MİLLİYET 2002 ÖDÜLLERİ


Milliyet’in, ülkemizde bilim, sanat, kültür ve iletişim alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ödüller on sekinci yılına ulaştı.
Milliyet Ödülleri’nin öncelikli amacı, genç bilim ve sanat insanları ile gazetecilerin çalışmalarını ödüllendirmek, yeni kuşakları bu alanlarda ürün vermeye özendirmek, yeni değerlerin ortaya çıkmasına öncülük etmektir.

Beş ana daldaki ödüllerin bu yılki toplam değeri 17.000.000.000 (On yedi milyar) TL dir.


 • GAZETECİLİK
 • EDEBİYAT
 • TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
 • SOSYAL BİLİMLER
 • EKONOMİ

 • GAZETECİLİK
  ABDİ İPEKÇİ DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ
  Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlığını yapmış olan merhum Abdi İpekçi'nin anısına konulan ödül, barışı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, çok sesliliği, farklılıklara saygı savunan; bu yolda mesleki çaba harcayan, etkinlik ve başarı gösteren bir gazeteciye verilir. Adaylar haber, fotoğraf, röportaj, söyleşi, köşe yazısı, makale, yorum, karikatür dallarından birinde yukardaki nitelikleri içeren 1 Mart 2002-28 Şubat 2003 tarihleri arasında yayınlanmış yapıtlarındn biriyle katılabilirler. Seçici Kurul, adayların geçmiş çalışmalarını da dikkate alabilir. Adayların gazete ve dergilerde yayıncılık alanında çalışmış ya da çalışır durumda olması gerekir. Bunların dışında Milliyet Ödülleri'nin genel katılım koşulları geçerlidir.

 • SEÇİCİ KURUL
  Ferit Edgü (Yazar, Eleştirmen)
  Ara Güler (Fotoğraf Sanatçısı)
  Doğan Hızlan (Eleştirmen)
  Sibel İpekçi (Abdi İpekçi’nin eşi)
  Prof.Dr. Haluk Şahin (İletişim Uzmanı, yazar)
  Prof.Dr. Şermin Tekinalp (Kocaeli Ün. İletişim Fak. Dekanı)
  Hıfzı Topuz (İletişim Araştırmaları Derneği, İLAD Başkanı, Yazar) • EDEBİYAT
  HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ
  Ödüle yayınlanmış yada 1 Ocak - 31 Aralık 2002 tarihleri arasında yayınlanmamış iki öykü ile başvurulur. Öykülerin uzunluğu A4 kağıdında 10 sayfayı, bilgisayarda 25 bin vuruşu geçmemeli. (Bu sürede yayınlanmış kitaplardaki öykülerle başvurulursa, aday öyküler katılım sürecinden önce başka yerde yayınlanmış olmamalı. Daha önce yayınlanmış kitabın, ödül sürecinde yayınlanan yeni baskısına eklenen öykü ise dikkate alınır. Ayrıca, Seçici Kurul, süreci içinde yayınlanmış bir öyküye de ödül verebilir.) Son başvuru tarihi 31 Aralık 2002'dir.

 • SEÇİCİ KURUL
  Oktay Akbal (Yazar)
  Orhan Duru (Yazar)
  Prof. Dr. Selçuk Erez (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar)
  Selim İleri (Yazar)
  Prof. Dr. Emre Kongar (Toplum Bilimci, Yazar)
  Ahmet Oktay (Şair, Yazar, Gazeteci)
  Prof. Dr. Şara Sayın (İ.Ü. Ed. Fakültesi Alman Dili ve Ed. Em. Öğretim Üyesi)
  Demet Taner (Haldun Taner’in Eşi)
  Prof. Dr. Tahsin Yücel (İ.Ü. Fransız Dili ve Ed. Öğretim Üyesi, Yazar)


 • TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
  ÖRSAN ÖYMEN ÖDÜLÜ
  KONU: TÜRKİYE'NİN ENERJİ SORUNU (Olanaklar, çevre ve insan sağlığı açısından tercihler, arz-talep dengesi, ekonomiye etkileri) Aday yapıtlar A4 kağıdıyla en az 20, en çok 40 sayfa olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Prof. Dr. Vural Altın (Boğaziçi Ün. Nükleer Mühendislik Anabilim Dalı Öğ. Üyesi)
  Birkan Erdal (Ankara Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı, Elektronik Y. Mühendisi)
  Prof. Dr. Derin Orhon (İTÜ İnşaat Fak. Dekanı ve çevre Mühendisliği Böl. Başkanı)
  Prof. Dr. Abdurrahman Satman (İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Böl. Başkanı)
  Prof. Dr. Nejat Tuncay (TÜBİTAK Marmara Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü Başkanı, İTÜ Elektronik Fak. Öğ. Üyesi)
  Ayla Tutuş (DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Daire Başkanlığı Enerji Şb.)
  Ali Yiğit (Elektrik Mühendisleri Odası EMO Önceki Başkanı)


 • SOSYAL BİLİMLER
  11 EYLÜL SONRASI DÜNYADA TÜRKİYE'NİN KONUMU
  Türkiye'nin dış ilişkilerinde Ortadoğu, Avrasya, AB ve ABD ile ilişkiler açısından kazanımlar ve riskler neler olabilir? Nasıl bir dış politika?
  Aday yapıtlar A4 kağıdıyla en az 20, en çok 40 sayfa olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Prof. Dr. Füsun Arsava (Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Aydın Aybay (Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. Süheyl Batum (Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. Bakır Çağlar (İ.Ü. İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Nihal İncioğlu (Bilgi Üni. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğ. Üyesi)
  Soli Özel (Bilgi Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğ. Üyesi)
  Prof. Dr. Ercan Tatlıdil (Ege Ün. Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl. Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı)


 • EKONOMİ
  TÜRKİYE İHRACATINI NASIL İYİLEŞTİREBİLİR?
  Sektörler, ürünler, teknoloji faktörleri bakımından değerlendirme, bölgesel politikalar, AB ile ilişkiler.
  Aday yapıtlar A4 kağıdıyla en az 20, en çok 40 sayfa olmalıdır.

 • SEÇİCİ KURUL
  Rüştü Bozkurt (Türkiye, Şişe Cam Genel Sekreteri, Yazar)
  Hasan Bengü (Koç Holding Dış Ticaret Grubu Başkanı)
  Prof. Dr. Lale Duruiz (Bilgi Üni. İşletme Bölümü Öğ. Üyesi)
  Meral Gezgin Eriş (İktisadi Kalkınma Vakfı İKV Yönetim Kurulu Başkanı, Sanayici)
  Hüsamettin Kavi (İstanbul Sanayi Odası Başkanı)
  Oğuz Satıcı (İhracatcılar Meclisi Başkanı)
  Osman Ulagay (Ekonomist, Yazar)


 • ÖDÜLLER

 • Beş ana dalda ödüllerin dağılımı
 • Birincilere 2.000.000.000.TL.
  İkincilere 1.000.000.000.TL.
  Üçüncülere 750.000.000.TL. • BEŞ ÖDÜL İÇİN GENEL KOŞULLAR
  1- Adaylar ödül yılı içinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda ve 40 yaşını bitirmemiş olmalıdır. (Edebiyat dalında yaş sınırı yoktur.)

  2- Edebiyat dalı dışında birden fazla kişinin ortak çalışmasıyla oluşturduğu yapıtla da aday olunabilir. Çalışmaya katılanların herbirinin yaşı ilk maddedeki koşula uymalıdır.

  3- Yapıt sahipleri doğrudan başvuracakları gibi, tüzel kişiler, kamu kuruluşları, üniversiteler, eğitim kurumları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından da aday gösterilebilir.

  4- Aday yapıtlar 8 (edebiyat dalında 10) nüsha olarak gönderilmeli, ayrıca adayın bir A4 sayfasını geçmeyen özgeçmişi 8 (edebiyatta 10) nüsha, fotoğrafı ise 1 adet olarak eklenmelidir. Açık haberleşme adresi ve telefon numarası unutulmamalıdır.

  5- Ödül için başvurular kesinlikle açıklanmaz yalnızca kazananlar Nisan ayının son haftasında kamuoyuna duyurulur.

  6- Aday gösterilen yapıtlar, ödül kazansın yada kazanmasın geri verilmez.

  7- Ödül kazanan yapıtların bir yıl içinde yayın hakkı Milliyet Garubuna aittir. Ödül ilan tarihinden sonraki bir yıl içinde Milliyet Grubu yayın organlarında yayımlanmayan yapıtların yayım hakkı serbest kalır. Daha önce yayım Milliyet'in iznine bağlıdır. Serbest kalan yapıt yayınlandığında, (birinci ödülü kazananların dışında,) kitabın kapağında ve tanıtım ilanlarında "Milliyet Ödülleri" ibaresi kullanılamaz.)

  8- Ölmüş kişilerin yapıtları aday gösterilemez. Adaylık için başvurduktan sonra yaşamını yitirenlerin yapıtları değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödülü yasal mirasçılarına ödenir. Edebiyat dalı dışında ödüller bölüştürülemez. Ayrıca hiçbir dalda mansiyon verilmez. Adayların dereceye girebilmesi için Seçici Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyunu alması gerekir.

  9- Ödüle başvuranlar, ilan edilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

  10- Ödüle aday yapıtlar 28 Şubat 2003 (Edebiyat dalında 31 Aralık 2002) gününe kadar aşağıdaki adrese teslim edilmeli ya da son başvuru gününde postaya verilmiş olmalıdır.

 • Doğan Medya Center Milliyet Gazetesi, Milliyet Ödülleri 34554 Bağcılar / İSTANBUL TEL: 0 - 212 - 505 63 49 OYA TÜFEKÇİ