Burun tıkanıklığının nedeni olarak bugüne kadar klasik başlıklar altında tarif edilen kemik-kıkırdak eğrilikleri, burun eğriliği, deviasyon gibi durumlar ve bunlar için deviasyon ameliyatı gibi uygulamalar bilinmekteydi. Ancak son yıllarda gelişmiş kliniklerde “burun tıkanıklığı cerrahisi” ayrıcalıklı bir şekilde ele alınmakta ve tedavi planı buna göre yapılmaktadır. Burun tıkanıklığının en önemli sebeplerinden birisi aslında konka şişlikleridir. Bu çok sık rastlanılan bir durumdur. 
 
Halk arasında burun eti şişmesi olarak da bilinen bu koşul bazen inatçı bir hale gelir ve ilaç tedavilerine yanıt vermez. Böyle olduğunda, günümüzde konka şişliklerini radyofrekans ve lazer gibi yeni araçlarla yönetmemiz mümkün olabiliyor. Hastada bunlardan hangisinin kullanılacağına, ancak burun tıkanıklığı hastalığını endoskopik olarak takip eden ilgili uzmanlar yapabilir. 
 
Özellikle Holmium Yag lazerle alt konka küçültme cerrahisi üzerine bilgi vermek gerekirse, yaptığımız iş, endoskopik bakış altında, hastanın şişmiş olan alt konkasını özellikle en fazla şiştiği bölgelerde küçültme çabasıdır. Bu uygulama konkanın kritik yerlerinde birkaç milimetre genişliğinde ve birkaç milimetre derinliğinde çalışmak suretiyle, mukoza dediğimiz örtücü dokuya çok zarar vermeden Holmium Yag lazer kullanılarak yapılır. 
 
20 yılı aşkın süredir uygulanan bu yöntemin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Lazerle konka ameliyatı ameliyathanede yapılır ve kısa bir genel anestezi gerektirir. İki taraflı burun içi çalışması 20 ila 30 dakika sürebilir. Hastalarımız genellikle aynı gün ayaktan taburcu edilebiliyorlar; yani gece hastanede kalınması gerekmiyor demek yanlış olmaz. Hemen daima tampon konulması gerekmiyor ve hasta müdahaleden kısa süre sonra işine rahatlıkla dönebiliyor. Ağrılı bir olay değildir, bununla birlikte hasta birkaç gün nezle veya grip olmuşçasına burun tıkanıklığı ve burundan akıntı gibi belirtiler yaşar. Birkaç hafta burun içi kabuklanmalar olabilir. 
 
Lazerle alt konka cerrahisi deneyim gerektiren bir konudur. 
Ne yazık ki maliyetli gibi gözüken lazer teknolojisinin biraz da pahalı olması nedeniyle her hastanede bulunmayan bir olanaktır. Bu yüzden uzmanların da çok yaygın olarak erişebildikleri bir araç haline gelmemiştir. Ancak deneyimlere dayanarak belirtmek gerekirse özellikle ileri derecede şişmiş alt konkaların lazerle küçültülmesi tekniği, diğer tekniklerle kıyaslandığında oldukça başarılıdır.
 
Burun içi lazer uygulaması sayesinde, beraberinde hafif burun eğriliği (kemik-kıkırdak eğriliği) olan olgularda, deviasyon ameliyatına gerek duyulmadan, sadece konkaları küçülterek burun tıkanıklığını giderebilmek olanaklı hale gelmiştir.