Ege

09.06.2012 - 02:30

Emekli maaşına haciz konabilir mi?

Sitene Ekle
Emeklilik Rehberi  |  Necati Çetiner ege@milliyet.com.tr Tüm Yazıları »

Değerli Okurlarım, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı” başlıklı 93. maddesinde “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu, kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Gelir, aylık ve ödenekler; 88’nci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” şeklinde açıklanmıştır. Kanunun bu maddesini özetlemek gerekir ise; emekli kişinin emeklilik maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları haricinde haczedilemeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece kendi alacaklarına ve nafaka için emekli maaşına haciz koyabilir.

18.02.2009 tarihli 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanuna göre; “Emekli maaşı hak sahibinin muvafakati olmadan haczedilemeyecektir.” Burada emeklinin izni şartı getirilmiştir. İcra daireleri bankalara göndermiş oldukları yazılarda borçlu emeklinin izni olmadan emekli maaşına haciz koyamamaktadır. Eğer haciz işlemi borçlu emeklinin izni olmasa dahi yapılmışsa bu suç oluşmaktadır. Emekli kişi maaşının haczedilmesi halinde icrayı koyanlar hakkında şikayette bulunabilir.

Memur emeklilerinde durum biraz daha farklıdır. Memur emeklileri 5434 sayılı Kanun’a tabi olduklarından mevzuatlarında emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan dolayı memur emeklilerin maaşlarına haciz konulabilmektedir.

Soruda belirtilen işçi emeklisi vatandaşımızın maaşındaki haczi kaldırabilmesi için İcra Müdürlüğü’nün bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet davası dilekçesi vermesi gerekmektedir. Alınacak karar ile haczi kaldırabilir.

"Taçsız Kral" lakabı ile anılan Galatasaraylı ünlü futbolcu kimdir ?
©Copyright 2012 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.