Astigmatizma, korneanın şeklinde bir bozukluk sebebiyle meydana gelen ve sık rastlanan bir görme sorunudur.

Astigmatizma

Astigmat; gözün en ön tabakası denilen korneanın şeklinin deforme olarak ışığı doğru kıramamasıyla, görüntünün retinada bulanık olarak meydana gelmesine sebep olan görme problemidir. Astigmat, ışığın retinaya geçme şeklini ya da kırılmasını etkiler. Bu durum bulanık görmeye sebep olur.

Astigmat neden olur?

Astigmat türleri

1)Düzenli astigmatizma

Düzenli astigmatizmada görüntü, iki farklı düzlemde birbirine dik iki çizgi şeklinde meydana gelir. Bu iki dikey çizgi astigmatizmanın meridyenlerini meydana getirir. Düzenli astigmatizmada silindirik mercekler kullanılarak görüntüde düzelme gözlenebilir. Astigmatizma mevcut optik duruma bağlı 5 grupta incelenir.

•Basit hipermetrop astigmatizmanın; bir meridyeni emmetrop, diğeri hipermetroptur.
•Basit miyopikastigmatizmanın; bir meridyeni emmetrop, diğeri miyoptur.
•Bileşik hipermetrop astigmatizmanın; her iki meridyeni de hipermetroptur, ancak dereceleri farklıdır.
•Bileşik miyopikastigmatizmanın; her iki meridyeni de miyoptur, ancak dereceleri farklıdır.
•Mikst (karışık) astigmatizmanın; bir meridyeninin hipermetrop, diğerinin de miyop olması halidir.

2)Düzensiz astigmatizma

Korneanın incelerek dikleşmesiyle kendini gösteren astigmatizma türüdür. Birbirine dik iki meridyen yerine sayıca çok odaklaşma çizgilerinin olduğu durumdur. Bu sebeple görme keskinliği ileri seviyede düşüktür. Gözlüklerle tam düzeltilmesi mümkün değildir.

Astigmat belirtileri

Astigmatizma belirtileri herkeste farklı meydana gelebilir. Bazı kişilerde belirtiler fark edilemez. Astigmatizması olan kişilerin uzak veya yakın mesafe görüşü bulanık ve gölgeli olur. Görüntüler hiç net olmaz. Bozuk görme, bulanık görme, gece görme zorluğu, gözleri kısma, göz yorgunluğu, gözün tahriş olması ve baş ağrıları astigmatizma belirtilerine örnek verilebilir. Bazı belirtilerin sebebi başka sağlık ya da görme problemlerinden kaynaklı olabilir.

Astigmat tedavisi

Astigmatizma gözlük, kontakt lens veya refraktif cerrahi yöntemi ile tedavi edilebilir. Şiddetli astigmatizma vakalarına doktorlar refraktif cerrahi yöntemini önerebilir. Bu tür cerrahi yöntemlerdeastigmatizmayı kalıcı olarak onarmak için korneayı tekrar şekillendirmek üzere lazerler ya da küçük bıçaklar kullanılır. Astigmatizma vakaları için en sık kullanılan üç cerrahi yöntem; LASIK, PRK ve RK'dir.