Bel fıtığı oldukça ağrılı bir hastalıktır. Cerrahi dışı metotlarla iyileşmeyen hastalara ameliyat gerekebilir. Hasta ameliyat edilirken, ameliyat bölgesini detaylı şekilde büyüten mikroteknik ile ameliyat gerçekleştirilmelidir. Bel fıtığı ameliyatının yapıldığı bölge, oldukça dar ve derin bir bölgedir. Ameliyat bölgesinde sinir uçları da bulunduğu için bu hem detaylı görüntülenmeli hem de çok iyi aydınlatılmalıdır.
 
Bu şekilde bir ameliyat ortamı hazırlandığında; emniyetli, kibar ve kontrollü bir cerrahi müdahale yapılmaktadır. Böylece lüzumsuz kanama olmadan, dokuların olabildiğince korunduğu bir bel fıtığı ameliyatı gerçekleşmektedir.
 
Hamilelik Döneminde Bel Fıtığı
Hamilelik dönemi ilerledikçe kadınların vücutlarındaki ağırlık merkezi de değişir. Özellikle 5. aya gelindiğinde artık fark edilmeye başlar. Vücut ve omurgadaki değişikliklerle birlikte bel ağrısı sorunu gündeme gelebilir. Düzenli yürüyüş ve ilk aylarındaki hafif egzersizler son derece faydalı olacaktır. 
 
Bel fıtığı genellikle bacağa vuran bel ağrısı ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterir. Bel fıtığının teşhisi çok önemlidir. MR görüntüleme yöntemi olarak bel fıtığı teşhisinde ileri derecede faydalıdır. 
 
Çocukluk Çağında Bel Fıtığı
Çocuklarda bel fıtığı en sık ergenlik dönemi dediğimiz yaşlarda görülmektedir. Bu durum ergenlik dönemindeki aşırı hareketlilik ve omurganın hızlı büyümesiyle izah edilebilir. Bu dönemdeki bir çocuk bel ağrısı şikayetiyle doktora getirildiyse bel fıtığının yanında yapısal bozukluklar, doğuştan bazı hastalıklar, beldeki çeşitli kaymalar ve diskin enfeksiyonu da teşhiste daima göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Bel ağrısı en sık görülen belirti olmakla birlikte bacak ağrısına da klinikte sıkça rastlanır. Bazen her ikisi birlikte de görülebilir. Yürüme bozukluğu, omurgada eğilme, bel kaslarında spazm ve hareket kısıtlılığı bulunabilir. His, kuvvet ve refleks kaybı gibi nörolojik bulgularla idrar ve büyük abdest kaçırma veya yapamama gibi belirtiler çocuklarda nadirdir. 
 
Yaşlılarda Bel Fıtığı
Yaşlı kişilerde bulunan bel fıtığının teşhis ve tedavisinde birtakım özellikleri gözden kaçırmamak gerekir. Muayene esnasında düz bacak kaldırma testi gençlerdeki kadar belirgin bulgu vermeyebilir.
 
Omurgadaki kireçlenmeler ve disklerdeki dejenerasyon belin biyomekaniğini bozmuştur. Mevcut kanal daralmış olduğundan hastalarda yürümekle ortaya çıkan ve kendisini bir miktar yürüdükten sonra oturmak zorunda bırakan bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma-karıncalanma tarzında belirtiler bulunabilir. 
 
Yaşlı hastalarda kalp-damar sistemini veya diğer sistemleri tutan ek patolojiler bulunabileceğinden bu hastalarda cerrahi tedaviye karar verirken çok daha titiz davranılmalıdır. Cerrahi tedavi mutlaka gerekiyorsa, bu girişimin öncelikle genel anestezi altında hastayı tamamen uyutmak suretiyle yapılıp yapılamayacağı ortaya konmalıdır. Çünkü bazı durumlarda hastayı uyutmadan da ameliyatı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.
 
Nöroşirurji Uzmanı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan