MİLLİYET 2001 ÖDÜLLERİ


Milliyet’in, ülkemizde bilim, sanat, kültür ve iletişim alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ödüller on yedinci yılına ulaştı.

Milliyet Ödülleri’nin öncelikli amacı, genç bilim ve sanat insanları ile gazetecilerin çalışmalarını ödüllendirip, yeni kuşakları bu alanlarda ürün vermeye özendirmek, yeni değerlerin ortaya çıkmasına öncülük etmektir.

Beş ana daldaki ödüllerin bu yılki toplam değeri 17.500.000.000 (Onyedimilyar 500 milyon) TL dir.


 • GAZETECİLİK
 • EDEBİYAT
 • TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
 • SOSYAL BİLİMLER
 • EKONOMİ

 • GAZETECİLİK
  ABDİ İPEKÇİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ
  Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlığını yapmış olan merhum Abdi İpekçi'nin anısına düzenlenen bu ödül İpekçi'nin uğraş alanı ve barışçıl düşünceleri dikkate alınarak aşağıdaki dallarda verilmektedir.

  1- Köşe Yazısı: Yazıların uzunluğu A4 kağıdında iki sayfayı, bilgisayarda 3 bin vuruşu geçmemelidir.
  2- Söyleşi: Ünlü yada ünsüz gerçek kişilerle yapılacak söyleşiler A4 kağıdında 3 sayfayı, bilgisayarda 4 bin vuruşu geçmemeli.

  İlköğretim Okulları Arası Yazı Yarışması: Dostluk ve barış düşüncesini genç kuşaklara yaymayı öngören yarışmaya ilköğretim okullarının ilk üç sınıfı dışındaki öğrenciler katılabilir. Yazılar A4 kağıdıyla iki sayfayı, bilgisayarda 3 bin vuruşu geçmemeli.

 • Özel Ödüller:
  Dostluk ve barış konusunda övgüye değer çalışmalar ve etkinlikler yapan devlet adamlarına, uluslararası örgüt başkanlarına yada kurumlara sayısı üçü geçmemek üzere verilir. Özel ödüle başka ülkelerden de o ülke ile Türkiye arasındaki dostluk ve barışın gelişmesine katkıda bulunanlar da aday olabilir. Özel ödüller anısal bir plaket ve belgeden oluşur.

 • SEÇİCİ KURUL
  Ferit Edgü (Yazar, Eleştirmen)
  Prof. Dr. Suat Gezgin (İstanbul Üni. İletişim Fak. Dekanı)
  Ara Güler (Fotoğraf Sanatçısı)
  Doğan Hızlan (Eleştirmen)
  Sibel İpekçi (Abdi İpekçi’nin eşi)
  Prof. Dr. Çetin Özek (İstanbul Üni. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
  Prof.Dr. Haluk Şahin (İletişim Uzmanı, yazar)


 • EDEBİYAT
  HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ
  Ödüle yayınlanmış yada yayınlanmamış iki öykü ile başvurulur. Öykülerin uzunluğu A4 kağıdında 10 sayfayı, bilgisayarda 25 bin vuruşu geçmemeli. (Kitapta yer alan öykü, ödüle başvuru sürecinden önce başka yerde yayınlanmış olmamalı. Daha önce yayınlanmış kitabın, ödül sürecinde yayınlanan yeni baskısına eklenen öykü ise dikkate alınır. Ayrıca, Seçici Kurul, süreci içinde yayınlanmış bir öyküye de ödül verebilir.)

 • SEÇİCİ KURUL
  Oktay Akbal (Yazar)
  Orhan Duru (Yazar)
  Prof. Dr. Selçuk Erez (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar)
  Selim İleri (Yazar)
  Prof. Dr. Emre Kongar (Toplum Bilimci, Yazar)
  Ahmet Oktay (Şair, Yazar, Gazeteci)
  Prof. Dr. Şara Sayın (İ.Ü. Ed. Fakültesi Alman Dili ve Ed. Em. Öğretim Üyesi)
  Demet Taner (Haldun Taner’in Eşi)
  Prof. Dr. Tahsin Yücel (İ.Ü. Fransız Dili ve Ed. Öğretim Üyesi, Yazar)


 • TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
  ÖRSAN ÖYMEN ÖDÜLÜ
  KONU: TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA YENİDEN YAPILANMA: Kamu yönetiminde gizlilik ve örtbas- Saydam yönetim için öneriler - Devlet yönetiminde savurganlıklar ve önlemleri - Toplam kalite devlet yönetiminde etkin olur mu? - Toplumsal değişim isteği ile yeniden yapılanmanın entegrasyonu. Aday yapıtlar en az 20, en çok 40 safya olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Prof. Dr. Rona Aybay (Bilgi Üni. Hukuk Fak. Öğ. Üyesi-Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi Uluslararası Yargıcı)
  Prof. Dr. Ülkü Azrak (Maltepe Üni. Hukuk Fak. Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Marmara Üni. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Yıldız Teknik Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Böl. Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Erdoğan Teziç (Galatasaray Üni. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Mete Tuncay (Bilgi Üni. Tarih Bölümü Başkanı)
  Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Galatasaray Üni. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Öğ. Üyesi)


 • SOSYAL BİLİMLER
  KONU: CUMHURİYET NASIL KORUNMALI VE GELİŞTİRİLMELİ?
  Toplumdaki değişim isteklerinin cumhuriyet açısından değerlendirilmesi-Devlet yapısında nelerin değiştirilip, nelerin değiştirilmemesi gerektiği - Revizyon mu, yeniden yapılanma mı? Aday yapıtlar A4 kağıdıyla en az 20 en çok 30 sayfa olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Prof. Dr. Aydın Aybay (Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. Süheyl Batum (Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. Nilüfer Göle (Boğaziçi Üni. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
  Doç. Dr. Nihal İncioğlu (Bilgi Üni. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Ünsal Öskay (Marmara Üni. İletişim Fak. Dekanı)
  Soli Özel (Bilgi Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğ. Üyesi)


 • EKONOMİ
  KONU: SANAYİİN REKABET GÜCÜ
  Türkiye'de sanayiin dışarıyla rekabet gücü nasıl yükseltilir? Türkiye Sanayii hangi alanlarda yoğunlaşmalı? Sanayiin başlıca sorunları ve çözüm önerileri Aday yapıtlar A4 kağıdıyla en az 20, en çok 40 sayfa olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Rüştü Bozkurt (Türkiye, Şişe Cam Genel Sekreteri, Yazar)
  Prof. Dr. Lale Duruiz (Bilgi Üni. İşletme Bölümü Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu (Boğaziçi Üni. Mühendislik Fak. eski Dekanı)
  Hüsamettin Kavi (İstanbul Sanayi Odası Başkanı)
  Jan Naum (Tofaş CEO'su-Chief Executive Organization)
  Agah Uğur (Borusan Holding Genel Müdürü)
  Osman Ulagay (Ekonomist, Yazar)


 • ÖDÜLLER

 • Beş ana dalda ödüllerin dağılımı
 • Birincilere 1.500.000.000.TL.
  İkincilere 750.000.000.TL.
  Üçüncülere 500.000.000.TL.

 • İlköğretim okullarının öğrencilerinin yazı yarışmasının ödülleri
 • Birincilere 500.000.000.TL.
  İkincilere 300.000.000.TL.
  Üçüncülere 200.000.000.TL. • BEŞ ÖDÜL İÇİN GENEL KOŞULLAR
  1- Adaylar ödül yılı içinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda ve 40 yaşını bitirmemiş olmalıdır. (Edebiyat dalında yaş sınırı yoktur.)

  2- Edebiyat dalı dışında birden fazla kişinin ortak çalışmasıyla oluşturduğu yapıtla da aday olunabilir. Çalışmaya katılanların herbirinin yaşı ilk maddedeki koşula uymalıdır.

  3- Yapıt sahipleri doğrudan başvuracakları gibi, tüzel kişiler, kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından da aday gösterilebilir.

  4- Aday yapıtlar 8 nüsha olarak gönderilmeli, ayrıca yine 8 nüsha olarak adayların bir A4 sayfasını geçmeyen özgeçmişleri ve bir fotoğrafı eklenmelidir. Açık haberleşme adresi ve Tel. numarası unutulmamalıdır.

  5- Ödül için başvurular kesinlikle açıklanmız, yalnızca kazananlar kamuoyuna duyurulur.

  6- Aday gösterilen yapıtlar, ödül kazansın yada kazanmasın geri verilmez.

  7- Ödül kazanan yapıtların bir yıl içinde yayın hakkı Milliyet Garubuna aittir. Ödül ilan tarihinden sonraki bir yıl içinde Milliyet Gazetesinde yada Milliyet Grubu yayın organlarında yayımlanmayan yapıtların yayım hakkı serbest kalır. Daha önce yayım Milliyet'in iznine bağlıdır. Serbest kalan yapıt yayınlandığında, (birinci ödülü kazananların dışında, kitabın kapağında ve tanıtım ilanlarında "Milliyet Ödülleri" ibaresi kullanılamaz.)

  8- Ölmüş kişilerin yapıtları aday gösterilemez. Adaylık için başvurduktan sonra yaşamını yitirenlerin yapıtları değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödülü yasal mirasçılarına ödenir. Edebiyat dalı dışında ödüller bölüştürülemez. Ayrıca hiçbir dalda mansiyon verilmez. Adayların dereceye girebilmesi için Seçici Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyunu alması gerekir.

  9- Ödüle başvuranlar, ilan edilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

  10- Ödüle aday yapıtlar 28 Şubat 2002 gününe kadar aşağıdaki adrese teslim edilmeli ya da son başvuru gününde postaya verilmiş olmalıdır.

 • ADRES: Milliyet Gazetesi, Milliyet Ödülleri 34554 Bağcılar / İSTANBUL TEL: 0 - 212 - 505 63 49 OYA TÜFEKÇİ