EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK - EBA başvuru işlemleri ne zaman bitecek? (e kurs)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru işlemleri devam ediyor. 19 Eylül 2019 Tarihinde başlayan EBA başvuru işlemleri, 23 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Peki EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?

EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK - EBA başvuru işlemleri ne zaman bitecek? (e kurs)

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir.

ÖĞRENCİLER DYK E KURS BAŞVURUSU NASIL YAPACAK?

Aşağıda yer alan E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Öğrencilerin başvuruları ise 19 Eylül tarihinde başladı ve 23 Eylül tarihine kadar tamamlanacak.

24-29 Eylül tarihlerinde sınıfların oluşturulmasının ardından kursların başlayacağı tarih ise 30 Eylül olacak. DYK kursları 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.

HANGİ ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KURS MERKEZLERİ

 1- Kurs merkezleri, iş takvimi doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yaparak, Bakanlıkça belirlenen derslerden açmak istediği kursları e-Kurs Modülüne işler. Kurslar ders bazlı açılır.

2-  DYK Yönergesi ve e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri modül üzerinden yürütülmeyen kurslar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında değerlendirilemez.

3-  Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür. Kurs merkezi müdürü; kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri alır, kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlar, kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini ve DYK Yönergesi hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

4. Kurs merkezi müdürü, kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-Kurs Modülü üzerinden sınıflara atamasını yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-Kurs Modülünü kullanarak il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

5. Kurs merkezleri, görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin e-Kurs Modülü üzerinden diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesini sağlar.

6. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. Kurs merkezi müdürü, kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

7. Kurs merkezi müdür yardımcısı; kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemler ile kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür. Kurs merkezi  müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirerek kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.

8. Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde; öğrenci/kursiyer yoklama defteri, kurs ders defteri, gelen ve giden yazı dosyası, kurs ders plânları dosyası ile denetim defteri tutulur. DYK Yönergesi kapsamında bu fıkra gereği yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

9. Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla her 10 şubeye bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

10. Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

11. Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kurs merkezi müdürü tarafından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

12. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan derslerden her ay değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler mahallî olabileceği gibi Bakanlıkça merkezi olarak da yapılabilir. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konular tamamlanır. Ayrıca her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden ÖDSGM tarafından izleme ve  değerlendirme ortak sınavı yapılır.

13. Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yıl sonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları ÖDSGM’ye ağustos ayının son haftasında gönderilir.

14. Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.

15. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar. .

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber