Aşağılık duygusu kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi durumudur. Bu kişiler kendilerini diğer insanlardan eksik görme eğilimindedirler. 
Aşağılık duygusu hisseden kişilerin eleştiriye tahammülleri yoktur. Fakat kendileri devamlı olarak başkalarını eleştirirler. Kendilerini başkalarına ispat etmek durumunda hissederler. Kendi yetersizliklerinin arkasında başka sebep ya da başka bir insanı ararlar. Özgüvenleri düşük olduğu için yapabilecekleri şeyleri de yapamazlar. Kişi kendi yeteneklerinin farkında değildir, sürekli kendini diğer insanlarla karşılaştırır.
 
Aşağılık duygusu, çocukluk döneminde anne ve babanın eleştirel, yargılayıcı ve suçlayıcı davranışları sonucu ortaya çıkabilir. Çocukluğunda kardeşi övülürken, kendisi sürekli eleştirildiyse, bu kıyaslanma durumundan dolayı yetersizlik hissi oluşabilir. Aşağılık duygusunun altında kendine güven eksikliği olabilir.
 
Aşağılık hissine yoğun bir şekilde ve uzun zaman katlanmak zordur. Bu duygudan kurtulmak için birey üstünlük kurmaya başlayabilir. Yeterli hissetmek için etrafındaki insanlardan üstün gibi davranabilir.
 
Bu sorun çözülmediğinde kişinin aile, sosyal ve iş hayatı güçlüklerle devam eder, yaşam kalitesi düşer ve çevresindeki kişiler olumsuz yönde etkilenebilir. 
Aşağılık duygusu hisseden kişi, böyle bir problem yaşadığını kabul etmelidir ve mükemmeliyetçilikten uzaklaşıp, her konuda yeterli olamayacağının farkına varmalıdır. 
 
Hipnoterapi-psikoterapi ile kişinin aşağılık duygusunun oluşumuna neden olan durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır, duygunun değişimi sağlanır, telkinler verilir ve sorun çözümlenir. 
 
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu