04 Şubat 2008 / Pazartesi - 18:00'Mavi Hat' operasyonu kapsamında ünlü zenginlere dava açıldı

      BOTAŞ’taki yolsuzluk iddiaları üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde başlatılan "Mavi Hat" operasyonu kapsamında, aralarında İbrahim Selçuk, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Şakir Arıkan, Ömer Korkmaz, Gökhan Osman Bildacı ve Nihat Özdemir gibi isimlerin de bulunduğu 71 kişi hakkında dava açıldı.
      Söz konusu kişilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt kapsamında ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
      AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BOTAŞ’taki yolsuzluk iddiaları üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde başlatılan "Mavi Hat" operasyonuna ilişkin soruşturmayı tamamladı.
      Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından açılan davanın iddianamesinde, İbrahim Selçuk, Seydi Çevik, İsmail Şimşek, Ahmet Karademir, Mustafa Şağban, Lokman Usta, Cevdet Çağan, Mehmet Sezgin, Ekber Topal, Bülent Şahhüseyinoğlu, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Kerim Taşkıran, Şakir Arıkan, Ömer Korkmaz, Muhammet Hüseyin Ayaydın, Vahap Alaca, Ethem Tozlu, Hasan Turgay Günay ve İsa Yerdelen’in, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesinde tanımlandığı şekliyle örgüt kurdukları ve örgüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelerde diğer kişilerle birlikte "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet anlaşması yapıp, rüşvet alma" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarını işlediklerinin tespit edildiği kaydedildi.
     
     "HİÇ KİMSENİN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR"-
      Cumhuriyet Savcılarının, yasaların verdiği yetkiye dayanarak suç ve suçluyla mücadelede hiçbir zaman tarafların inançları, etnik unsurları, kültür yapıları, siyasi yapıları, ekonomik ve sosyal yapılarını nazara almadığı vurgulanan iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da bu hususlar doğrultusunda soruşturmasına başladığı ve neticelendirdiği ifade edildi.
      Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü bulunmadığına işaret edilen iddianamede, "Yasalar önünde herkes eşittir. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüm var diye, yasalarca suç kabul edilen eylem ve hareketlerde bulunamaz" denildi.
     
     20 KİŞİ HAKKINDA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ İDDİASI-
      İddianamede, İbrahim Selçuk, Seydi Çevik, Rıza Çiftçi, Bekir Aksoy, Ahmet Karademir, Mustafa Şağban, Ethem Tozlu, Hasan Turgay Günay, Mehmet Sezgin, Lokman Usta, Şakir Arıkan, Bülent Şahhüseyinoğlu, Vahap Alaca, Ömer Korkmaz, Ekber Topal, Cevdet Çağan, Muhammed Hüseyin Ayaydın, İsa Yerdelen, Kerim Taşkıran ve İsmail Şimşek’in, TCK’nın 220/1. maddesinde yer verilen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
      Melih Zaim, Servet Üst, Murat Akkaya, Faruk Ceylan, Siyami Hıdıroğlu, Gökhan Osman Bildacı, Abdullah Gündüz, Semra Kaya’nın (Çevik), örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlediklerinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, bu kişilerin, TCK’nın 220/6. maddesi yollamasıyla 220/2. maddesinde yer verilen "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye
      olmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Bekir Özcan, Dilek Şimşek, Ali Rıza Karaduman, Celal Şahin, Sezai Bacaksız, Bahaddin Özdemir ve Nihat Özdemir’in de örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri belirtilerek, TCK’nın 220/7. maddesi yollamasıyla 220/2. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunuldu. İbrahim Selçuk’un 10, Seydi Çevik’in 7, Rıza Çiftçi’nin 9, Bekir Aksoy’un 7, Ahmet Karademir’in 6, Mustafa Şağban’ın 7, Ethem Tozlu’nun 5, Hasan Turgay Günay’ın 4, Mehmet Sezgin’in 5, Lokman Usta’nın 6, Şakir Arıkan’ın 4, Bülent Şahhüseyinoğlu’nun 1, Vahap Alaca’nın 3, Ömer Korkmaz’ın 2, Cevdet Çağan’ın 3, Ekber Topal’ın 2, Muhammed Hüseyin Ayaydın’ın 4, İsa Yerdelen’in 1, Kerim Taşkıran’ın 2 ihaleye fesat karıştırdığı kaydedilen iddianamede, bu kişilerin, "örgüt adına hareket edip, fikir ve eylem birliği içinde bulundukları, idarede görev yapan örgüt mensupları ile birlikte iş bölümü ve emir-komuta zinciri şeklinde çalışıp ayrı ayrı suç kastıyla hareket ettikleri" belirtildi. İddianamede, söz konusu kişilerin, her suç için ayrı ayrı olmak üzere TCK’nın 235/1-3. maddesinde yer verilen "ihaleye fesat karıştırma suçundan" cezalandırılmaları istendi. Bu suçun işlenmesi halinde 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Davanın iddianamesinde, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına ihaleye fesat karıştırma eylemlerinde bulundukları kaydedilen Melih Zaim’in 2, Servet Üst’ün 1, Murat Akkaya’nın 2, Faruk Ceylan’ın 1, Siyami Hıdıroğlu’nun 1, Gökhan Osman Bildacı’nın 1 ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülerek, bu kişilerin de TCK’nın 235/1-3. maddesine göre cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede; Eyüp Fatih Erarslan, Rahmi Ülgün Güven, Özgür Haşemoğlu, Mehmet Bulut, Rubil Gökdemir, Selahittin Hacıömeroğlu, Ali Karaer, Mehmet Rıdvan Öz, Merdan Hürmeydan, Cemal Yazıcı, Erhan Peker, Ümit Nejat Alpaslan, Oral Baytok, Sezai Bacaksız, Muzaffer Nasıroğlu, Nihat Sürgüt, Kürşat Durak, Mahmut Kaan Doğan, İbrahim Murat Yıldız, Bahaddin Özdemir, Feti Vehbi Özkoç, Aşkın Tuna Haşemoğlu, Aziz Kaya, Ali Tunç Kemaloğlu, Nihat Özdemir, Göksel Genç, Haldun Ahmet İyidil, Ali Rıza Evci, Necati Ünal, Nazmi Haşemoğlu, Hasan Ali Kudal, Metin Karakaya, Mehmet Ali Doğan, Abdullah Çoban, Mustafa Bülent Karaaslan’ın da TCK 235/1-3. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istendi.
     
     RÜŞVET ANLAŞMASI YAPMAK VE RÜŞVET ALMAK SUÇU-
      İbrahim Selçuk’un 17, Seydi Çevik’in 13, Rıza Çiftçi’nin 12, Bekir Aksoy’un 11, Ahmet Karademir’in 9, Mustafa Şağban’ın 10, Ethem Tozlu’nun 8, Hasan Turgay Günay’ın 7, Mehmet Sezgin’in 8, Lokman Usta’nın 11,
      Şakir Arıkan’ın 3, Bülent Şahhüseyinoğlu’nun 2, Vahap Alaca’nın 7, Ömer Korkmaz’ın 2, Ekber Topal’ın 2, Cevdet Çağan’ın 7, Muhammed Hüseyin Ayaydın’ın 5, İsa Yerdelen’in 7 ve Kerim Taşkıran’ın 6 defa rüşvet anlaşması yapıp, rüşvet aldıklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu kişilerin her suç için ayrı ayrı olmak üzere TCK’nın 252/1. maddesine göre, 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunuldu.
      İddianamede, Melih Zaim, Servet Üst, Murat Akkaya, Gökhan Osman Bildacı, Abdullah Gündüz, Eyüp Fatih Erarslan, Rahmi Ülgen Güven, Özgür Haşemoğlu, Mehmet Bulut, Rubil Gökdemir, Selahittin Hacıömeroğlu, Meriç Aydeniz, Mehmet Rıdvan Öz, Celal Aslan, Merdan Hürmeydan, Cemal Yazıcı, Erhan Peker, Ümit Nejat Alpaslan, Oral Baytok, Sezai Bacaksız, Mehmet Ulutaş, Kürşat Durak, Mahmut Kaan Doğan, İbrahim Murat Yıldız, Bahaddin Özdemir, Feti Vehbi Özkoç, Aşkın Tuna Haşemoğlu, Mehmet Şükrü Koçoğlu, Aziz Kaya, Ali Tunç Kemaloğlu, Nihat Özdemir, Göksel Genç, Haldun Ahmet İyidil, Ali Rıza Evci, Necati Ünal, Nazmi Haşemoğlu, Hasan Ali Kudal, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Bülent Karaaslan’ın da TCK’nın 252/1.
      maddesine göre cezalandırılmaları istendi.
      İddianamede, örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım edip, örgüt mensuplarının yakalanmasını engellemek amacıyla imkan sağlayarak suçluyu kayırma suçunu işledikleri ileri sürülen Bekir Özcan’ın TCK’nın 283/1-2.
      maddesine, Dilek Şimşek’in TCK’nın 283/1. maddesine, Ali Rıza Karaduman’ın ise TCK’nın 283/1. maddesine göre cezalandırılmaları talep edildi.
     
     SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU-
      İbrahim Selçuk, Lokman Usta, Mehmet Sezgin, Ekber Topal, Abdullah Gündüz ve Cevdet Çağan’ın, 282/1-3. maddelerinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Seydi Çevik, Mustafa Şağban, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Muhammed Hüseyin Ayaydın, Ethem Tozlu, Şakir Arıkan, Ömer Korkmaz, Vahap Alaca, Hasan Turgay Günay, Ahmet Karademir, Kerim Taşkıran, İsa Yerdelen, Gökhan Osman Bildacı, Semra Çevik’in ise TCK’nın 282/1-2-3. maddelerine göre cezalandırılmaları istendi.
      Örgütün ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından elde ettiği mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği kanaati uyandırmak maksadıyla örgüte yardım ettikleri savunulan iddianamede, Mahmut Kaan Doğan, Celal Aslan, Abdullah Gündüz, Mehmet Rıdvan Öz ve İbrahim Murat Yıldız’ın, eylemlerine uyan TCK’nın 282/1. ve 39/1. maddeleri gereğince cezalandırılmaları talebinde
      bulunuldu.
      Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde, 71 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
          
Yorumlar (1)

Özal devrinden beri olan olaylar

kaç kişi ceza almış bu güne kadar. Ankara da tanıdıklar oluyor bazen

[18:33 - kalgo]   yazarın tüm yorumları


© Copyright 2008 Milliyet.