Yazar Sonuçları

Özgürlüklerden korkmayın, asıl yasaklardan korkun
Özgürlüklerden korkmayın, asıl yasaklardan korkun!Demokrasiyle 'korku siyaseti' bir arada olmaz Bugüne kadar öyle mi oldu?Bu toplumun eğer 'biz ve onlar' diye ayrışması sakıncalıysa, yine de bu yasak sürüp gitsin diyebilir misiniz?Türkiye'nin cepheleşmesi, kutuplaşması en başta huzur ve barış olmak üzere birçok açıdan tehlikeli bir istikrarsızlık unsuru ise ne düşünüyorsunuz?Yasak yine de sürsün mü?Üniversitedeki bu yasak nedeniyle başı örtülü kızların yükseköğrenim hakkından yoksun kılınması içinize siniyor mu?Oysa, onların üniversite yaşamına katılmaları aynı zamanda farklı dünyaların birbirine yaklaşması sonucu doğurmaz mı?Başörtülü, başörtüsüz öğrencilerin üniversite kampüslerinde, sınıflarda şöyle ya da böyle buluşmaları, iletişim kurmaları, aileleriyle tanışmaları, ailelerinin birbirleriyle temasa gelmesinde köprü oluşturmaları, toplumsal barış ve huzur açısından çok daha hayırlı olmaz mı?Böylece bir 'duvar' orasından burasından yıkılmaya başlamaz mı?Ne düşünüyorsunuz?Barış ve huzurun yolu, insanların birbirlerini daha iyi tanımalarından, birbirleriyle diyalog kurmalarından, birbirlerini anlamaya çalışmalarından geçmiyor mu?Üniversite bunun için ideal bir mekân olmaz mı?İnsanların inançlarında, dünyaya ve yaşama bakışlarında, dillerinde, dinlerinde, renklerinde, alışkanlıklarında 'farklılıklar'ın hiç bitmediği, hiç de bitmeyeceği bu hayatta barışı yakalamak için birbirlerimiz arasındaki duvarları yıkmak gerekmiyor mu?Eğer taraflar birbirlerine 'cüzzamlı muamelesi' yapmaya, birbirlerinden uzak durmaya devam ederlerse, o zaman barış ve huzur kazanabilir mi bu toplumda?Hiç sanmıyorum...
31.01.2008Hasan Cemal