FENERBAHÇE VE ATATÜRK


"Fenerbahçe Kulübünün her tarafa mazhar-ı takdir olmus bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifasi ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim."

3.5.1918

ORDU KUMANDANI
Mustafa Kemal AtatürkBüyük kurtarıcı 3 Mayıs 1918 günü Kulübümüzü ziyaret etti ve hatıra defterine Kulübü ve üyelerini öven satırlar yazdı.

Atatürk, 10 Ağustos 1928 günü, 3-3 berabere biten Gazi kupası maçından sonra üçü Galatasaraylı ve ikisi Fenerbahçeli olan beş kişinin önünde aynen şunları söyledi:

" - Burada üçe üçüz... Çünkü ben de Fenerbahçeliyim ! "

Bu arada, 5 Haziran 1932'de Kulübümüzün Kuşdili'ndeki binasi yanınca, ilk bağış yine büyük kurtarıcımız Atatürk'ten geldi. Bu önemli olay, kulübümüzün tarihinde gerçekten apayrı bir yere sahiptir ve bizi sonsuza kadar mutlu kılacaktır.

Atatürkün imzaladığı hatıra defterimiz
Büyük olmak icin hiç kimseye iltifat etmeyeceksin;
hiç kimseyi aldatmayacaksın.
Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek,
o hedefe yürüyeceksin.
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır;
herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır,
fakat sen buna karşı direneceksin.
Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır.
Kendini büyük değil, küçük,
zayıf, araçsız, hiç sayarak,
kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak
bu engelleri aşacaksın.
Bundan sonra da sana büyük derlerse
bunu söyleyenlere güleceksin.


Mustafa Kemal ATATURKHABERLER
TARİHÇE
BAŞARILARI
AMBLEM
UNUTULMAYANLAR
KULÜP BAŞKANLARI
GOL KRALLARI
FENERBAHÇE VE ATATÜRK
FENERBAHÇE MARŞI
MİLLİYET ANA SAYFA