Agorafobi (alan korkusu) ve çözüm yöntemi
 
Bireyin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir kaygı sorunudur. Birey kendini dış dünyadan soyutlamaya meyillidir. Günümüzde en sık rastlanan korkulardan biridir. 
 
Toplu taşıma araçlarını kullanma, açık alanlarda bulunma, kapalı alanlarda bulunma, sırada bekleme, kalabalıkta bulunma ya da tek başına evin dışında olma gibi durumlarda kaygı yaşarlar. 
 
Kaçma eğiliminde oldukları yerlerden bazıları; otoparklar, alışveriş merkezleri, köprüler, mağazalar, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, tüneller, asansörler, uçaklar, otobüsler vs. dir. 
 
Panik benzeri belirtilerin veya yetersiz hissettiren, utandıran diğer bazı belirtilerin ortaya çıkması durumunda, kaçmanın zor olabileceği veya yardım gelmeyebileceği düşüncesi oluşur ve birey bu gibi durumlardan korkar. Bu durumlar, neredeyse her zaman korku ya da kaygıya yol açar ve bu durumlardan çoğu zaman kaçınılır. Kaçmanın zor olduğu durumlarda endişe yoğunluğu olur. Bu durumlarda eşlik edecek birine ihtiyaç duyulur. Yanında birileri olduğunda, yaşadığı endişeyle daha kolay baş edebilir.  
 
İşle ilgili alanlarda ya da önemli diğer alanlarda işlevsellikte düşmeye neden olur. Bireyin yaşantısı ve geleceği için sorun oluşturur. Agorafobisi olan bazı kişiler evden dışarı çıkamazlar. 
Bu gibi durumlarda düzenli egzersiz yapmak faydalıdır.
 
Bireyin ailesinde de benzer sorunlar olabilir. Birey, çocukluğunda yaşadığı bir durumdan dolayı da yetişkinliğinde bu sorunu yaşıyor olabilir. Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde, alan korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin geçmişinde, alan korkusu ile bağlantılı herhangi bir yaşantı bulunmuyorsa telkinlerle çözümlenir.
 
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
www.yaseminaydogdu.com.tr