'' İnsanların birbirinden sıkılmalarının sebebi, fiziksel olarak birlikte olmalarından değil; zihinsel ve ruhsal olarak birbirlerinden uzak olmalarından kaynaklanır. ''

Richard Bach

 

Temelde hukuksal bir içeriği olan boşanma; ölüm nedeni dışında kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi veya tarafların bizzat şarta bağlı veya şartsız anlaşarak evliliği sona erdirmesidir. Sosyal bir problem olarak boşanma, bazı toplumlarda çok zor iken bazı toplumlarda veya ülkelerde de çok kolaydır.

Evlilik problemlerinin bir sonucu olarak, eşler arasındaki sorunların boşanmayla sonuçlanmasının çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak boşanmaya, genellikle evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan ‘şiddetli geçimsizlik’ gerekçe gösterilir. Şiddetli geçimsizlik, eskiden çok sık görülen bir boşanma nedeni değildi.

Modern yaşamın bir sonucu olarak bugün, şiddetli geçimsizliğin en başta gelen boşanma nedeni olması, eşlerdeki aile bilincinin zayıflamasından ve eşlerin karşı karşıya kaldıkları problemlerle başa çıkmalarında, yakın çevrelerinden gereken sosyal desteği bulamamalarından kaynaklanmaktadır.

Geleneksel aile yapılarında, aile içindeki tecrübeli olan büyükler, yeni evlenen çiftlere bir anlamda aile danışmanlığı yaparak onları yönlendirebiliyorlardı. Dolayısıyla daha tecrübesiz olan eşler arasındaki problemlere, büyümeden dinamik bir şekilde çözüm üretilebiliyordu. Zamanla modern yaşamın getirdiği rekabetçi ortam ve ekonomik kaygılar gibi nedenler, aileleri bağımsız yaşamaya zorladı.

Duygusal anlarda ani karar vermeyin. Boşanmaya, o an için gelişen bir tartışmadan sonra karar verdiyseniz, bunu eşinize sözel olarak ifade etmeden önce, öfkenizin geçmesini bekleyin. Belki de boşanma isteği sadece o anki öfkenizle ilgilidir. Sakinleştiğiniz zaman, bu kararınızdan vazgeçebilir ve söyledikleriniz konusunda pişman olabilirsiniz.
 
Eğer evliliğiniz, yeni sayılabilecek düzeydeyse, ufak anlaşmazlıkların yaşanması sizi evliliğinizin geleceği hakkında ümitsizliğe düşürmesin. Evliliğin özellikle ilk yıllarında bu tarz anlaşmazlıkların yaşanması sık yaşanan bir durumdur.
 
Aile Danışmanı 
Şeyma ABAY