Tüm burun ameliyatları için en çok merak edilen konu, burun ameliyatlarının dikişsiz yapılıp yapılamayacağıdır. Burun ameliyatları uygulamasında dikişlere yönelik birkaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, kapalı tekniktir. Kapalı teknik yöntemiyle yapılan burun ameliyatlarında, burnun kırdaklarına ve kemiklerine şekil verilirken kesi işlemi burnun içinden yapılmaktadır. Kesinin kapatılması için yapılan dikişler burnun içinde kalır ve de görünmezler. Dikişlerin kapalı kalmasından ve görünmemesinden dolayı kapalı teknikle birlikte, dikişsiz burun ameliyatı da denmektedir. 
Burun ameliyatında uygulanan diğer teknik, açık rinoplasti olarak geçen açık tekniktir. Bu tekniğin uygulanması, burnun içinin ya da dışınının burun delikleri arasındaki alana 3 mm’lik kesi açılması ve kesinin de görünen dikişlerle kapatılması, şeklindedir. Dışardan görünen bir şekilde dikiş yapılması, yöntemin dikişli teknik olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. 
 
Dikiş Yöntemlerinin Kullanılması
Burun ameliyatlarında uygulanan açık ve kapalı dikiş yöntemlerinin uygulanması için burnun yapısı, burun ucu anatomisi ile burnun simetresi faktörleri önemli olmaktadır. Alanında son derece deneyimli bir cerrah, sayılan tüm faktörleri göz önünde bulundurarak en doğru dikiş yöntemine karar verir. Yani dikiş yöntemlerinin belirlenmesinde kişinin fizyolojik yapısı önemli olduğu kadar, cerrahın alacağı karar da çok önemli ve etkili olmaktadır. 
 
Burun ameliyatlarında burun ucu işlemleri, genel olarak diğer burun ameliyatı türlerine göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan burun ucu ameliyatlarında dikişli yani açık teknik tercih edilmektedir. Ancak burun ucu anatomisi simetrik ve de burnun kıkırdak yapısı güçlüyse, kapalı yani dikişsiz teknik tercih edilebilir.
 
Sosyal Hayata Anında Dönüş İçin 
Kişilerin burun ameliyatlarında ve de özellikle burun estetiği uygulamarında, en çok endişe ettiği durum, uzun süre sosyal ve iş yaşamından uzak kalmaktır. Ancak son teknolojiyle ve tıptaki son gelişmelerle basit burun estetiği uygulaması yapılmakta, basit burun estetiği uygulamasıyla da klasik burun ameliyatı yöntemlerinde görülebilecek komplikasyonlar en aza indirgenmektedir. Basit burun estetiği uygulamasıyla kişiler, çok kısa zamanda sosyal hayatlarına ve de iş yaşmalarına geri dönebilmektedirler.
 
Basit burun estetiği uygulamasının temelini, burnun uç kısmını kaldırmak ya da burun ucunu inceltmek oluşturmktadır. İstenilen durumu sağlamak için burnun iç kısmına çok küçük dokunuşlar yapılmakta ve kişilerin kısa zamanda doğal formlu burun yapılarına ulaşmaları sağlanmaktadır. Basit burun estetiği yönetminde lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu sayede yöntemin uygulanma süresi de bir hayli kısa olmaktadır. Uygulama sonrasında kişilerde şişlik ve morluk görülmez. Bu durum klasik burun ameliyatı uygulamalarında kaygı yaşayan kişiler için alternatif bir yöntem oluşturmaktadr. 
 
Burun Ameliyatına Karşı Ön Yargıları Yıkmak İçin
Basit burun estetiği, klasik burun ameliyatıyla estetik operasyon geçirmekten korkan, sosyal hayatı ya da iş yoğunluğu yüzünden klasik ameliyatla estetik yaptırmak için zaman ayıramayan kişilere için en sağlıklı yöntem olmaktadır. Basit burun estetiği yönteminin denemesi ile burun ameliyatına ya da estetiğine karşı olan ön yargılar da yok edilmektedir. Vakitsizlik, uzun iyileşme süresine zaman ayıramama ve de ameliyatın olası risklerini göze alama durumlarını yaşayanlar için basit burun estetiği en doğru tercihlerden biri olmaktadır. 
 
Kişilerin kendilerinde köklü, radikal bir değişim istemediği, deneme amaçlı olarak da tercih edilebilcekleri yöntem, yine basit burun estetiği olmaktadır. Burnun bütününe estetik bir form kazandırmak ve de burun ucunu kaldırmak isteyenlerin tercih edebileceği yöntemlerden biridir de. Basit burun estetiği başta olmak üzere, klasik burun ameliyatlarında en verimli sonucun alınması, doktor seçimine de bağlıdır. Bu bakımdan burun ameliyatları için alanında tecrübeli cerrahların tercih edilmesine önem verilmelidir.
 
Dr.Ercan Aydın