TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Ali Peri, modern yaşamın ve eğitimin vazgeçilemez bir parçası haline
gelen bilgisayarların, yanlış kullanımı sonucu fayda yerine, topluma ve özellikle çocuklara zarar vermeye başladığını söyledi.

Peri, düzenlediği basın toplantısında, teknolojinin en önemli nimetlerinden biri olan bilgisayarın, insanların hayatına daha çocukluk çağında girmeye başladığını vurguladı. Her gün artan fonksiyonları sayesinde, modern yaşamın ve eğitimin vazgeçilemez bir parçası haline gelen bilgisayarın, yanlış kullanımı sonucu fayda yerine, topluma ve özellikle çocuklara zarar vermeye başladığını ifade eden Peri, "Her geçen gün sayıları artan internet kafeler ve evlerdeki yerini televizyon gibi büyük bir hızla alan internet erişimli bilgisayarlar, çocuklarımızın hayatında olumsuz etkiler bırakmaya başlamıştır" dedi.

Anne ve babaların, sokağa çıkmasını istemedikleri çocuklarını sosyal ilişkiden mahrum bırakarak "bilgisayara ve yalnızlığa ittiğini"  söyleyen Peri, sözlerini şöyle tamamladı: "Tabii ki çağın gerektirdiği teknolojik aletlerden çocuklarımızı mahrum bırakmamalıyız. Ancak çocuklarımıza bu aletlerin faydalı bir şekilde kullanılmasını da öğretmeliyiz. Burada en önemli görev anne ve babalara, bunun yanında da okullarımıza düşmektedir. Okullardaki bilgisayar kütüphanelerinin sayıları artırılmalı ve bilgisayarların faydalı bir şekilde kullanımı çocuklarımıza öğretilmeli, çocuklarımızın bu ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanmalıdır. Ders sistematiği içinde faydalı bilgisayar oyunlarına yönelen çocuklar, bu teknolojiden sağlıklı bir şekilde yararlandırılmış olacaklardır. Sağlıklı bir şekilde kullanılan bilgisayarların, çocuklarımızı zihinsel açıdan geliştirdiği, algılama ve muhakeme gücünü artırdığı da unutulmamalıdır. Aksi takdirde gelişi güzel ve yanlış kullanılan bilgisayarlar neticesinde, kendini ifade edemeyen, toplumdan soyutlayan ve sosyalleşemeyen yeni bir nesil oluşuyor."