Bel Fıtığı Teşhis Edilmiş Birinde Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

27 February 2014 | İzlenme: 1,908 | Kategori: Ortopedi
Uzman Dr. Ahmet SümenFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Son yıllarda maalesef, hastalarımızdan şu sözleri duymaktayız: ‘Doktor MR’a baktı, fıtığın patlamış, acil ameliyat olman lazım dedi. Tam ve düzgün bir fizik muayene yapmadan, EMG bulgularını görmeden, sadece MR a bakarak ameliyat kararı vermek doğru bir yaklaşım değildir. EMG, yani elektromiyografi, sinir ve kasların elektrik ve iğne ile yapılan bir ölçüm yöntemidir. EMG ile fıtığa bağlı olarak gelişen bir sinir kökü hasarı olup olmadığı ölçülür. Gerçekten bir sinir hasarı varsa EMG ile bunun derecesi ve süresi belirlenir, dolayısıyla hastalığın gidişatı hakkında çok güvenilir bilgiler elde edilmiş olur.EMG sayesinde ameliyat gerekip gerekmediği konusunda da fikir sahibi oluruz. Ayrıca EMG ile hangi kasların en çok etkilendiği tespit edilerek fizik tedavide o kaslara yönelik tedaviler belirleriz Özetle bel fıtığının sadece MR ile değil, kapsamlı bir muayene ve gereken hastalarda EMG ile değerlendirilmesi büyük önem taşımakta, dolayısıyla da gereksiz ameliyatların önüne geçilebilmektedir. Zira sonuçları 2006 yılında açıklanan bir çalışmaya göre bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan hastalarla, olmayan hastalar arasında 4 yıl sonunda anlamlı bir fark görülmemiştir.Bel fıtığı olan birinde, acil ameliyat gereken durumlar; etkilenen ayakta düşme ve omurilik hasarı belirtilerinin olmasıdır. Acil ameliyat gereken durumlar yoksa bel fıtığında ameliyat kararı 2 şeye bakılarak verilir. Birincisi ilerleyici nörolojik hasar, ikincisi geçmeyen ağrı. Hastanın ağrısı olmasa bile ayağındaki güç kaybı artış gösteriyorsa, ya da his kaybı ve tendon reflekslerinin durumu kötüleşiyorsa ameliyat gerekir. Hastanın herhangi bir nörolojik hasarı yok, ancak uyguladığımız tüm tedavilere rağmen ağrısı bir türlü geçmek bilmiyorsa yine ameliyat gerekmektedir.