Jüpiter’in kendi burcu olan Yay’a ilerlemesi hayatımıza yeni temalar, imkanlar ve açılımlar getirmekte. Jüpiter’in büyütücü, genişletici bir etkisi vardır. Geçtiğimiz yıl Akrep burcuna ilerlediğinde kadınlara yönelik cinsel taciz konuları dünyada daha fazla ses getirmeye başlamıştı. Jüpiter’in şimdi önümüzdeki bir yıl boyunca Yay burcunda ilerleyecek olması özellikle uluslararası ilişkilere, içerisinde farklı ideolojilerin, inançların, dini konuların olduğu konulara adeta büyüteç tutacağı anlaşılıyor. Yay, Jüpiter’in yönettiği burç (özellikle gündüz gezegeni olarak) olduğu için bu burcun dışadönük, fazla hevesli, aşırılıklara gidebilen taraflarını da belirginleştirmekte. Bu nedenle, dünyada inançlara, dine ait konular, belki Vatikan’ı ilgilendiren gelişmeler, ülkemizde diyanet işlerine ait konular daha çok dikkat çekmeye başlayabilir.

Jüpiter bu burçta genişleme isteğini, yayılmayı ve kendi görüşlerini propaganda etmeyi daha çok vurgular. Aynı zamanda ululararası ticaret, uluslararası kuruluşlar ve global medya açısından oldukça hareketli, fikirlerin, inanç ve görüşlerin daha ateşli savunulduğu bir dönemden geçeceğiz. Yay keşifler, uzaklar ve yabancılarla doğrudan ilişkili bir burçtur. Böyle bir dönemde, yeni keşifler, bilim dünyasında gelişmeler, iletişim ve ulaşım alanlarındaki yenilikler çok daha fazla dikkatimizi çekebilir. Hayatın pek çok yönünde heyecan verici koşulları, buluşları ama aynı zamanda ideolojik çatışmaları daha fazla gündeme getireceği bir dönemdeyiz. Kuşkusuz bu tutumlar Donald Trump’ın politik çıkışlarını da yakından etkileyebilir ve uluslararası planda, ülkeler arasında ideolojik kutuplaşmayı daha fazla şiddetlendirebilir.

2019’da Jüpiter’in dikkat çekici döngülerinden birisi Balık burcundaki Neptün’le olan kare açısı olacak. Yay ve Balık’ın her ikisi de Jüpiter’in yönettiği burçlar olduğu için, 8-19 Ocak, 9-24 Haziran ve 14-28 Eylül tarihleri arasında inanç ve görüşlerde abartılı vurgular, aşırı iyimserlik ya da spekülatif temalar, özellikle dini alanda dikkat çekici gelişmeler bekleyebiliriz. Jüpiter/Neptün döngüsü ülkemizi de yakından etkileyen bir göstergedir. Bu tarihlerde siyasette ve ideolojik konularda daha kritik ve kimi zaman çok gerçekçi olmayan tavır ya da girişimlerle karşılaşabiliriz.

Savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın Jüpiter’le ilişkisi de fazla heyecan, sınırları aşma isteği, inanç ve görüşlerde ateşli ve kimi zaman kontrolsüz ve yıkıcı tutumlara işaret edebilir. Önümüzdeki dönem içinde 20 Kasım, 6 Mayıs, özellikle 12-14 Eylül politikada ve inançların öne çıktığı alanlarda daha gergin ya da sınırları aşan, abartılı olaylarla karşılaşabiliriz.

Öyle gözüküyor ki, Jüpiter’in Yay burcunda ilerlemesi düşünce hayatımıza, farklı görüş ve inançlara daha büyük bir heyecan, keşfetme ve yayma isteği ama aynı zamanda ideolojik konularda fanatizme varabilecek aşırılıklar getirecek. Bu dönemi iyi kullanmak için Jüpiter’in getirdiği enerjiyi ve kendini geliştirme imkanını daha iyi kullanabilir, yabancılarla, yeni kültürlerle bağımızı ze4nginleştirebiliriz. Kuşkusuz görüşlerimizde daha dengeli olmamız da bizim lehimize olacak.