Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sivil memur alımı nasıl yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel alımı başvuruları 30 Aralık 2016 tarihinde başladı. Personel alımı konusunda adaylar araştırmalarına devam ediyor ve başvurunun nasıl yapılacağı, ne zamana kadar süreceği, sürecin nasıl işleyeceği gibi konulara yanıt aranıyor. İşte MSB Personel memur alımı ile ilgili detaylar...

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) sivil memur alımı nasıl yapılacak?

MSB personel alımı başvuru süreci devam ediyor. 2016 yılının Aralık ayında ilanın yayımlanmasının ardından başlayan başvurular Şubat 2017'ye kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı memur alımında adaylar ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul, uygulamalı sınav, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması süreçlerinden geçecekler. Bu süreçlerin tamamından olumlu sonuç alan adaylar belirlenen tarihlerde göreve başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kapsamında göreve alınacak olanlar; ağaç işleri teknisyeni, ambar memuru, arşivci, aşçı, avukat, bahçıvan, bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknikeri, boyacı, Bulgarca öğretmeni, Dem. Kay. Teknisyeni, elektrik mühendisi, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, elektronik mühendisi, emlak teknisyeni, Farsça öğretmeni, fırıncı, grafiker, Gürcüce öğretmeni, harita mühendisi, harita ve kadastro teknikeri, hesap sorumlusu, hizmetli, iklimlendirme teknisyeni, inşaat mühendisi, inşaat teknisyeni, duvar beton teknisyeni, kimya teknikeri, bayan kuaförü, laborant, makine mühendisi, makine teknisyeni, mal/hesap sorumlusu, matbaa teknikeri, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, psikolog, sıhhi tesisat teknisyeni, şoför, teknik ressam, uzman, veri hazırlama, veteriner ve zabıt katibi olarak görevlendirilecek.

Personel alımı başvurusunda bulunacakların şu koşullara uyması gerekmektedir:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaGını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(8) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

Bunların yanı sıra; şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

BAŞVURULAR ŞUBAT'TA BİTECEK

Personel alımı başvuruları 30 Aralık 2016 tarihinde başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.msb.gov.tr) yapılacak ve 6 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında adaylar için Genel Ağ üzerinde bir aday numarası belirlenecektir. Adaylar daha sonra bu numara ile kendi bilgilerini kontrol edebilecekler. Başvuru formunun doldurulmasının ardından "Başvurumu Kaydet" sekmesine tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. Başvurunun tamamlanması sonrasında bilgilerinizin yer aldığı sayfanın bir çıktısını almanız yararınıza olacaktır. Öte yandan adayların Genel Ağ haricinde yapacakları başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Ön başvuruların ardından 10 Şubat 2017'de ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların listesi yine Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanacaktır. Listelerin açıklanmasının ardından ön başvurusu kabul edilen adaylar 6 Mart 2017 tarihine kadar istenilen belgeleri posta/kargo yahut şahsen müracaat ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'na ulaştıracaklar. Belirlenen tarihten sonra belgeleri gönderen adayların evrakları ise işleme tabi tutulmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı sürecinde bu aşamaların ardından belgelerini teslim eden adaylar KPSS'den aldıkları puanlar esas alınarak sıralanacaklar. Her bir unvan için kaç adayın çağrılacağı ise yine www.msb.gov.tr'den duyurulacak.

Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; mülakat sınavları ise MSB Per.Tem.D.BGk.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır. Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat sınavı tarihleri Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.

Brezilya’da rehine kriziBrezilya’da silahlı bir kişinin otobüste bulunan 17 yolcuyu rehin aldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber