Gazeteci-yazar Turgay Noyan'ın kaleminden çıkan "Gaziantep'in Tayyareli Yılları" bir dönemi anlamamız açısından önemli bir eser. 

Pek çok kimse Mustafa Kemal Atatürk’ün nufus kaydının Gaziantep Bey Mahallesi’nde olduğunu bilmez. Atamız, kendine memleket olarak bu kahraman şehrimizi ve onun da tam merkezindeki mahallesini seçmiştir. Kayacık semti ise, şehrin tam merkezinde yer alan Bey Mahallesi’nin de merkezi sayılacak bir noktadadır. Günümüz ‘Anı Hikayeciliği’nin kuvvetli kalemi Turgay Noyan, bu kitabında akıcı üslubuyla, 40’lı, 50’li,60’lı yıllarda Kayacık adlı bu semti ve memleketi Gaziantep’i anlatıyor.

Kayacık Hikayeleri’nde sadece yaşanan olayları değil, şehrin önemli simalarından, ailelerinden, örf ve adetlerinden de izler bulacaksınız. Her biri önemli belge niteliğindeki fotoğrafların ilerideki yıllarda araştırmacılar için büyük bir kaynak olacağı düşünülüyor.