurullar oluşturan hükümet vergi konusunda çekingen davranmaktadır.
     Maliye Bakanlığı'nda göre yapan maliye müfettişleri, hesap uzmanları hazırladıkları raporlarda vergi sisteminin aksayan noktalarını gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Uluslararası kuruluşların da geniş ölçüde katıldığı çözüm önerilerini daha fazla geciktirmek vergi sistemine ve ekonomiye zarar vermektedir. Hükümetin ve Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral'ın yıllardır içeriden ve dışarıdan gündeme getirilen vergi idaresini ve denetimini yeniden yapılandırma önerilerine kısa sürede eğilmesi beklenmektedir.
      EKONOMİ


Garanti bir gün mutlaka
İstanbul’a yaklaşılamadı
‘Müfettiş Linn’
Askere e cüzdan
Audi’nin hedefi BMW’yi yakalamak
Faiz oranları kriz öncesine döndü
2 bin firma kapandı 29 bin firma açıldı
Vergiler halka ağır geliyor
Dış ticaret fazla verdi


 SAYFA BAŞI 
© 2002 Milliyet