Kuralcılığın sınırlarını yıkan Dada akımı hakkında 19 şey

Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddi düşüncesinden doğan Dada akımı o zamana kadar ki bilinen tüm estetik kalıpları yıktı.Bu çok tutmayan ve zaman içerisinde sönümlenen sanatsal akımı yarattıkları özelinde irdeledik.

Kuralcılığın sınırlarını yıkan Dada akımı hakkında 19 şey

Kuralcılığın sınırlarını yıkan Dada akımı hakkında 19 şey
Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddi düşüncesinden doğan Dada akımı o zamana kadar ki bilinen tüm estetik kalıpları yıktı.Bu çok tutmayan ve zaman içerisinde sönümlenen sanatsal akımı yarattıkları özelinde irdeledik.

Alışılmış tüm estetik kalıpları reddetti

Alışılmış tüm estetik kalıpları reddetti
Kişiyi aklın tutsaklığından ve aklın kurduğu düzenden; sanatı dil, vezin, kafiye, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak; kelimeleri bilinen anlamları ve alışılmış estetik kuralları dışında bir düzenle birleştirmek; kalıplaşmış bütün sistemleri, kuralları, gelenekleri inkâr etmek, yıkmak; kuralsızlığı kural olarak benimsemek temeli üzerine kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki buhranda ortaya çıktı

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki buhranda ortaya çıktı
Birinci Dünya Savaşı sırasında ve savaşı izleyen yıllarda baş gösteren karışıklık ve karamsarlık, kişi ve toplum ahlâkının yozlaşması, inançların sarsılması, değer yargılarının alt üst olması...

Savaş sonrası genç kuşağın inkarı üzerine doğdu

Savaş sonrası genç kuşağın inkarı üzerine doğdu
derin bir umutsuzluğa kapılan, her şeyi kuşkuyla karşılayan genç kuşağı toplumda ve sanatta alışılmış her şeyi inkâra ve yıkmaya yöneltmiştir.

Tristan Tzara tarafından ortaya atıldı

Tristan Tzara tarafından ortaya atıldı
Tristan Tzara adlı genç bir şairin Larousse sözlüğünden gelişigüzel açtığı bir sayfada rastladığı "dada" kelimesinin benimsenmesiyle ortaya atılan (şubat 1916) Dadaizm, şiddetli tepkiyle karşılanmıştır. 
 

Ansiklopediyi rastgele açtı ve isim seçti

Ansiklopediyi rastgele açtı ve isim seçti
Akımın da adı “dada” olmuştur. Oldukça ilginçtir ama bir o kadar da haklı bir isim koyma olayı vardır. Dada akımının kurucu Tristan Tzara, o zamanın meşhur ansiklopedik sözlüğü Larousse’den rastgele bir sayfa açarak gözünü kapatmış ve parmağını herhangi bir sözcük üzerine koymuştur. İşte o sözcük “dada” sözcüğüdür.

Dada isminin nereden geldiği konusunda kesin bilgi olmamakla beraber Fransızca'da "oyuncak tahta at" anlamına gelen "Dada" bu kişilerin yarattığı edebi akımın ismi olarak seçildiği yönünde bir görüş vardır.
 

1920'lerin Paris'inde coşkuyla karşılandı

1920'lerin Paris'inde coşkuyla karşılandı
Savaş içinde İsviçre'de doğup 1919-1920 yıllarında Fransa'da en ateşli dönemini yaşayan, zihinleri ön yargılardan kurtarma bakımından olumlu bir yanı da bulunan bu anarşist akım, 1922'de durulmuş, daha sonra yerini sürrealizme bırakmıştır.

Burjuva değerlerini yerden yere vurdular

Burjuva değerlerini yerden yere vurdular
Bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen boğuntu ve dengesizliğin akımıdır. Dada’cı yazarlar, kamuoyunu şaşkınlığa düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı çıkıyor, burjuva değerlerinin tiksinçliğini, pisliğini, iğrençliğini, berbatlığını, rezilliğini vurguluyorlardı.

Sürrealizmin doğmasına vesile oldu

Sürrealizmin doğmasına vesile oldu
Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde yeni deneylere giriştiler. Çıkardıkları çok sayıda derginin içinde en önemlisi 1919-1924 arasında yayınlanan ve Andre Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Eluard ile Georges Ribemont-Dessaignes’in yazılarının yer aldığı "De Litterature" (dö Literatür)'dü. Dadacılık 1922 sonrasında etkinliğini yitirmeye başladı. Dadacılar Sürrealizm akımına yöneldiler.

Dadaizmin en ilginç örnekleri;
 

Francis Picabia - Aşk Töreni

Francis Picabia - Aşk Töreni
Bu makaleye ifade bırak