SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

Müsteşar görevleri bakan yardımcısına

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Adalet ve İçişleri bakanlıkları teşkilat kanunları yeniden düzenlendi.

Türker Karapınar-Ankara

Buna göre bakanlıklardaki müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Bu görevi ilgili bakan yardımcıları yapacak. Kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığı’nın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açacak olan bakanlık, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlayacak, kuracak, idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yerine getirecek. Bir mahkemenin kurulması ya da yargı çevresinin değiştirilmesi konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) teklifte bulunabilecek. Kararname ile Adalet Bakanlığı’na bağlı hizmet birimlerinden Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün adı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Mağdur hakları

Kararname ile kaldırılan Türkiye Adalet Akademisi yerine Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi kuruldu. Merkez, Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı çalışacak.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri artırıldı. Buna göre müdürlüğün görev ve yetkileri arasına, suça sürüklenen çocuklar ile mağdur, tanık ya da diğer bir sıfatla adli sisteme giren çocuklara, kadın mağdurlara ve kırılgan gruba dahil diğer mağdurlara yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirleri almak da eklendi.

AB Müdürlüğü yok

AB Genel Müdürlüğü kaldırılırken, görevleri Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri arasına alındı. İçişleri Bakanlığı’ndaki birimlerde tek çatı altında toplandı. İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasında ise bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak bulunuyor. Ayrıca, kıyı ve karasuların muhafaza ve emniyetini sağlamak, karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak, ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, pasaport hizmetlerini yürütmek, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak yer alıyor. Teşkilat, İçişleri Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşacak. Adalet Bakanlığı’nda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı teşkilat kanunundan da müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı, bu görevleri ilgili bakan yardımcıları yürütecek.

Diğer Haberler

  1. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de toplandı
  2. MHP lideri Bahçeli'den HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili açıklama
  3. Bakan Soylu'dan kayyum açıklaması: Buna izin veremezdik
  4. 'Yeni görevlendirmeler son derece yerindedir'
  5. ‘CHP’nin hami kesilmesi bizi şaşırtmamıştır’
  6. ‘Teröre müsamaha bekleyenler yanılırlar’
  7. İran heyetini kabul etti
  8. CHP'den MHP'li Semih Yalçın'a yanıt: 'Üslubu beyan ayniyle insandır'
  9. ‘Soçi Mutabakatı’ndan çekilme zamanı geldi’
  10. Erdoğan’a Maraş’taki son durumu aktaracak

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.