PEYGAMBERLER VE SAHABE DIYARI DIYARBAKIRAylardan 11 Ayın Sultanı Ramazan olunca, dokuz Peygamber kabri,
üç Peygamber makamıyla sahabe kabirleriyle bir peygamberler ve sahabe şehri olan Diyarbakır’ı anmamak olmazdı. Dolayısıyla
bu güzel şehri, nebileri ve sahabeleriyle konuk
eyledik köşemize...
Resul ve nebi
Kur’an-ı Kerim’de 25 peygamberin adı geçerken, hadis-i şeriflerde
124 bin nebi ve 315 resulden bahsedilir. Nebi ve resul eş anlamlı ifadeler olup, ikisi de peygamber anlamına gelir. “Aralarındaki fark nedir?” derseniz, kendisine
kitap ve ilahi hükümler gönderilenlere resul yani elçi denirken,
kendisine kitap ve ilahi hükümler gönderilmeyip, kendisinden önceki resulün kitap ve ilahi hükümlerini insanlara tebliğ edenlereyse
nebi denir.
Dolayısıyla her resûl aynı zamanda nebiyken; her nebi, resul değildir.
Bugün Diyarbakır’da kabirleri bulunan dokuz peygamberden ikisi, Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin isimleri Kur’an’da da geçer.
Hz. Elyesa
İlyas Peygamber’den sonra
İsrailoğulları’na gönderilen
Elyesa’yı İlyas yetiştirmiştir.
Kur’an’da adı iki defa anılmakta olup, 45 yıl peygam-berlik yapmış, M.Ö. 9’uncu yüzyılda Asur istilası sonrası sürgün edilip, yurtlarından çıkarılan İsrailoğulları’yla
birlikte gelip yerleştiği Eğil’de
75 yaşında vefat etmiştir.
Unutmadan, Hz. Elyesa
efsanevi Ahid Sandığı’nın da
son muhafızıdır. 1995 yılındaki Dicle Barajı yapımı sırasında Kabri Eğil’de bulunan Nebi Harun tepesine
Nebi Harun-i Âsafi peygamberin
yanına nakledilmiştir.
Hz. Zülkifl
Hz. Elyasa’nın amcasının oğlu
olup, 25 yaşında peygamber olmuş, M.Ö. 762 yılında 95 yaşında Eğil’de vefat etmiştir. Adı Kur’an’da iki defa geçer. Zülkifl’in de kabri, 1995 yılında Dicle
Barajı yapımı nedeniyle Nebi Harun
tepesine nakledilmiştir.
Hz. Nebi Harun-i Âsafi
M.Ö. 10’uncu yüzyılda Hz. Süleyman’ın katibiyken, onun tarafından Eğil’in fethi için ordularının başına komutan atanır. Gelir Eğil’i alır, sonrada yerleşir kalır ve orada vefat eder.
Kabri kendi adıyla anılan tepededir.

Kabri bulunan Peygamberler
1- Hz. Elyesa
2- Hz. Zülkifl
3- Hz. Nebi Harun-ı Âsafi
4- Hz. Nebi Hallâk
5- Hz. Nebi Harut
6- Hz. Enüş
7- Hz. Nebi Zünnun
8- Hz. Nebi Ömer İbni Pirican
9- Hz. Nebi Hürmüz


Diyarbakır’da makamı
bulunan peygamberler:

Hz. Zülkifl (Ergani Makam Dağı), Hz. Yunus (Fiskaya) ve Hz. İlyas (Arapşeyh Camii arkası).

Hz. Nebi Zünnun
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yunus’un adının Zünnün olarak da geçmesi nedeniyle Hz. Yunus olabileceği de rivayet edilir. Asur Devleti’nin başkenti Ninova, yani Musul’dan Diyarbakır’a gelerek, yedi yıl yaşamış olup, kabri Eğil ilçesi Çapan mahalle mezarlığındadır.
Nebi Danyal
Babil Kralı Bahtunnasar’ın zulmünden kaçarak Eğil’e yerleşen
Hz. Zülkifil’in dört oğlundan biridir. Kabri, Eğil ilçesi Emniyet Binası’nın
arka bahçesindedir.

Valilik yapan
10 sahabe

1- Diyarbakır’ın ilk valisi Sa’saa b. Amr b. Savhan el-Abdî
2- İyâz b. Ğanm
3- Ömer b. Sa’d el Ensari
4- Ömer b. Sarafe
5- Diyaeddin Hanzele
6- Velid b. Ukayl
7- Muaviye b. Ebi Süfyan
8- Cerir b. Ata
9- Malik b. Eşter
10- Şeybe b. AmrSahabi kimdir tabiin kime denir?
PEYGAMBERLER VE SAHABE DIYARI DIYARBAKIRKelime anlamı arkadaş ya da
dost olan sahabinin, İslamiyet’teki anlamı Hz. Muhammed’i görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş çocuk ya da yetişkin kimsedir. Sahabe ise çoğuludur. Tabiin, Hz. Muhammed’i göremeyen ancak sahabeyi Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen
ikinci nesli ifade eder.
Mezarları...
Diyarbakır, Hz. Muhammed’in vefatından yedi yıl sonra, 639’da Müslüman ordularınca fethedilir. Fetih sırasında bir kısım sahabe şehit olur, bir kısmı burada kalmaya karar verir. Bazıları da daha sonra ailelerini de
alıp Diyarbakır’a dönerler. Böylece ‘Peygamberler Şehri Diyarbekir’ aynı zamanda ‘Sahabe Şehri Diyarbakır’ da olur.
Şehir içi ve dışında çok sayıda
sahabe mezarı bulunmakla birlikte,
Hz. Süleyman Camii’ndeki Sahabe
Kabirleri, en bilinenleridir.
Ramazan ayınız mübarek olsun...