12.04.2016 02:30 | Son Güncelleme:
Türker Karapınar

Başvurunun amacı parti içi demokrasi

MHP’yi olağanüstü kongreye götürmesi için Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç’i çağrı heyeti atayan Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, gerekçeli kararını jet hızıyla üç günde açıkladı.

Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca verilen kararda, “Adli yargıya başvurunun amacının parti içi demokrasi kurallarının gerçekleştirilmesi olduğu sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi. 
Kararda, MHP’nin, mahkemenin davaya bakmakla görevli olmadığı yönündeki iddiasına karşılık, yeterli sayıda üyenin yazılı başvurusuna rağmen parti yönetimince olağanüstü kongre çağrısının yerine getirilmemesi durumunda talepte bulunan üyelerin iki seçeneğinin bulunduğu hatırlatıldı. Davacıların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ihtar isteyebilecekleri gibi Medeni Kanun uyarınca sulh hukuk mahkemesine başvurarak, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere üç üye görevlendirmesini de talep etme hakkına sahip oldukları belirtildi. 

Kararda, şöyle denildi:
“Siyasi Partiler Kanunu’nun 104. maddesindeki ‘Bir siyasi partinin bu kanunun 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleri ile diğer kanunların siyasi partiler ile ilgili emredici hükümlerine aykırılık bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen başvurulur, Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı verir’ hükmün düzenlenmiş olup, bu hükmün adli yargıya başvuruyu engelleyen bir hüküm olmadığı, adli yargıya başvurunun amacının parti içi demokrasi kurallarının gerçekleştirilmesi olduğu sonucuna varılmıştır.”
Kararda, üyelerin beşte birinin başvurusuyla olağanüstü kongrenin toplantıya çağrılabileceğini düzenleyen MHP tüzüğü maddesinin de yönetime takdir hakkı tanımadığının altı çizildi
Öte yandan olağanüstü kongre talebinde bulunanlardan altısının delege, ikisinin parti üyesi olmadığı, üç kişinin isminin mükerrer yazıldığı, bir kişinin ise başka partiye üye olduğu belirtilerek “ Olağanüstü kongre talebinde bulunan 531 kişinin başvurusunun istenilen nitelikte olduğu anlaşılmıştır” denildi.
Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0
EtiketlerAnkaraAnayasa