‘Bor’ enstitüye kaynak olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında iki ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Bor’ enstitüye kaynak olacak

Kararnameler özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

- Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

- TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyelerine de ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödemesi yapılacak.

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nde gelir kalemleri arasında yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bor ürünlerinin satışından aktaracağı yüzde 0.2 oranındaki pay yüzde 0.5’e çıkarıldı.

Sözleşmeli tiyatrocu

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilecek.

PTT düzenlemesi

- PTT Anonim Şirketi’nin kuruluşuna ilişkin maddedeki, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır” ifadesi yürürlükten kaldırıldı.

- PTT Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması ve üyelerin Genel Kurul tarafından atanması kararlaştırıldı. Önceki düzenlemede Genel Müdür dahil beş üyeden oluşan PTT Yönetim Kurulu’nun dört üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın, bir üye ise Hazine ve Maliye Bakanı’nın teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanıyordu.

Tapuda yeni yapı

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye, “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde “Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı” kurulacak. Ayrıca yurt dışı teşkilatı oluşturulacak, buralarda yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin işlemleri yapılacak.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.

Atom denetçisi

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) görev alanı ilgili insan kaynağı oluşturmak amacıyla ödül ve burs verebilecek.

- TAEK bünyesinde Atom Enerjisi Denetçisi ve Atom Enerjisi Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilecek.

Balon balığı tehlikesi Karadeniz'deSON yıllarda Akdeniz'de popülasyonu hızla artan, Ege ve Marmara Denizi'nde de görülen zararlı ve zehirli balon balığının iki yıl önce Karadeniz'de görüldüğünü açıklayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr Bayram Öztürk, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber