06.05.2012 02:30 | Son Güncelleme: 05.05.2012-22:56
AYFER YILDIZ

Birikimli hayatta stopaj sadece getiriden kesilecek

Cari açığın azaltılması hedefi kapsamında Türkiye’deki tasarruf oranlarını artırmak isteyen hükümet, bireysel emeklilik sisteminde yaptığı değişikliklerin yanı sıra hayat sigortalarını da daha cazip hale getirmeyi planlıyor

Bireysel emeklilik sisteminin 2003 yılında faaliyete başlamasının ardından kan kaybeden birikimli hayat sigortalarının yeni düzenlemelerle ‘hayat’ bulması bekleniyor.
Buna göre, hayat sigortalarında yapılması beklenen değişiklikler şöyle:
-  Ücretli çalışanın ödediği hayat sigortası primini gelir vergisi matrahından düşürme oranı, ücretin yüzde 5’inden yüzde 15’ine yükseltiliyor.
-  Hayat sigortalılarına yapılan ödemelerde toplu para üzerinden stopaj uygulamasından vazgeçilerek, yalnızca getiriler üzerinden vergilendirme yapılacak.

Stopaj oranı yüzde 10
Daha önceki uygulamada, 7 Ekim 2001’den sonra alınan poliçelerde, süre sonunda birikimin yüzde 10’u istisna tutularak kalan tutar üzerinden yüzde 10 stopaj uygulanıyordu. Süre bitiminden önce ise yüzde 15 stopaj bulunuyordu. Yeni uygulamada, toplam birikimden değil sadece getiriden stopaj alınacak.

‘Hayat sigortası portföyleri azalıyor’
Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tunçay, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin devreye girdiği dönemden önce lokomotif görevi gören birikimli hayat sigortalarına ait portföylerin giderek azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
“Buna karşın hayat sigortacılığı üretim yapısının, hemen hemen tamamen bankacılık sisteminin verdiği tüketici ve konut kredileri ile ilişkili olmak üzere koruma amaçlı sigortalardan oluştuğu görülüyor” diyen Tunçay şöyle devam etti:
“Bankacılık sisteminin sağladığı kredilerin ekonomik konjonktür ile yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda yaşanan finansal krizler, gerek ürün gerekse dağıtım açısından sadece bankacılık sistemine bağlı olmanın hayat sigortacılığı üzerinde büyük bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Türkiye’de hayat sigortacılığı alanında var olan potansiyelin kullanılması ve bu branştaki sigortalılık oranının gelişmiş ülkeler seviyesine çekilebilmesini teminen gerek kamu gerekse özel sektör ayağında çalışmalar sürdürülüyor.”
 

Toplam sigorta içinde payı yüzde 16’larda...
‘Yeni düzenlemelerin sektöre katkısı ne olur?’ sorusunu Tunçay şöyle yanıtladı: “Hayat sigortalarının dünya toplam sigorta portföyü içindeki payı 2010 yılında yüzde 58 seviyesindedir. Türkiye’de bu oran 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 15, 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 16’dır. Bu oranlar, Türkiye’de hayat sigortası alanındaki potansiyeli göstermesi açısından önem arz ediyor. Hayat sigortaları alanında yapılacak her türlü düzenleme ve teşvik, bireysel emeklilikte olduğu gibi ülkemizdeki tasarruf oranını artıracak, yaratılan fonlarla ekonomiye olan katkı yükselecektir.”
16 milyon 242 bin adet hayat sigortası poliçesi olduğu belirtiliyor. Hayat sigortalarının yılın ilk iki ayındaki prim üretimi 519.1 milyon TL oldu.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0