Çiçeksiz bitkiler nedir? Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

Çokça merak edilen çiçeksiz bitkiler nedir? Çiçeksiz bitki türleri nelerdir? Çiçeksiz bitkiler ile çiçekli bitkiler arasındaki farklar nelerdir? İşte çiçeksiz bitkiler hakkında bilmeniz gereken her şey...
Çiçeksiz bitkiler nedir? Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

Çiçeksiz bitkiler sporla çoğalan ve çiçeği ya da tohumu olmayan bitkilere verilen addır. Çiçeksiz bitkiler Cryptogamae olarak da adlandırılır. Cryptogamae adı Yunanca'dan gelir (kryptos - gizli; gameein - evlenmek). Cryptogamae, gizli üretim anlamı taşır ve tohumsuz üremeyi temsil eder. 

Çiçeksiz bitkiler için thallophytes terimi de kullanılır. Bu terim bodur boylu spor bitkiler anlamını taşır. 

Çiçeksiz bitkiler anlamına gelen Cryptogamae kelimesinin zıttı tohumlu bitkiler ya da çiçekli bitkiler anlamına gelen Phanerogamae'dir. Phanerogamae kelimesi de Yunanca'dan gelmektedir (phaneros - görülebilir). 

Çiçeksiz bitkilerin en bilinen türleri algler, likenler, yosunlar ve eğrelti otudur. Ayrıca fotosentetik özelliğe sahip olmayan mantar, cıvık mantar ve bakteriler de çiçeksiz bitkiler kategorisine girer. 

Bitkiler arasındaki sınıflandırmada çiçeksiz bitkiler bir grup olarak değerlendiriliyordu. İsveçli biyolog Carl Linnaeus, bitkileri 24 sınıfa ayırmıştır. Bunlardan birisi de çiçeksiz bitkiler sınıfıdır. Carl Linnaeus çiçeksiz bitkileri 4 sınıfta incelemiştir. Bunlar; algler, yapraklı kara yosunu, eğrelti otu ve mantarlardır. 

Çiçeksiz bitkilerin tümü bitki kategorisinde değerlendirilmez. Özellikle mantar, bitki türü olarak değil bir hayvan türü olarak sınıflandırılır. Mavi yeşil agler ise bakteri türü olarak değerlendirilir. Bu sebeple çiçeksiz bitkiler terimi sınıflandırma olarak birbiri ile ilgili bitkiler sınıfına girmez, bunun yerine kladistik olarak polifiletik diye tanımlanır. 

Yine de çiçeksiz bitkiler olarak bilinen tüm canlı türleri botanik bilimcilerin çalışma alanında yer alır ve tüm çiçeksiz bitki türleri Bitkiler, Algler ve Mantarlar için Uluslararası Terimlendirme Kuralları'nın kapsamındadır. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbarat kurumu GCHQ, deniz biyoloğu olan Geoffrey Tandy'i çiçeksiz bitkileri sınıflandırmaya yardımcı olması için görevlendirmiştir.

Çiçeksiz bitki türleri nelerdir?

1. Eğrelti Otu

2. Liken 

3. Su Yosunu (Algler)

4. At Kuyruğu

5. Kara Yosunu

6. Kibrit Otu

Instagram.com/mehmetcankmrc
twitter.com/mehmetcankmrc
YouTube.com/mehmetcankomurcu

Bu makaleye ifade bırak