06.12.2018 11:05 | Son Güncelleme:

Danıştay'dan TSK'da başörtüsü serbestisi kararı

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptali ve yürütmesinin  durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Daire, iptal istemini daha sonra esastan görüşerek karara bağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığınca 2017'de yapılan düzenleme ile kadın  personelin başörtüsü takmasının önü açılmıştı.

Halkın Kurtuluşu Partisi Genel Başkanlığı ise bu düzenlemeyi getiren,  Milli Savunma Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması  istemiyle Danıştayda dava açtı.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı, düzenlemenin dini inanç ve ibadet  hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil  ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanındığı yönünde savunma gönderdi.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 2. Dairesi,  yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Dairenin bir üyesi bu  karara katılmadı.

- Bir üyenin karşı oy gerekçesi  

Üyenin karşı oy yazısında, idarenin düzenleme alanının kamu hizmetinin  gerekleri ve kamu yararıyla sınırlı bulunduğu, kamu hizmetinin ana ilkelerinden  olan tarafsızlık ilkesinin idarece öncelikle gözetilmesi gerektiği belirtildi. Bu  nedenlerle kamu hizmetini yürütmekle yükümlü bulunan ve bu statüye girerken  belirli ilkelere uymayı kabul eden kamu görevlilerinin, din ve vicdan  hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak  şekilde kural getirilmesinin, Anayasanın 2. maddesinde yer alan "laiklik ilkesi"  varlığını korudukça, hukuken kabul edilemeyeceği belirtildi.

Karşı oy yazısında, din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu  personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının, kamu görevini  yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan  kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar görmesinin  kaçınılmaz olduğu savunuldu.

- İptal isteminin incelemesi sürüyor

Yönetmeliğin iptal istemiyle ilgili esas incelemesinin ise sürdüğü  öğrenildi. Danıştay 2. Dairesi, esas incelemesinin ardından yönetmeliğin iptal  edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

İptal istemiyle ilgili daireye düşünce gönderen Danıştay Savcısı da  yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara katılmayan bir üyenin  karşı oy gerekçeleri doğrultusunda görüş bildirdi.

Savcının görüşünde, devlet memurlarının dinsel aidiyetlerini hiçbir  şekilde belli etmemesi gerektiği, bu şekildeki bir düzenlemenin, Anayasanın 2.  maddesinde yer alan "laiklik ilkesi" varlığını korudukça, hukuken kabul  edilemeyeceği öne sürüldü.

Bu habere ifade bırak
  • 35Mutluyum
  • 3Şaşkınım
  • 1Kararsızım
  • 22Kızgınım
  • 3Üzgünüm
Toplam Oy64