SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

7 yıllık döngüler

Hayatın ritimleri vardır. Doğa bir ritim içindedir. Farkında olsak da, olmasak da bu ritimlerin parçasıyız. Doğumumuzdan ölümümüze ritimleri yaşarız. 7 ise özel bir sayıdır ve hayatımızda önemli bir yer tutar. Zira 7 yıl, olgunlaşma döngüsü olan bir Satürn dönüşünün yaklaşık dörtte birine denk gelir. Bu yazıda sizlere yedi yıllık döngülerin içeriğinden söz edeceğim. Doğum yılınızı birinci yıl kabul ettiğinizde 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 yaşlarınızda yine 1. yılınızı yaşarsınız. Örneğin 1986 yılında doğan birisi için (doğum gününden doğum gününe) 2019 yılının döngüsünü hesap etmek istersek, aradaki fark 33 yaş olacaktır ve bu durumda bu kişi 6. yılını yaşıyor demektir. (28 yaşında 1. yılını yaşadığına göre) Başka bir örnek, 44 yaşında iseniz, (1975 doğumlu) 3. yılınızdasınız. (42. Yaşta 1. yıl). Şimdi sizlere bu yılların içeriklerini, genel temalarını anlatacağım.

1- Yıllarda hayatımızda yeni bir itilim hissederiz ancak bu çok net bir duygu değildir, daha çok deneyimleme yaşındayızdır. Bu ruhsal düzeyde bir yıldır. Duygusal karmaşa içinde olabiliriz. Daha çok içsel düzeyde başlangıçlar söz konusudur. Henüz net, ayrışmış, belirgin hale gelmiş bir seçim söz konusu değildir. Ancak bir özgürlük duygusu ortaya çıkmaktadır.

2- Yıllarda geçmişin etkisi ve gölgesi hala devam eder. Ancak bir önceki yılda ortaya çıkan yenilik duygusu iyice belirgin hale gelmeye başlar. Bu zihinsel düzeyde bir yıldır ve artık yeni bir yön duygusu söz konusudur. Bununla birlikte, geçmişin direnci özellikle korkular, endişeler olarak gündeme gelebilir. Kimi zaman bu durum psikolojik, finansal ya da sosyal problemler olarak yaşanabilir. Bu yılımızda önemli kararlar, seçimler içinden geçeriz.

3- Yıllar fiziksel düzeyde yıllardır ve bir önceki yılda yaptığımız seçimler artık çok daha somut bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. 3. yılımızda hayatımız yeni bir fikir ve trend yönünde akmaya başlar. Bu aksiyon, ilerleme ve eylem yılıdır. Kuşkusuz bu dönemde yeteneklerimizi daha fazla seferber etmeye başlayabiliriz. Yükselen bir heves vardır ancak bazen bu arzularımızı gerçekleştirecek alt yapımızın eksik olduğunu da hissedebiliriz.


4- Yıllar her zaman son derece kritik düzeydedir. Bu yılımızda bir önceki yıl netleşen seçimlerimiz yönünde büyük bir çaba içine gireriz. Gerek kişisel, gerek sosyal alanda yepyeni temalar, çoğunlukla büyük bir çaba ve temel atma sürecinde oluruz. Özellikle hayatımızı, yeteneklerimizi maddi alanda gerçekleştirmeye, bunun mücadelesine gireriz. Göstereceğimiz çabalar sayesinde hayatımız bereket kazanabilir ya da hata yapıyor isek bu geçmişten gelen alışkanlıkların hâlâ kırılamamasından kaynaklanabilir.


5- Yılllar en büyük yaratıcı ifadeye ve kendimizi ortaya koyduğumuz zamanlara işaret eder. Tüm yıllık döngünün en bereketli dönemi 5. yıllardır. Kişisel gelişimimizin sınırlarını pozitif yönde zorlarız. Kendimizi gerçekleştirme yönünde en önemli ilerlemeler ve hedeflere ulaşma imkanı ortaya çıkar. Bu dönemde hem liderlik edebilir hem de kendimizi güçlü örnekler ve rol modeller ya da öğretmenler keşfedebiliriz. Bu fiziksel seviyede, somut konulara vurgu yapan bir yıldır.


6- Yıllar bir önceki yılın ilerlemesini ve bereketini daha ileriye götürmemize yardımcı olur. Ancak bu yılda bazı fedakarlıklar ya da kabullenmeler de gündeme gelir. Daha fazla anlayış ve kimi zaman tatminsizliklerden, sıkıntılı durumlardan kaynaklanan olaylarla karşılaşabiliriz. Daha fazla başarılı olmak yönünde bir huzursuzluk duygusu yaşanabilir. Dolayısı ile 6. yılımızda şu ana kadar yaptıklarımızı değerlendirme, muhasebe yapma eğilimi de ortaya çıkabilir. Bu zihinsel seviyede bir yıldır.


7- Yıllar her zaman yeni bir tohum ekme zamanlarıdır. Döngünün son yılında yaptıklarımızın sonuçlarını iyice görür ve tatmin ya da tatminsizlik hali içinde olabiliriz. Bu hem aydınlanma ve farkındalık hem de bir çözülme dönemi olabilir. Kimi zaman olumsuz şartların ağır basması nedeni ile yeni bir umut geliştirme sürecine giririz. Bitişler, sonlanmalar ağır basmaya başlar. İçimizde hissettiğimiz engelleri aşabilmek için yeniden 1. yıla ilerlememiz gerekebilir. Bu nedenle 7. yıl yeniden ruhsal seviyede bir yıldır.

Yazının devamı...

Aşk gezegeni İkizler’de

Geçen hafta aşk noktasından söz etmiştik, bu haftaysa İkizler burcuna ilerleyecek olan aşk gezegeni Venüs’ün 9 Haziran-3 Temmuz arasında neler getirebileceğine bakalım. İkizler burçlar kuşağında üçüncü sırada, kısaca genç ruhlu, harekete ve öğrenmeye açık, hava elementinden, değişken bir burçtur. İkizler’de Venüs aşk hayatına hafiflik ve gençlik getiriyor. Bu dönemde aşkta ve arkadaşlıklarda sıkıcı bağlı olmaktansa, özgürlüğü ve zihinsel açıdan bizi mutlu edebilecek deneyimlere daha açık olabiliriz. Venüs bu burçta çok bağlı değildir ve çok fazla duyarlılık gösterdiği de söylenemez. Venüs’ü İkizler’de olanlar ilişkileri daha hafife alan, sohbete ve harekete yönelen kişiler olabilirler. Venüs bu burçta aşkta çift durumlara, entelektüel arkadaşlıklara açık dururken, daha çok aklının izinde gitmeye eğilimlidir, aşkta acı çekmektense, kendine yeni ufuklar açmak isteyebilir.

Kısaca bu dönemde 3 Temmuz’a kadar, duygusal beklenti ve isteklerimizde daha canlı, pozitif ve dışadönük olduğumuz bir süreçten geçmekteyiz. Yükselen burcumuza göre bu etkiler farklı sonuçlar getirebilir. Yükselen Koç’lar bu dönemde yolculuklardan, ziyaretlerden, artan iletişim ve hareketlilikten daha çok keyif alabilir. Aşkı yakın çevrelerinde bulabilirler. Yükselen Boğa’lar kişisel yeteneklerini daha iyi kullanarak, kazançlı çıkabilecekleri imkanlar içindeler. İlişkilerden destek bulabilirler. Yükselen İkizler kuşkusuz bu dönemde Venüs’ün getirdiği hoşluk ve keyiflere daha çok açıklar. Aşkta kendilerini dümende daha fazla hissedebilirler. Yükselen Yengeç’lerse bu dönemde aşkta biraz daha karışık, karmaşık ya da kontrol edemediği durumlar içinde bulabilirler. Kadınlarla ilgili konular kimi zaman sıkıntı kaynağı da olabilir. Yükselen Aslan’lar için arkadaşlıkların, parti ve sohbetlerin hız kazandığı, daha eğlenceli imkanlar var. Sosyal alanda daha mutlu olabilecekleri bir dönemdeler. Yükselen Başak’larsa işe odaklı davranarak, ortaklık ya da anlaşamalardan faydalanabilecekler. Bu dönemde, iş hayatında kazanç getiren görüşmeler var.

Hayalci olabileceğimiz günlerdeyiz

Yükselen Terazi’ler için bu dönemde yolculuklar, eğitim ve yabancılarla temasın daha olumlu deneyimler getirebileceğini söyleyebiliriz. Aşk uzaklar ve yolculuklarla da alakalı olabilir ya da sevdikleri uzakta da olabilir. Yükselen Akrep’lerse bu dönemde aşkta çok kolay edemeyebilir. Belki bağlayıcı nedenler, zihinlerinde çift durumlar huzursuzluklara yol açıyor olabilir ve olayların daha çok maddi yönüyle ilgilenmek durumunda kalabilirler. Yükselen Yay’lar bu dönemde evlilikte ve yakın arkadaşlıklarda çok daha hareketli zamanlar geçirebilirler. Biraz denge ve diyalog da gerekiyor. Yükselen Oğlak’lar aşktan çok işe odaklanabilirler. Belki de çalışma ortamında sosyalleşebilecekleri, ilişkilerle ilgilenebilecekleri durumlar olabilir. Yükselen Saka’lar bu dönemde aşkta daha eğlenceli, keyifli ve hoş zamanlar geçirebilecekleri şartlar bulabilirler. Tatil yapmak ve sevdikleri şeylerle ilgilenmek için güzel zamanlar var. Yükselen Balık’lar evde daha yaratıcı ve meşgul olabilecekleri konular içindeler. Bu süreçte evde hoşluk ve güzellikler yaratabilecekler.

3 Temmuz’a kadar olan dönemde, 24 Haziran civarına özellikle dikkat etmek faydalı olacak. Bugünlerde Venüs hem Jüpiter’le hem de Neptün’le açı içerisinde olacak. Bu nedenle, aşkta beklentilerimizin aşırı yüksek ve hayalci olabileceğimiz günlerde olabiliriz. Ancak aşkta kendi kendimizi aldatabileceğimiz ya da iyi niyetlerimizin gölgelenebileceği olaylarla da karşılaşabiliriz.

Yazının devamı...

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.