Okullarda kıyafet serbestliği üzerine araştırma

FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan’ın, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Elazığ’da ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencileri arasında yaptığı araştırmada, okullarda kıyafet serbestliğiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Okullarda kıyafet serbestliği üzerine araştırma

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan’ın, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Elazığ’da ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencisi 252 çocukta yaptığı araştırmada, öğrencilerin büyük bir bölümünün serbest kıyafetle okula gelmek istediği belirlendi.

252 kız ve erkek öğrencinin yüzde 25,8’inin aile gelir durumunun aylık 0-750, yüzde 48,8’inin 751-1500, yüzde 18,7’sinin 1501-2250 ve yüzde 6,7’sinin 2251 lira üstü olarak dağılım gösterdiği araştırmada, öğrencilere okullardaki kıyafet uygulamasının değişmesi, farklı kıyafetle gelme istekleri, belli kıyafetle gelmekten rahatsızlık duyup duymadıkları gibi konularda görüşlerini ortaya çıkaracak sorular yöneltildi.

Öğrencilere, ”hiç katılmıyorum”, ”katılmıyorum”, ”kısmen katılıyorum”, ”katılıyorum”, ”tamamen katılıyorum” şeklinde beş cevap seçeneğinin sunulduğu araştırmada, öğrencilerin 62,3’ü ”önlüğün kaldırılmasını istiyorum” görüşüne tamamen katılırken, bu oran ”katılıyorum” ve ”kısmen katılıyorum” cevaplarının da eklenmesiyle yüzde 73,5’e yükseldi.

Katılımcı öğrencilerin yüzde 69,4’ünün ”okula serbest kıyafetle gelmek istediğinin” belirlendiği araştırmada, çocukların yüzde 72,6’sı ise ”okula serbest kıyafetle gelmek daha rahattır” yönünde görüş belirtti.

Öğrencilerin yüzde 66,6’sının ise ”her gün önlük giyip okula gitmenin kendilerine bıkkınlık verdiği” yönünde görüş bildirdiği araştırmada, 4. sınıftaki çocukların 5. sınıf öğrencilerine göre farklı kıyafetlerle okula gelmeyi daha çok istediği tespit edildi.

-”Çocuklar gelecek açısından serbest bir okul ortamı istiyorlar”-

Araştırmayı yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda kıyafet serbestliği sağlayan yönetmeliği hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Eğitim sisteminde serbest kıyafet uygulamasının getirilmesini olumlu gördüklerini ifade eden Turan, gelişmiş ülkelerin tamamına yakınında özellikle ilköğretimde serbest kıyafet uygulaması olduğunu belirterek, ”Biz şunu söylüyoruz; okul hayatın ta kendisidir. Okul çocuğu hayata hazırlar. Bu açıdan ilk dersimiz de hayat bilgisidir. Hayatın içinde hiçbir zaman önlük yoktur. Çocuklarımızı serbest bırakalım. Çocuklarımız istediği gibi, normal yaşamlarındaki gibi okula gelsinler” dedi.

Araştırmayı, okullarda kıyafet serbestliği sağlayan yönetmelik çıkarılmadan önce yaptıklarını belirten Turan, araştırmada öğrencilerin gelecekteki eğitimleri açısından görüşlerini yansıttıklarına dikkat çekti.

Turan, şunları söyledi: ”Araştırmamız şunu ortaya koymaktadır. Çocuklar gelecek açısından serbest bir okul ortamı istiyorlar, rahat bir okul ortamı istiyorlar. Çocuklarımızın bu taleplerini, çocuk psikolojisi açısından iyi düşünmemiz gerekiyor. Gelir seviyesi alt düzeydeki ailelerin çocuklarının çok ezileceği fikrine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü eğitim sisteminde e-okul sistemi geldi ki bu sistem hiç olmazsa maddi olarak dengesizliği bir yönüyle minimize etmiş durumda. Bu açıdan da özellikle serbest kıyafet uygulamasının çocuk psikolojisi açısından daha uygun olduğu kanaatindeyim.”

22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber