Karşılıksız ‘çek’e hapis

Şirketlere kayyum atanması ve çekte yeni dönem düzenlemelerini içeren, torba yasa önceki gece geç saatlerde yasalaştı.

Karşılıksız ‘çek’e hapis

Varlık barışı düzenlemesi ise metinden çıkarıldı. Yasa ile iflas ertelemeye yeni kurallar getirilirken, karşılıksız çeke hapis cezası kesinleşti. Yeni düzenlemeye göre belli bir miktarın üzerinde ihracat yapanlara da yeşil pasaport verilecek. 77 maddelik yasa şu düzenlemeleri içeriyor:

- Çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı verecek. Kişinin kimlik numarası, şirket ise MERSİS numarası çek üzerine yazılacak. Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde, ayrıca düzenleyenin kimlik numarası da yazılacak. Böylece, çekin karşılıksız çıkması durumunda çek hesabı sahibine karşı yapılacak başvurularda doğru kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Çeklerde seri numarasıyla karekod bulunması zorunlu hale gelecek. Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde seri numarası veya karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini etkilemeyecek.

- Karekodlu çek düzenlenen lehtar, teslim aldığı çeki sisteme kaydedecek. Çek alacaklıları, çek sahibine karekod aracılığıyla ulaşacak.

- Çeki karşılıksız çıkan kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.

- Adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde yasağın devamına hükmedecek.
Doğrudan hapse

- Adli para cezalarının ödenmemesi halinde, kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecek.

- Karşılıksız çek bedelini faiziyle birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında; yargılama aşamasında davanın düşmesine, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. Şikayetten vazgeçme halinde de aynı hükümler uygulanacak.

- 31 Aralık 2016 tarihinden sonra karekodsuz çek yaprağı verilmeyecek.
İhracatçıya yeşil pasaport

- Son 3 yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.
İflas ve kayyum ataması

- Bilançoya göre şirketlerin borca batık olduğu tespit edilirse, önceden takibe gerek kalmaksızın bunların iflasına karar verilecek.

- İflasın ertelenmesine mahkeme aracılığıyla karar verilmesi halinde, mesleki ve teknik yeterliliğe sahip yeterli sayıda kayyum atanabilecek.

- İflasın erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak ve daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

- Kayyum ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye rapor edecek. Mahkeme, borca batıklığın sürdüğünü belirlerse şirketin veya kooperatifin iflasına karar verecek.

Varlık barışı müstakil olacak...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Vatandaşlarımızın yurtdışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin hususu ayrı bir müstakil kanun olarak tanzim edeceğiz. İnşallah gelecek hafta tekrar parlamentoda bu maddeyi görüşeceğiz. Asla ve kat’a bir kara para aklamak niyetiyle bu yasa getirilmemektedir. Bunu da muhalefet partileri bilmektedir” diye konuştu.
Ağbal, yerli ve yabancı firmalardan Milli piyango şans oyunları ihalesine büyük bir ilgi olduğunu belirterek, “Şu anda kasımın başına aldık. Umuyorum kasım ayı geldiğinde inşallah yüksek katılımlı bir ihale olacak” dedi.

Akıllanmıyorlar! Sosyal medyada büyük tepki çektiİzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, ağır cezaları göze alarak halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber