ISPCAN’in Türkiye’deki Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ile ortaklaşa düzenlediği,  9 - 12 Eylül tarihleri arasında Harbiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan kongreye 67 ülkeden yaklaşık 800 uzman katılacak. 

 
Bu yılki teması "Her çocuk önemlidir. Çocukların korunması için yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurulmalıdır" olan kongre ile hem Türkiye'deki uzmanların, hem de toplumun konu hakkında bilgilenmesi, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların ivme kazanmasıhedefleniyor.
 
 ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi bu yıl Türkiye'de düzenleniyor. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ile International SocietyforPrevention of Child AbuseandNeglect (ISPCAN) tarafından düzenlenenve Borusan Holding’in de destek verdiği 19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi 9 - 12 Eylül tarihlerinde Harbiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
 
67 ülkeden yaklaşık 800 uzmanın katılacağı etkinlikteAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in açılış konuşması yapması bekleniyor.ISPCAN Başkanı IreneIntebi, Oklahoma Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Sağlık Bilimleri Merkezi Başkanı Robert Block, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Yanghee Lee, Yale Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Profesörü John M. Leventhal ve İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu da kongrede ana konuşmacı olarak yer alacaklar.
 
Her çocuk önemlidir
 
Teması "Her çocuk önemlidir. Çocukların korunması için yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerikurulmalıdır" olan. kongrede çocuk ihmal ve istismarında tanı, değerlendirme ve tedavi; disiplinler arası işbirliği yolları, kanıta dayalı yaklaşımlar, değişik kültürlerde çocuk ihmal ve istismarına yaklaşım ile çocuğun ticari sömürüsü konuları ele alınacak.
 
Farklı ülkelerden deneyimli bilim insanlarının kongreye katılması sayesinde Türkiye'de bu alanda çalışan uzmanlar hem bilgi birikimlerini artırma, hem de deneyim ve görüş alışverişinde bulunma olanağını yakalayacak. Türkiye'den 200'ün üzerinde uzmanın katılacağı kongreninçocukların korunması konusunda toplumsal bilincin ve duyarlılığın artmasına katkı yapması hedefleniyor. 
 
Türkiye’de Çocuk İstismarı
 
Çocuk istismarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla kaygı yaratan bir sorun haline geliyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili araştırmalar yetersiz olduğu için kesin rakamlar bilinmiyor, ancak fiziksel istismar sıklığının % 30 - 35, cinsel istismar sıklığının ise % 15 - 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. 
 
Türkiye’de yapılan çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre, 15-24 yaş grubundakilerin %17’sinin son 12 ay içerisinde, %32’sinin ise yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir.Kadınların %31,7’si 18 yaşın altında, yani çocuk yaşta, evlendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesi kapsamında (çocukların cinsel istismarı) açılan dava sayısı 2006’da 3 bin 464 iken bu sayı 2007’de 4 bin 646’ya ulaşmıştır.
15-24 yaş grubundaki evli kadınların %9,7’si son 12 ay içerisinde, %13,5’i ise yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalmışlardır.
 
19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi'nde konuyla ilgili uzmanların bir araya gelmesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerinin geliştirilmesi ve istismara uğramış çocuklara daha etkin bir destek sağlanmasının yollarının açılması amaçlanıyor.