İsa’nın en genç ve sevdiği havarilerinden Aziz Yuhanna’nın, Patmos’ta sürgündeyken gördüğü vizyonları yazdığı mektuplardan ikincisinin adresi, Smyrna yani bugünkü adıyla, İzmir’di.
İlk mektubun adresi Efes’in yaklaşık 60 km. kuzeyindeki bu zengin liman kenti, Asya’nın tacı, süsü veya mücevheri olarak bilinirdi. Aelius Aristeides’in ‘Smyrna’ya Ağıt’ında dediği gibi,
“Hangi Barbar, Smyrna’nın cazibesi ve ihtişamıyla, uysallaşıp dizginlenemez?
Duyduğunda içi ısınmayan, duyduğunda yüreği hoplamayan
biri var mıdır?”
Kybele’ye, Zeus’a, Afrodit’e ve diğer tanrı ile tanrıçalara yapılmış tapınaklarla süslenmiş Smyrna’da her yıl oyunlar düzenlenir, kütüphanesi, muhteşem tiyatrosu ve korunaklı büyük limanıyla diğer şehirleri gölgesinde bırakırdı. Bilim konusunda da iddialıdır şehir. Şair Homeros, filozoflar Anaksagoras, Arkesilaos, tarihçi Ephoros, hekim Galen ve daha pek çoğunun yolu Smyrna’dan geçer. Herodotos ise İzmir’in bulunduğu coğrafya için, “Dünyanın en güzel iklimi İonia’dadır” der.
5 bin kusur yıllık tarihe sahip bir şehir İzmir ve adıyla ilgili tüm hikayeler tek bir ortak noktada buluşuyor. O da tarih boyunca her daim Smyrna adıyla anıldı. Homeros’a göre adı, Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyrna’dan, bir başka efsaneye göre ise Amazon Kraliçesi Smyrna’dan gelmekteymiş.
Ama Smyrna’nın adının tapınaklarda kullanılan hoş kokulu, meşhur mür yağının elde edildiği mür ağacından geldiği de söyleniyor.
Cemaat ve yazılanlar
Smyrna cemaati, mektup gönderilen yedi cemaat arasında takdir görenlerden biridir. Paulus tarafından üçüncü seyahati sırasında kurulduğuna inanılır. Cemaat, Romalılar’dan çok eziyet çeker ve öldürülürler. Ancak Smyrna şehrinin cemaatini bekleyen tüm sıkıntılar, gönderilen mektupta bildirilmiştir.
İlk ve en önemli üyelerinden biri, Yuhanna’nın öğrencilerinden 69 doğumlu Polikarp’dir ve Smyrna Piskoposu olur. Takvimler 155 yılına geldiğinde tutuklanır ve 10 gün işkence edildikten sonra, 23 Şubat 155’te, İzmir Akropol’ü üzerinde, Homa Stadyumu’nda yakılarak öldürülür.
Sezar’ı, Tanrı olarak tanıması için onu zorlayan cellada: “Sen beni ancak bir saat süreyle yanıp, sonra sönecek ateşle tehdit ediyorsun, fakat kötüler üzerine gelecek yargı ateşinden ve sonsuz cezadan habersizsin. Ne duruyorsun? Ne yapacaksan yap!” dediği söylenir.

Aziz Polikarp Kilisesi
MAHŞERiN YEDİ KİLİSESİ’NİN İKİNCİSİ SMYRNAHer ne kadar kilisesinin mekanı bilinmese de, İzmir merkezde bir kilise olduğu, ama daha sonra yıkıldığına inanılır. Bir diğer inanış ise bugünkü Aziz Polikarp Kilisesi’nin, bu eski kilisenin yerine inşa edildiğidir. Şehrin en eski yapılarından biri olan bugünkü kilise, Fransa Kralı tarafından satın alınarak, cemaate hibe edilen arazi üzerine Kanuni Sultan Süleyman’dan alınan özel izinle, 1630 yılında inşa edilir. 19’uncu yüzyılda ciddi bir tamirat geçiren kilisenin iç dekorasyonunun parçası olan ve Aziz Polikarp’in yaşamından kesitler içeren freskler, o yıllarda İzmir’de yaşayan ressam ve mimar Raymond Pérè tarafından yapılır. Aziz Polikarp’in ölümünü anlatan freskin sol tarafında yer alan, elleri bağIı kişi Pérè’dir. Kendisi, İzmir Saat Kulesi ile Karşıyaka’daki Saint Hélène Kilisesi’nin de mimarıdır. 1922’deki büyük yangında zarar gören kilise, 1929’da yeniden inşa edilir.

Şehre mektup...
“İzmir’deki topluluğun meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor: `Senin sıkıntılarını ve yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin! Yahudi olduklarını söyleyen, ama Yahudi değil de, Şeytan’ın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum.
Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, İblis sizi sınamak için aranızdan bazılarını yakında zindana atacak ve on gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, ben sana yaşam tacını vereceğim.
Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelen, ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek.”
MAHŞERiN YEDİ KİLİSESİ’NİN İKİNCİSİ SMYRNA
İzmir’de görülecek yerler
Smyrna (Tepekule Höyüğü)
Kadifekale
Agora
Saat KulesiMAHŞERiN YEDİ KİLİSESİ’NİN İKİNCİSİ SMYRNA
Hasan Tahsin Heykeli
Konak Yalı Camii
Kemeraltı
Havra Sokağı
Beit-Hillel Sinagogu
Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi
Atatürk Müzesi
Aziz Polycarp
Hisar Camii
Asansör
Bet İsrail
Sinagogu
Dario Moreno Sokağı
Aziz John Katedrali