SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

Maya burçları

Okuyucularım, Batı astrolojisinin dışında benim diğer benzer alanlarla ilgilendiğimi bilirler.

Milliyet Haber

Okuyucularım, Batı astrolojisinin dışında benim diğer benzer alanlarla ilgilendiğimi bilirler. Sayılar, isimler, semboller ve farklı kültürlerin özel astrolojileri ile hep ilgilenmiş, aralarındaki bağlar üzerinden farklı bakış açılarını anlamaya çalışmışımdır. Son yıllarda Maya-Aztek astrolojisi de bunlar arasına girdi. Kuşkusuz astroloji kültürel bir fenomen olduğu için, farklı uygarlıkların farklı kozmolojileri ve dolayısıyla hikayeleri ve takvimleri vardır. Bu köşede Maya astrolojisini uzun uzadıya anlatmak pek mümkün değil ancak kısaca, içinden geçtiğimiz sürece de değinerek birkaç şey söyleyebiliriz.

Eski Orta Amerika Maya kültüründeki takvim, Dünya ve Güneş’le bağlantılı 365,24 lük bir yıl yerine, yine bu ilişkiyi uzun vadede içeren, 20 gün burcundan oluşan, 18 kere 20 gün hesabı üzerinden 360 günlük bir sistem kurmuşlar, buna da tun adını vermişlerdir. Ancak tun dışında, katun (20*360 gün burcu) ve baktun (20 katun) adı verilen daha büyük döngüler de vardır. Maya-Aztek takviminde yer 20 gün burcunun her biri farklı kozmik figürler, tanrılar üzerinden kültürel hikayeler taşırlar. Bu 20 burcun her birinin ana temaları, kendi karakterleri vardır. Sırası ile bu burçlar şöyledir: Timsah, Rüzgar, Ev, Kertenkele, Yılan, Ölüm, Geyik, Tavşan, Su, Köpek, Maymun, Çimen, Kamış, Vahşi Kedi, Kartal, Akbaba, Deprem, Bıçak, Yağmur ve Çiçek’tir. Kuşkusuz bu isimleri bulunulan yaşanan çevre ve coğrafyanın bir yanısıması olarak görebiliriz.

Maya burçlarında bu dönem

Sözünü ettiğimiz 20 gün burcu, 13 günden oluşan (bunlara trekana adı veriliyor) belirli dönemlerden oluşmakta, belki bunun Batı’daki karşılığı yeniay-dolunay dönemleri olabilir. Zira herkesin bir gün burcu olduğu gibi, bir de içine doğduğu 13 günden oluşan başka bir burcu daha var. Bu 13 günlük dönemler aynı zamanda belirli trendleri, olayları ve gündeme gelen koşulları da anlatmakta. Örneğin 25 Haziran’dan 8 Temmuz’a kadar olan dönem Çimen dönemi olmuş ve şimdi de 8-21 Temmuz arasında Yılan, 21 Temmuz- 3 Ağustos arasında ise Bıçak dönemi yer alıyor.

Eski maya kayıtlarını göre Çimen dönemi insanlar ve milletler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi, sağlık ve hastalıklarla ilgilenilmesi (çimen, bitkiler) ve anlayış geliştirilmesi ile ilgili bir şifalanma dönemi olarak değerlendirilmiş. Bu dönemde, kadınlara ait konuların da daha sık gündeme gelebileceği anlatılıyor. Yarın başlayacak 8 – 21 Temmuz döneminde ise Yılan günlerinden geçeceğiz. Bu 13 günlük dönemde, mücadele, keşif yapmak, harekete geçmek ve ilerleme içinde olmak teması yer almakta. Bu dönemde cesaret isteyen konularda atılımlar, mücadele ve yüzleşmeler söz konusu, aynı zamanda gizli şeylerin ortaya çıkması da gündeme gelebiliyor. 21 Temmuz’dan 3 Ağustos’a kadar olan Bıçak döneminde ise rekabet ve liderlik konusu vurgulanmakta. Bu dönem içinde, seçimlerde bulunmak ve dikkat çekici adımlar atmak, atılımda bulunbmak ve önemli kararlar söz konusu olabilir. Kuşkusuz bunlar kısa dönemli süreler ve genel değişikliklere işaret etmekte.

Belki içinde geçtiğimiz bu hareketli, yenilikler ve belirsizlikler de içeren dönemde, 13 günlük dönemleri akılda tutmakta fayda var. Olaylara biraz sezgilerimizi kullanarak farklı açılardan bakabilmek, bize yeni düşünceler ve olayları anlama imkanı getirebilir.

Yazarın Diğer Yazıları

  1. Planlı olabiliriz
  2. Sürprizlere açık bir gün
  3. Öğle saatlerine dikkat edin!
  4. Hızlı haberler
  5. Bu hafta size ne getirecek?
  6. Astroloji öğrenirken
  7. Astroloji öğrenirken
  8. BEKLENTİLERİN DIŞINA ÇIKABİLİRİZ
  9. Dolunay var
  10. ORİJİNAL BİR GÜNDEYİZ

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.