Hayati fonksiyonların gerçekleşmesini sağlayan en temel organlardan biri de burun olmaktadır. En önemli organ üzerinde gerçekleştirilecek bir operasyondan, yani burun esteği ameliyatından önce ya da sonra, herhangi bir psikolojik destek almaksa gerekli değildir. Operasyon geçirecek kişinin burun estetiği konusunda kararlı olması, geçireceği operasyon hakkında bilgi sahibi olması ve de iyileşme süreci hakkında doktoru tarafından bilgilendirilmiş olması, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerin sorunsuz bir biçimde geçmesi için yeterlidir.

Ameliyat olup olmama hakkında karar verememiş, vücuttaki değişimler konusunda hassas olan kişiler için durum biraz farklı olabilir. Bu noktada da burun estetiğini gerçekleştirecek plastik cerrah devreye girmektedir. Operasyonu üstlenecek doktor, alanında deneyimli olduğu takdirde, kişilerin korkularını ve kaygılarını fark ederek, bilgilendirme yapar ve süreç hakkında kişinin aklına takılan tüm soruları cevaplar. Hatta kaygı ve korku seviyesi yüksek kişilerle ameliyat öncesinde birkaç defa görüşme yapılması da çok önemli ve etkili olmaktadır. Yani operasyonu uygulayacak doktor ile hasta arasında güvene dayalı bir köprü kurulması gerekmektedir. Kişinin önemsendiği ve hassas olduğu konuların dikkate alındığının cerrah tarafından belli edilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerin sorunsuz bir biçimde geçmesini sağlamaktadır.

Burun Estetiği Öncesi Kişiler Üzerindeki Psikolojik Etkiler

Kişilerin burun estetiği operasyonu geçirme isteklerinin birtakım nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler kişinin kendisinden kaynaklı olabileceği gibi, kişiden bağımsız nedenler de olabilir. Nedenler, kişilerin yaşadığı toplumların özelliklerine göre değişiklikler gösterebilir. Burun estetiği operasyonu geçirmiş pek çok kişiden toplanan verilere göre, estetik ameliyatının nedenleri;

    Beğenilme isteği,
    Güzellik beklentilerini karşılama,
    Kişisel değişimle ilgili beklentiler,
    Toplum içinde kabul görme isteği,
    Kariyer ve geleceğe dair beklentiler,
    Beğenilen, toplum tarafından onaylanan ve de rol model alınan kişilerle özdeşim kurma,
    Bazı durumlarda, genç bireylerin isyan ve karşı koyma isteklerini karşılama,
    Ait olunan ya da doğulan kültürden ya da ekonomik sınıftan kopma isteği,
    Yaşlanma korkusu,
    Dalga geçilme korkusu, şeklindedir.

Burun estetiği operasyonu geçirecek kişinin yukarıda bahsi geçen durumların bazılarının gerçekçi olmadığını ya da gösterilen nedenlerin estetik ameliyatla karşılanamadığını bilmesi gerekmektedir.

Burun şeklinde estetik bir bozukluk olduğunu düşünen kişilerde, profil fotoğrafı çektirmekten kaçınma, gözlük kullanarak ya da erkeklerde bıyık bırakılmasıyla kamuflaj yöntemlerini deneme ve herkesin kişilerin burnuna baktığını düşünme gibi davranışlar gözlemlenebilir. Kişilerin gerçek anlamda burun şekillerinden rahatsız olduğu durumlarda ve de burun fonksiyonlarında gerçek anlamda bir rahatsızlık bulunduğunda, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı İçin Doktor Belirleme Süreci

Hem görsel olarak hem de fonksiyonel anlamda vücudun en önemli organları arasında yer alan burnun ameliyatı ve sonrası, bu özellikleri nedeniyle çok önemli olmaktadır. Bu bakımdan ameliyatı gerçekleştirecek dokturun belirlenmesine de dikkat edilmelidir. Doktor araştırmasında dikkat edilecek noktalar;

    Burun estetiği operasyonlarında doktorun ne kadar deneyimli olduğu,
    Uygulama yapacak doktorun, buurn estetiği ameliyatı uyguladığı önceki hastaların fikirleri ve ameliyat sonucu yaptıkları yorumlar,
    Belirlenen doktorla en az bir defa olacak şekilde ameliyat öncesinde görüşme,
    Doktorun önceki uygulamalarına ait öncesi ve sonrası fotoğrafları,
    Belirlenen doktorun bu alandaki çalışmalarının neler olduğu, şeklindedir.

Yukarıda sayılan durumlara dikkat ettikten sonra ve estetik uygulamayı geçirecek kişinin aklında herhangi bir soru kalmadıktan sonra, doktor ve hasta arasında mutlak bir güven ilişkisi kurulmalıdır. Kişiler, belirledikleri doktorlarına güvenmeli ve pozitif yaklaşmalılardır. Nasıl bir doktorun yaklaşımı ve motivasyonu hastayı etkiliyorsa, aynı yaklaşım şekli ve motivasyon doktorları da etkilemektedir.

Dr.Ercan Aydın

https://www.instagram.com/bursaburunestetik/

https://www.facebook.com/bursaburun/