Bel ağrısının tedavisine hastaya doğru teşhis konulduktan sonra başlanır. Bunun için hastanın hikayesi detaylı bir şekilde öğrenilir. Sonrasında çok iyi bir muayene yapılır. Nihayet gerekli tahlil ve tetkikler yaptırılarak teşhis net olarak konur. Tedavinin başarısı teşhisin doğruluğuna bağlıdır.
 
Belinde ağrı hisseden hastaların önemli bir kısmında bel fıtığı mevcuttur. Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir kişide hastalığın safhası iyi bir muayene ve ileri tetkik metotları ile kesin olarak tespit edildikten sonra tedaviye geçilir. 
 
Konservatif Tedavi
Bundan sonra, pratik olması açısından, hastalar cerrahi müdahale gerekenler ve cerrahi müdahale gerekmeyenler diye iki büyük gruba ayrılabilirler. Bel fıtığı gelişiminin erken dönemlerinde konservatif tedavi adı verilen cerrahi dışı tedavi metotları uygulanır.
 
Gerekiyorsa Psikoterapi Yapılabilir
Bu safhada hastaya bütün dünyada ağrı kesici, adale gevşetici ve antienflamatuar ilaçlar verilir. Sert yatak istirahati tavsiye edilir. Fizik tedavi yapılabilir. Lazer ile tedavi cihetine gidilebilir. Yine ciltten (perkütan) bir takım farklı girişimlerde bulunulabilir. Uygun dönemde egzersiz verilebilir. Gerekiyorsa psikoterapi yapılabilir.
 
Bel Fıtığı Tedavisi Ekip İşidir
Bel fıtığı tedavisini bir ekip işi olarak görmekte yarar var. Nöroşirürji (beyin-omurilik-sinir cerrahisi), nöroloji, anestezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorlar ile diyetisyen, psikolog, hemşire ve fizyoterapistler bu ekibin içinde yer almalı. 
 
Gerektiğinde diğer bazı branşlardaki uzman doktorların görüşlerine de müracaat edilmelidir. Bu ekibin elinde bir fizik tedavi ünitesi ve bu ünitede traksiyon (programlanabilir hafızalı otomatik cihaz ile bel çekme) dahil tüm araç gereçler hazır bulunmalı.
 
Bu prensipler ışığında modern imkânlar kullanılarak hastaların büyük bir kısmı ameliyat harici metotlarla tedavi edilebilir. Prensip olarak cerrahi müdahale son çaredir. 
 
Tomografi veya Manyetik Rezonans Görüntüleme Metodu
Ancak hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede bazı şartlar oluşmuş ise [ki bu şartlar uluslararası nöroşirürji camiası nezdinde genel kabul görmüş ve klasik kitaplara kadar geçmiş kriterlerdir] o zaman ameliyat kararı verilir. Bu kararı verirken cerraha bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme metodu büyük oranda yardımcı olur.
 
Nöroşirurji Uzmanı
 
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan