Epilepsi, ani gelişen bilinç kaybı, bayılma durumudur.

EPİLEPSİ ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Şikayetleri: Bayılma sonrası kol ve bacaklarda kasılma, dilini ısırma, idrar kaçırma şeklinde olabileceği gibi dalma veya kollarda veya vücutta sıçrama atma olabilir.

EPİLEPSİNİN NEDENLERİ

• Hipokampal skleroz
• Beyin tümörleri
• Hipoksik-iskemik beyin hasarları
• Santral sinir sistemi enfeksiyonları
• İmmun aracılı inflamasyonlar
• Beyin dokusunun gelişimsel bozuklukları,
• Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar
• Kalıtımsal hastalıklar ve genetik nedenler.

EPİLEPSİ BULGULARI

Nörolojik muayene bulguları normal olabilir.

EPİLEPSİ TANISI NASIL KONULUR

EEG, Kan Tahlili, Beyin MR’ı yaptırılmalıdır.

EPİLEPSİ TEDAVİSİ

-İlaç Tedavisi

Epilepsi hastaları için tedavi planlaması öncelikle ilaçlar ile yapılmaktadır; ancak ilaçlar tıpkı şeker hastaları ya da tansiyon hastalarında olduğu gibi hastalığı iyileştirici değil, belirtilerini baskılayıcı etkiye sahiptirler. İlaç tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %45 ile %65 oranındaki grubunda ilaçlarla nöbetler tek bir tip ilaçla tam kontrol altına alınabilmektedir.    

-Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi için uygun bulunan kişiler bu yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir.

-Pil Uygulaması

Epilepsi tedavisinde uygulanan bir başka yöntem de beyine pil uygulamalarıdır. Nörolojik Bilimler Merkezi’nde pil uygulamasına uygun hasta seçimi sonrasında Nöroşirurji Bölümü tarafından pil yerleşimi uygun operasyonla gerçekleştirilir.