15.06.2012 14:49 | Son Güncelleme: 15.06.2012-16:46

Gül'ün görev süresi belli oldu

Anayasa mahkemesi Gül'ün görev süresi ile ilgili kararını verdi.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğu ve Gül'ün 2'inci kez aday olabileceği kararını aldı.
CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan : "Bu kararla anayasa bizzat anayasa mahkemesi tarafından ihlal edilmiştir"
"Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının metnindeki tüm Anayasa ihlalleri görmezden gelinerek, Anayasa Mahkemesince bir kez daha hukukun değil, başka dinamiklerin etkili olduğu bir karar verilmesi tercih edilmiş, bu kararla anayasa bizzat anayasa mahkemesi tarafından ihlal edilmiştir."

Anayasa Mahkemesi'nin kararı 17 üye arasında, 12'ye 4 oy çokluğu ile  alındı.

Kararın ardından 2014 yılının Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Gül de adaylar arasında yer alabilecek.

Raporunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Raportör Ali Rıza Çoban, başvurunun reddi yönde görüş bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2007 yılında yapılan seçimlerde bir kereye mahsus 7 yıllığına seçilmişti. Ancak 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın görev süresi "5+5" şeklinde düzenlenmişti.

CHP, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI ŞÖYLE:

 

Anayasa Mahkemesi'nin tarafından verilen karar şöyle;
19.01.2012 günlü, 6271 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun:
A- "Seçimin geri bırakılması" başlıklı 5. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, Osman Alifeyyaz Paksüt’ün karşıoyu ve oyçokluğuyla,
B- "Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi" başlıklı 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin"…hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar…" bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
C- "Propaganda" başlıklı 13. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "…ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu…" ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
D- "Adaylara yardım" başlıklı 14. maddesinin,
1- (2) numaralı fıkrasının "Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır." biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
2- (3) numaralı fıkrasının "Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez." biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
3- (4) numaralı fıkrasının "Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez." biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
4- (6) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinde yer alan "… seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde …" ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
b- İkinci cümlesinde yer alan "… seçim hesaplarını inceler ve varsa …","…ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını…" ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
c- Üçüncü cümlesinde yer alan "… adaylara …" sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
d- "Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir." biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
E- "Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni" başlıklı 21. maddesinin birinci cümlesinin “Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir…" bölümününAnayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, oybirliğiyle,
F- Geçici 1. maddesinin;
1- Birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, Osman Alifeyyaz Paksüt ile Zehra Ayla Perktaş’ın karşıoyları ve Oyçokluğuyla,
2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, oybirliğiyle,
-Yürürlüğünün Durdurulması İsteminin reddine.

 

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0