Eğitim
19.09.2012 - 09:48 | Son Güncelleme: 19.09.2012-9:56

Büyü ve falcılık ders olacak

Ders kapsamında ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında yanlış uygulamalar konusu ele alınırken, sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yönelişlere dikkat çekilecek...

Sitene Ekle

Seçmeli ders olarak okutulacak yeni Temel Dini Bilgiler Dersi’nde ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında  sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yanlış  uygulamalara yönelişlere dikkat çekilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıldan itibaren ortaokulda ve liselerde  seçmeli olarak okutulacak Temel Dini Bilgiler Ders programını yayımladı. Ders,  ortaokulda ve liselerde ”Temel Dini Bilgiler Dersi İslam 1-2” olarak  okutulacak.
 
Temel kaynaklardan İslam dininin esaslarının doğru öğrenilmesi için  gerekli bilgileri içeren ders, öğrencilerin din hakkında genel bilgiler  edinmelerini, uygulamayla ilgili eksikliklerini tamamlamalarını hedefliyor.
 
Ortaokuldaki dersin İslam-1 kısmında ”İslam’a Giriş, İslam’a Göre Yaratılış, İman’ın Şartları, İslam’ın Beş Temeli, İslam’a Göre İyilik ve İslam’a  Göre Sorumluluklarımız”; İslam-2’de ise ”İman Esasları, İslam’da İbadetler,  Günlük Hayatta İslami Kurallar, Toplumun Temeli: Aile, İslama Göre Toplum  Bilinci, İnsanın Ruhsal Yönü” üniteleri yer alacak.
 
İslam’ın temel özelliklerinin üzerinde durulacağı İslam’a Giriş  ünitesinde, öğrencilere İslam’ın akla ve ilme önem veren bir din olduğu, insanlar  arasında barış, kardeşlik ve sevgiyi esas aldığı kavratılacak.
 
Derste, İslam’ın her türlü aşırılıktan uzak, anlaşılması ve yaşanması  kolay bir din olduğu anlatılırken, tüm peygamberlerin mesaj birliğine vurgu  yapılacak.
 
İmanın şartları konusu işlenirken ise Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar  bütün peygamberlerin insanları hep aynı inanca çağırdıkları üzerinde durulacak ve  peygamberlere imanın önemi kazandırılacak.
 
Doğru sözlü ve güvenilir, adaletli ve merhametli, iffetli, yardımsever ve  cömertlik gibi özellikler iyi insanın temel özellikleri olarak derste  anlatılacak.
         
Şiddetten kaçınma anlatılacak
Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanıma kazanımı da elde edecek öğrenciler,  cin ve şeytanın yaratılış özelliklerini açıklamayı, meleklerin görevlerini  tanımayı, ahirete inanmanın gerekli olduğunu da öğrenecek. Derste, tevekkül,  hayır, şer, rızık, ecel kavramları açıklanacak.
 
Günlük hayatta İslami kuralları konusu işlenirken, helal, haram, sevap ve  günah kavramlarının da ele alınacağı derste, öğrencilerin günlük hayatta  karşılaşabileceği haram ve helallere örnekler verilecek. Öğrencilerin toplumda  yaygın olan bidat ve hurafeleri ve bunların zararlarını fark etmeleri sağlanacak.  Bu ünite işlenirken, kişiselleştirme ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılacak,  yanlış anlamaya yol açacak ifade ve söylemlerden uzak durulacak.
 
Ailede mutluluğun temelleri olarak sevgi, saygı, sağlıklı iletişim ve  empati, karşılıklı güven ve sadakat, şiddetten kaçınma konuları anlatılacak. Hz.  Adem ve Havva’nın insanlığın ilk ailesi olduğu; kadın ve erkeğin yaratılış  özellikleri açısından birbirini tamamladığı, aile kurmanın sağlıklı toplum ve  neslin devamı için önemi kazanımları verilecek.
 
İslam’a göre toplumun özellikleri arasında, bireylerin sorumluluğuna,  eşitlik ve kardeşlik esasına dayalı olduğu, sevgi ve saygı temelli olduğu, insan  hak ve özgürlüklerini esas aldığı üzerinde durulacak.
 
Toplumu güçlendiren unsurların anlatılacağı derste, yardımlaşma ve  dayanışma, barış ve uzlaşı, birlik ve bütünlük, adalet ve güvenin toplumu  güçlendirdiği belirtilecek.
 
Derste, İslam’ın, insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde değerlendirdiğine  vurgu yapılarak, iman ve ibadetlerin insanın ruhsal yönünü güçlendirdiği  anlatılacak.
 
İnsanın Ruhsal Yönü ünitesi ele alınırken, öğrencilerin ruhsal  ihtiyaçların karşılanmasında yanlış uygulamaları fark edebilmeleri için  kazanımların verilecek. Bu konu ele alınırken sihir, büyü, uğur inancı, falcılık,  ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yanlış uygulamalara yönelişlere dikkat  çekilecek.
         
İnsan hakları ve özgürlükler anlatılacak
İmam hatip ortaokullarında daha kapsamlı olarak işlenecek bu ders, 5, 6,  7 ve 8. sınıflarda ayrı ünitelerle verilecek. Bu sınıflarda ”İslam’da Edep ve  Haya, İslam’da Temel Haklar, Namaz, Allah’a ve Meleklere İman, İslam’a Göre Yaşam  Olayları, İslam’ın Temel Kaynakları, Zekat ve Oruç, Kitaplara ve Peygamberlere  İman, Hac, Umre ve Kurban, Ahirete ve Kadere İman” ünitelere yer alacak.
 
İmam hatip ortaokulu 6. sınıfta İslam’da Temel Haklar ünitesi ele  alınırken öğrencilere, aklın, dinin, neslin, canın ve malın korunması ile insan  hakları ve özgürlükleri konuları anlatılacak. Öğrencilere intihar ve cana  kıymanın kötülüğünü ayet ve hadislerle açıklama; kan davalarının, töre  cinayetlerin kötülüğün açıklayabilme kazanımları verilecek.
 
Çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılmaması vurgusunun yapılacağı  İslam’a Göre Yaşam Olayları konusunda, öğrencilere doğal afetler ve kazalar  karşısında sabırlı olmanın dinin tavsiyelerinden biri olduğu kazandırılacak.
 
Liselerde seçmeli ders olan Temel Dini Bilgiler Dersi de İslam 1-2 olarak  alınabilecek. Ortaokulda verilen konular ortaöğretimde ”İslam Tasavvuru,  İslam’ın Kaynakları, İslam İnanç Sistemi, İbadet Hayatı, Temel Sorumluluk  Alanları, İslam’da Helaller ve Haramlar, Temel Dokunulmazlıklar, Aile Hayatı,  İslam’a Göre Yaşam Olayları, Toplumsal Değerler, İslam, Hayat ve Bilim, İslam ve  Manevi Hayat” üniteleri şeklinde işlenecek.

Zenginden alıp fakire vermesiyle ünlü halk kahramanı kimdir?
©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX