Geri Dön

Ek Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni gider yazan, yüzde 30 daha az ödemiş olacak

Ek vergiler ile ilgili kanun çıkarıldı. Ancak, kanuna gider yazılamayacağına ilişkin hüküm konulmadı. Kanunun iptaline ilişkin davalar sonuç vermezse, mükellefler ek vergi ödemelerini gider yazabilirler

Ek Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni gider yazan, yüzde 30 daha az ödemiş olacakEk Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisini gider yazan, yüzde 30 daha az ödemiş olacak


4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun"da, 2003 yılı bütçesinde öngörülen gelir ve faiz dışı fazla hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve ek emlak vergisi alınması öngörülüyor.
Emlak vergisi ve MTV olağan servet vergilerindendir. Ek emlak ve ek MTV ise, emlak vergisi ve MTV'den farklıdır. Servet üzerinden alınmaları dışında bunların benzerliği yoktur, mahiyeti farklıdır. Bu ek vergiler bir defaya mahsus olmak üzere alınan olağanüstü nitelikteki servet vergilerdir. Aynı servet üzerinden alınmaları ve bu ek vergilerin emlak ve MTV tutarlarına bağlanmış olması, ek emlak ve ek MTV'yi, kesinlikle emlak vergisi ve MTV'ye, daha doğrusu o vergilerin eki haline dönüştürmez.
Özetle bu ek vergiler farklı, bağımsız ve yeni vergiler olup, emlak vergisi ve MTV, bu ek vergiler bakımından sadece bir ölçüdür.

Özel hüküm olmalı
İşletme ile ilgili ayni vergiler (emlak, damga, belediye gelirleri, eğitime katkı payı, bazı durumlarda KDV, harçlar, MTV, BSMV vs.) gider yazılabilir. (Gelir Vergisi Kanunu md.40/6) Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenen gelir ve kurumlar vergisi ise şahsi vergi olup, gider yazılamaz. (GVK Md.90, KVK 15/6)
Buna göre, gider yazılamayacağı yönünde açık ve özel bir hüküm bulunmadığı sürece, şahsi vergiler dışındaki tüm vergiler gider yazılabilir. Özel olarak gider yazılamayan vergilere, matrah artırımı vergisi ile deprem nedeniyle 1999 yılında ödenmiş olan ek emlak ve ek MTV'yi gösterebiliriz. Yani kanun koyucu daha önce aynı mahiyetteki ek vergilerin gider yazılamayacağını açıkça hükme bağlamışken, bu defa getirdiği ek vergiler hakkında böyle bir hükme ihtiyaç duymamıştır. Bu da gösteriyor ki, bu yıl ödenmesi gereken ek MTV ve ek emlak vergisi gider yazılabilir. Kanun koyucu meramını ifade etmekten aciz değildir. Ek vergilerin gider yazılmasını istemeseydi, daha önce yaptığı gibi, bunların da gider yazılamayacağını açıkça hükme bağlardı.
Ek MTV'nin özel bir servet vergisi olduğunu ve MTV'nin uzantısı sayılamayacağını yukarıda açıklamıştık. Bu nedenle MTV'nin gider kaydına ilişkin kurallar, dolayısıyla binek otomobiller için ödenen MTV'nin gider yazılamayacağına ilişkin MTV Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan hüküm, ek MTV bakımından geçerli olamaz.

Gider yazılabilir mi?
Gerek ek MTV, gerekse ek emlak vergisi, 4837 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 11.4.2003 tarihi itibariyle başkaca bir işlem gerek olmaksızın kendiliğinden tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle mükelleflerin, taksit ödemeleri ve ödeme tarihleri itibariyle değil, tahakkuk tarihi (11.4.2003 ) itibariyle ve toplam ödenecek tutarı (iki taksit toplamını) esas almak suretiyle gider kayıtlarını yapmaları gerekir.
Son söz: Devlet özel bir Kanunla ek vergiler çıkardı, ancak gider kaydıyla ilgili dikkatsiz davrandığı için bunu gider yazabilen mükelleflere avantaj sağladı. Defter tutan mükellefler, ek vergileri gider yazarak vergi matrahlarını bu tutarda düşürecek ve ek verginin bir kısmını neticede devlete ödetecekler. Örneğin kurumlar, gider yazdıkları ek verginin yüzde 30'u kadar eksik kurumlar vergisi ödeyerek yüklerini dolaylı olarak hafifletecekler.

Yaşanmış Vergi Hikâyeleri
Rekortmen Niyazi Bey!

Yıl 1993. Merkezi denetim elemanlarından oluşan iki kişilik küçük bir grup, Ege Bölgesi'nin küçük ve şirin ilçelerinden birine vergi incelemesi için turneye gider. Her zaman yapıldığı gibi ilçenin en çok vergi ödeyen 100 mükellefinin dosyası istenir. İlçede pek kurum olmadığı için gelir vergisi mükellefleri arasından bu yöntemle seçilenler de incelemeye çağrılır.
Bunların arasında ilçenin gelir vergisi rekortmeni de vardır. Niyazi Bey inceleme elemanlarının davetine geldiğinde vergi rekortmeni olmasının verdiği gururla "Ben vergi rekortmeniyim" der. Ancak inceleme elemanlarından; "Devletin her mükellefi inceleme hakkı vardır. Rekortmen olması onu incelemeden muaf kılmaz" karşılığını alır.
Niyazi Bey kendinden emindir ve inceleme devam ettiği sürece inceleme elemanları ile sohbet etmekten büyük zevk alır. Aralarındaki insani ilişkiler gelişir, ama bu incelemenin sonucunda Niyazi Bey'in hesaplarında ciddi bir matrah farkının bulunmasını ve rapor yazılmasını engellemez.
İnceleme elemanı turne biterken raporu teslim eder, sıcaklaşan ilişkinin verdiği samimiyetle:
- "Siz vergi rekortmeniydiniz, biz de sizin rekorunuzu iyice pekiştirdik." der.
Niyazi Bey gülümsemektedir:
"Ben de sizden bir şey öğrendim. Bugüne kadar vergi planlaması adına hiçbir şey yapmadım. Ancak yarın gidip iki tane BMW alacağım ve amortismanını yazıp vergimi azaltacağım."
Niyazi Bey'in araba alıp almadığını bilemiyoruz. Ancak çok geçmeden, bir yıl sonra, binek otoların alındığı ilk yıl, sadece alış ayı dahil kalan aylara ait amortismanlarının gider yazılabileceği yönünde yasal değişiklik yapıldı.

Şirket kurma kolaylaştı
4884 Sayılı Kanun'la anonim ve limited şirket kuruluş işlemleri kolaylaştırıldı. Artık Ticaret Sicili memurluklarına müracaatla, kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri tek merkezde ve aynı gün içinde yapılabilecek. Ticaret Sicili memurlukları kendisine verilen şirket kuruluş bildirimlerini vergi daireleri, ticaret ve sanayi odaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BağKur, işKur) ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na gönderecek. Dolayısıyla girişimciler bu kurumlara ayrıca müracaat etmeyecek. Kuruluşta ve sözleşme değişikliklerinde (dolayısıyla sermaye artırımlarında) Sanayi Bakanlığı izni de kaldırıldı.

Reeskont oranı düşürüldü
Reeskont işlemlerinde kullanılan oran 14.6.2003 tarihinden itibaren yüzde 64'ten yüzde 57'ye düşürüldü. (RG: 14.6.2003-25138) Bu değişiklik ticari işlerde 1.7. 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yasal temerrüt faizi oranını da yüzde 57 olarak değiştirildi. Kanuni faiz oranı ile adi işlerde geçerli olan temerrüt faizi yüzde 30 olarak devam ediyor.
Erken ödeme indirimi ile ilgili 5 seri no'lu Vergi Barışı Genel Tebliği yayımlandı. (RG 12.6.2003 - 25136)
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yürürlükten kaldırıldı. (RG 17.6.2003-25141) Yeni Kanun Türkiye'de yatırım için Hazine Müsteşarlığı iznini kaldırdı ve başka kanunlarda düzenlenmiş olan bazı hususların tek kanunda yer almasını sağladı.
87 seri no.lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.


BUSINESS

Bakan Albayrak: Türk varlıklarına güvenenler ciddi anlamda kazandıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin ikinci gününde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. 2020 yılı daha sakin geçen bir yıl olacak; küresel büyüme tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber