Elektriğe 101 milyar TL’lik yatırım geliyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak, 2015-2020 arasında elektrik dağıtım sektöründe 101 milyar TL’lik yatırım yapılacağını, hizmet kalitesi için dağıtım kuruluşlarının habersiz denetleneceğini kaydetti

Elektriğe 101 milyar TL’lik yatırım geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyetini etkileyen tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve teknik kalitesinin, planlı - plansız, denetleneceğini belirterek, hedeflerini, “Müşteri memnuniyeti standartlarında AB ülkeleri seviyesinin yakalanması” olarak açıkladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından Trabzon’da 9’uncusu düzenlenen Sektör Toplantısı’na kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 400 kişi katıldı.

Albayrak, önümüzdeki dönem vatandaşın makul taleplerinin karşılanıp karşılanmadığını takip edeceklerini dile getirirken, “Her yıl özel sektör mantığı ile hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. Geçmişte yaşananlar ve mevcut durumun analitik değerlendirmesinin geleceğin planlanması açısından önemli olacağını kaydeden Albayrak, “Elektrik konusunda müşteri özelinde ciddi sıkıntılar gündeme geldi. 21 bölgenin tamamında özel sektör çerçevesinde yatırımlar gerçekleştireceğimiz yeni bir süreç başlayacak. Böylece önümüzdeki 5 yılı, daha kaliteli şekilde gerçekleştirilmesinin planlarını da yapacağız. 2010-2015 arası yaklaşık 13 milyar TL yatırım, 27 milyar işletme bütçesi, 2015-2020 arası yaklaşık 18 milyar TL yatırım, 43 milyar işletme bütçesi, olmak üzere 10 yıl içerisinde ülkemiz toplamda 101 milyar TL’lik bir tutarı sadece elektrik dağıtım sektörüne harcamış olacaktır” diye konuştu.


‘Arz iki kat arttı’
Genelde enerji sektöründe, özelde elektrik sektöründe Türkiye’nin önemli bir değişim yaşadığını dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:

“Son 14 yıl içerisinde ülkemiz hem ekonomik olarak, hem de altyapı olarak önemli aşamalar kat etti. Özellikle enerjide son 14 yıl içerisinde yaklaşık 32 bin MW olan kurulu gücümüz neredeyse yüzde 132 artarak 74 bin MW’ı geçti. 2002 yılında 132 milyar kWh olan tüketimimiz 2015 itibarıyla 264 milyar kWh’e ulaştı. Yine bu son 14 yıl içerisinde, yenilenebilir kaynaklarımıza ait 64 MW olan (hidrolik hariç) kurulu gücümüz 2016 ilk çeyrek itibarıyla 5 bin 870 MW seviyesine ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimiz kapsamında bu büyüklüklerin yaklaşık iki katına çıkması hedeflenmektedir. Üretilen elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak tüketiciye ulaştırılması sistem için artık asgari şart haline geldi. Artık devletin müessese mantığı ve yapısıyla üretilen hizmetler profesyonel şirketler haline dönüştürüldü. Elektriğin üretim tesislerinden tüketim noktalarına kadar taşınması ve yeterli, kaliteli, sürekli ve kesintisiz sunumu için önemli büyüklükte iletim ve dağıtım altyapısının inşa edilmesi ve işletilmesi gerekiyor.”

Habersiz denetim
Albayrak, bundan sonraki süreçte, sektörün tüketicilere çok daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak üzere, ‘Hizmet Kalitesi ve Tüketici Şikayetlerinin İzlenmesi, Yatırımların Planlanması ve Etkileyen Hususlar, Diğer Kamu Kurumları ve Belediyeler İle Yaşanan Sorunlar, Kamuoyu Algısı ve Bilgilendirme, Denetim Süreçleri, Yatırım Hedefleri ve Öncelikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki Eğitim’ başlıkları açısından izleneceğini kaydetti. Albayrak, EDAŞ’ların müşteri memnuniyetini etkileyen tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve teknik kalite bağlamında gerekli yatırımların ve işletme faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığının da farklı ekipler ve farklı zamanlarda planlı/plansız, haber edilerek veya haber edilmeksizin denetleneceğini belirtti.

Performans takibi

Albayrak, dağıtım şirketlerinin beklentilere ulaşıp ulaşamadığının, objektif olarak belirlenecek performans kriterleri, başarı göstergeleri, müşteri ve diğer paydaş memnuniyetleri anketleri ile sürekli takip edileceğini kaydetti.
Albayrak, bu kapsamda ilk olarak 2016 Mart ayı içerisinde yaptırdıkları elektrik dağıtım hizmetleri memnuniyet anketini de dağıtım şirketlerine basına kapalı kısımda paylaştı. Denetimlerde yetkin personel ve etkin denetim yöntemleri kullanılarak, uygunluk ve performans denetimlerinin yapılmasıyla; kamu kaynaklarının verimli ve yerinde kullanılması, dağıtım hizmetlerinin sağlıklı hale getirilmesi ve tüketicinin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanması sağlanacaktır” diye konuştu.

‘Kalbimi sıkıştıran mesaj’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da iş güvenliği konusuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
“Kalbimi sıkıştıran, beni üzen en temel mesaj bir iş kazası. Sizden istirhamımız şudur: Elbette büyümeliyiz. Bütün şartları kucaklamalıyız. Bütün bunları yaparken iş sağlığı ve güvenliği konusu, birincil tedbir alınması gereken konudur. Alacağımız tedbirlerle Türkiye’de özellikle büyümenin insaniliği konusunda adımlar atabilmeliyiz.”

Konuşmasında, hayalinin bir evin ya da fabrikanın 2-3 yıllık elektriğini karşılayacak cihazlar olduğunu aktaran Soylu, “Tamamen bunu kendi icadıyla ortaya koyacak bir anlayışın dünyayla buluşmasıdır. Bunu yapan dünyanın efendisi olur. Dünyanın en küçük ülkesi bile üretse dünyanın efendisi olur” diye konuştu.

‘Kurulu güç 2.5 kat arttı’

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Bakan Albayrak’ın enerjiyi tanıyan ve bilen biri olmasının bir şans olduğunu söyledi. Son 10 yılda enerji sektöründe büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Özdemir, “Petrol fiyatları 140 dolara zirve yaparken 30 doların altına inmiştir. Avrupa Birliği’nde sorun finansal krizden siyasal krize dönüşmüştür. Günümüz dünyasının ekonomik ve siyasal olaylarını belirleyen ana faktör enerjidir” dedi.

‘Kesintiler azalacak’

10 yıllık dönemde yatırımların enerji sektörüne yoğunlaştığını ifade eden Özdemir, kurulu gücün 2.5 kata çıkarak 74 bin megavata ulaştığını vurguladı. “Önümüzdeki 5 yıllık dönem stres testi niteliğindedir” tespitini yapan Özdemir, şunları söyledi:

“2016-2020 uygulama dönemi dağıtım faaliyetinin tamamen özel sektör tarafından yürütüleceği ilk dönem olacaktır. Elektrik dağıtımı kamu dönemine göre çok daha kaliteli ve uygun maliyetli. 13 milyar dolarlık özelleştirmenin yanısıra özel sektörün yatırım bütçesinde artış olmuştur. 550 milyon TL olan kamudaki yatırım bütçesi yıllık 3.7 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Yedi katı bulan bir artış. Yatırım bütçeleri kamu dönemine göre reel olarak 3 kattan fazla artmıştır. Dağıtım şirketlerin yatırım yapmadığı söyleminin karşılığı yoktur. Kesinti sürelerini AB ortalamalarına indirmek, tüketicinin taleplerine hızlı yanıt vermek gibi iyileştirilmesi gereken hususlar var.”

Türkiye’nin enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Özdemir, Albayrak’ın yerli kömürle ilgili düşüncelerini bir Türk vatandaşı olarak canı gönülden desteklediğini kaydetti.

Yerli kömüre destek

TBMM Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, son 13 yılda Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 5 büyüdüğünü ifade ederek, “Enerji talebimiz yüzde 5.4 artmıştır. Türkiye stratejik bir ülke konumunu ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmaları komisyon olarak destekliyoruz. Yerli kömürden elektrik üretimini destekleyecek yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimindeki aksamaları giderecek tasarı da komisyonumuzdan geçti. Elektrik piyasalarımızın risklerinin öngörülebilir olması için EPDK ve Bakanlığımıza gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz” dedi.

‘Tüketici artık işin patronu’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, tüketici memnuniyetinin öncelikleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Elektrik sektöründe patron tüketici olmuştur. Tüm maliyetleri tüketiciler finansa etmektedir. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmeti sunmamız gerekiyor. Dağıtım şirketlerinin tarifeyi hak etmek için tüketicinin hakkını koruması gerekir. Yatırım için gerekli tarifeleri verdik ve onayladık, bundan sonra minnet değil hizmet zamanı.”

Tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinde beklenilen seviyenin uzağında olunduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Dağıtım şirketlerine ulaşıp şikayetine çözüm bulamayanların şikayetleri geliyor. Dağıtım şirketlerinin kurumsal kapasiteleri artırılmalı. Vatandaşlarımıza olumsuz yansıyan her türlü eylemin karşısında olacağız. Bilgilendirme, denetim gibi her türlü çalışmayı yapacağız. Hizmet kalitesi yönetmeliği kapsamında kesinti haklarını kazanan kullanıcıların tespit edilerek tazminatlarının ödenmesi önemli. Bazı dağıtım şirketleri var. Tüm dağıtım şirketlerinden gerekli hassasiyeti bekliyoruz. İyileştirmeler ödül olarak tarifeye yansıyacaktır” dedi.

Dağıtımda AB hedefi

EDAŞ’lara da bazı hedefler koyacaklarını dile getiren Albayrak, konulan hedefleri şöyle sıraladı:
“Marjinal maliyetlerin yakalandığı işletme ve yatırım şartlarının sağlanması. Teknik ve ticari kalitenin daha fazla geliştirilmesi. Kayıp-kaçak oranının tüm EDAŞ’lar için 5 yıl içinde OECD ortalamalarına çekilmesi. Tüketici odaklı müşteri hizmetleri yönetiminin daha etkin hale getirilmesi. İlgili kurumlara ve tüketiciye karşı şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanacak. Enerjinin kalitesi ve güvenilebilirliği hususunda SAİDİ (arıza sayısı) ve SAİFİ (arıza süresi) gibi parametreler objektif olarak belirlenecek ve AB uygulamaları seviyelerine getirilecek. İşletme verimliliğinin ve finansal performansın artırılması. EDAŞ’ların tümünde şebeke varlık yönetimine geçilme sürecini tamamlanması. 30 saniye içinde yanıtlanan çağrıların yüzdesinin artırılması ve çağrı merkezi performansının artırılması. CBS uygulamalarının tamamlanması. Akıllı Şebeke uygulamalarına başlanması. Daha fazla AR-GE yapan ve süreçlerini iyileştiren bir yaklaşım. Uzman ve kalifiye personel eksiğinin giderilmesi ve çalışan memnuniyetinin sağlanması. Müşteri memnuniyeti standartlarında AB ülkeleri seviyesinin yakalanması. Etkin iletişim stratejilerinin oluşturulması.”

El Bab bölgesine askeri sevkiyatSuriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber