Acının dört asil gerçeği: Dukkha, Samudaya, Nirodha ve Magga

Birçok yerde karşımıza çıkan, kültürünü tarih öncesi çağlardan günümüze getiren ve Dan Brown’un Başlangıç kitabında bahsetmiş olduğu Budizm’in dört asil gerçeği nedir?

Acının dört asil gerçeği: Dukkha, Samudaya, Nirodha ve Magga

Birinci asil gerçek, acının gerçekliği: Dukkha

Birinci asil gerçek, acının gerçekliği: Dukkha

İnsanlığın bilinen eski inançlarından olan Budizm, batı dillerinde Buda’nın kurduğu din anlamındadır.  Asya’daki Budistler, Buda-Sasana (Buda Disiplini) anlamında kullanır. Budizm, Hindistan’ın kuzeydoğusunda, Brahman şekilciliğine ve mutlak kast sistemine karşı çıkmak için M.Ö VI. yüzyılda doğmuştur. İlk dönemlerin de metafizik kavramları bir yana bırakarak duyguları dizginlemek ve bununla birlikte ahlâklı insan profili oluşturmaktır. Tarih boyunca binlerce kültürü beraberinde getiren Budizm inancı, acılar ve arzular üzerine yerleşik kültürler ve inançlar oluşmuştur. 
Bunlardan biri “dört asil gerçek” felsefesidir.

Temelde acı çekmek formunda kullanılır ve bir çok komplikasyonu vardır. Buda saraydan çıktıkdan sonra karşısına çıkan 3 yolu temsil eder. Bunlar; ihtiyarlamak, hastalanmak ve ölmekdir.   Ayrıca arzular hür iradeden doğar ve arzunun devamlılığı monotonluğu oluşturur.

İkinci asil gerçek, acının temelinin gerçekliği: Samudaya

İkinci asil gerçek, acının temelinin gerçekliği: Samudaya

İnsanoğlunun fizyolojik ihtiyaçları kolayca belirlenebilir. Bunlar, açlık, susuzluk, yaralanmak veya birinin ölümünden duymuş olduğumuz acılar. Buda bu durumda acının kökü olduğunu söylemiştir.
Bunu da acının 3 zehri olarak tanımlamıştır.

Acının Üç Zehri ;

1) Horoz, açgözlülük ve hırsı,
2) Domuz, cehalet ve vesveseyi,
3) Yılan, nefret ve yıkıcı dürtüleri temsil ederdi.

Üçüncü asil gerçek, acının durdurulması Gerçekliği; Nirodha

Üçüncü asil gerçek, acının durdurulması Gerçekliği; Nirodha

Buda acılara katlanmamıza gerek olmadığını söylemiştir. Acılardan kurtulmanın yolu, onu karıştırmamaktır. Nirvana’ya ulaşan insanlar göksel bir alemde kaybolmazlar ve Buda, insanlar için Nirvana hakkında soru sormamaları gerektiğini belirtmiştir.

Dördüncü asil Gerçek, zihnin gerçek yolu: Magga

Dördüncü asil Gerçek, zihnin gerçek yolu: Magga

İnsanların yaşamış olduğu temel acıları bertaraf etmek için farklı alternatifler kullanır. Örneğin; sarhoş olmak gibi acıları dizginlemenin alternatif bir yoludur. Buda ise acılardan kurtulmanın tek yolunun sekiz katlı yoldan geçmek olduğu söyler.

Sekiz Katlı Yol;

1) Doğru Anlama
2) Doğru Niyet
3) Doğru Konuşma
4) Doğru Eylem
5) Doğru Geçim
6) Doğru Çaba
7) Doğru Farkındalık
8) Doğru Konsantrasyon

Buda, acıların yalnızca sekiz katlı bu yoldan geçerek dinebileceğini belirtmiştir.

Bu makaleye ifade bırak