Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor

Her bir burcun yöneticisi ve güçlü olan bir gök cismi var ve bu gezegenlerin burçlara etkisi çok büyük. Peki sizin burcunuzu hangi gezegen yönetiyor? 

Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor

Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor
Her bir burcun yöneticisi ve güçlü olan bir gök cismi var ve bu gezegenlerin burçlara etkisi çok büyük. Peki sizin burcunuzu hangi gezegen yönetiyor? 

Koç Burcu = Mars

Koç Burcu = Mars
Koç burcu Zodyak’ta birinci evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Mars’tır. İnsanin fiziksel görünüşü, bencil çıkarlarını, karekter niteliklerini, dış etkenlere uyumlarını ve tepkilerini tanımlar. Kişinin ruhbilimi ve davranışlarını etkiler.Birinci ev kişiliğin bilinçlenmesini etkileyen fakat kontrolümüzün az oldugu yaşama başlanan çevreyi simgeler. Birinci evi etkileyen iki gezegen vardir. Mars ve plüto. Ayrıca birinci evde bulunan başka gezegenlerde kişinin aktivitelerini belirler.

Boğa Burcu= Venüs

Boğa Burcu= Venüs
Boğa burcu Zodyak'’ta ikinci evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Venüs'’tür. Para, sahip olunacak mal, mülk, mali durum ve iş hayatını, keza ticari yetenekleri, güvenliği ve ekonomik sorunlari etkiler. İkinci evin şifresi kısaca para ve maddedir. Bunlarla bağımlı olan lüks, konfor, servet, gelir ve ticari yetenekler, kazanma becerisi, değerlendirme peşinden gelir. İkinci evin yönetici gezegenleri Venüs ve Ay’dir. İkinci evde bulunan gezegenlere kişinin parasal ve maddesel tüm yeteneklerini ve ekonomik seçeneklerini belirler.

İkizler Burcu = Merkür

İkizler Burcu = Merkür
İkizler burcu Zodyak'’ta üçüncü evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Merkür'’dür.Kardeş ilişkileri, iletişim, öğrenim, kısa yolculukları, çevre ilişkilerini ve kısa süreli planları etkiler.
Üçüncü evi tanımlayan şifre entellektüellik, yakın çevre ve kısa yolculuklar şeklindedir.
Üçüncü evde bulunan gezegenler kişinin yakın çevresi ile ilişkilerini, düşünce ve davranışlarını, toplumda var olma mücadelesindeki zihinsel tavrını etkiler.

Yengeç Burcu = Ay

Yengeç Burcu = Ay
Yengeç burcu Zodyak'’ta dördüncü evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Ay’dir.
Kişinin doğumunu, ev yaşamını, olanaklarını, anne ve baba ile koşullarini, yaşam sonu şartlarini, kişisel baglılıklarını etkiler. Dördüncü evin aile ve yuvayı temsil ettiğini görüyoruz. Doğal gezegeni Ay olmasina ragmen güçlü gezegenler olarak Jüpiter ve Neptün de etkilidir. Bu ev kendimizin olusturdugu çevre koşullarini yönetir. Yaşam boyunca elinden geldigince bir temel ilke olusturur kişi. Bu da daha çok içinde bulunduğu ev ortaminda kendini gösterir.

Aslan Burcu = Güneş

Aslan Burcu = Güneş
Aslan burcu Zodyak'’ta beşinci evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Güneş’tir. Çocuklarını, eğlence ve zevk yasamını, aşkları, tutkuları, sosyal etkinliklerini, alacaği riskleri ve atılacagi serüvenleri etkiler. Beşinci ev yaratıcılığı belirleyen evdir. İnsanin toplum yaşamında varolma kavgası, fiziksel ve zihinsel bir yaratıcılık getirir. Beşinci ev kişinin çocuklarını, tüm güzel sanatları, aşk ilişkilerini, sosyal çevresini, eğlence eğilimini, kumar ve maddi süpekülasyonlari yönetir. Bundan başka çocuklarının ilk öğretim durumunu, spor çalışmalarını, yaratıcılık yönünden kişinin başarısını ve toplumda sevinirliğini gösterir. Beşinci ev başka bir deyişle dinamik gücümüzle yaşantimizda değiştireceğimiz tüm eylemlerin idare edildiği yerdir.

Başak burcu = Merkür

Başak burcu = Merkür
Yönetici gezegeni Merkür'dür. Kafayı kullanma becerisini, çalışma yöntemlerini kişisel çabaları, fiziksel ve duygusal sağlığı etkiler. Altıncı ev işle ilgilidir ve yararlı sonuca ulaşmak için aklı kullanma yeteneğini gösterir. Bu evdeki gezegenler ve bulunan burcun karekteri olusan bakış açıları kişinin işine yaklaşım tarzını, metodunu, hizmetlerinin yorumunu, yararlı hedeflere ulaşmak için kafasını pratik ve olumlu biçim de kullanma yeteneklerini gösterir.Burçlar kusağında Zodyak’in ilk altı evi kişisel bilgileri içerir. Yaşantının büyük bir kısmı da toplum içinde ve başka insanlarla temas içinde geçer. Bu nedenle bundan sonra gelen altı ev toplum ilişkileri ile bağımlıdır. Kişinin yaşadığı topluma uyumunu, etkilenişimini ve bunlara tepkisini ortaya koyar.

Terazi Burcu = Venüs

Terazi Burcu = Venüs
Terazi burcu Zodyak'’ta yedinci evde bulunur.
Yönetici gezegeni Venüs'’tür.Yabancılarla tüm ilişkilerini, seçilecek es tipi ve evliliği, ortakları, yakın dostlukları, dostlukları ve toplum yaşamını etkiler.Yedinci ev kişinin evliliğini, dostluklarını, ortaklıklarını ve toplum hayatını belirler. Bu ev başkaları ile tüm ikili ilişkileri, kişinin eylemlerini, bunlara karşı başkalarının tepkilerini belirtir. Yedinci ev ayni zamanda seçilecek eşin tipini ve ortağın niteliğini tanımlar.Yedinci evin yönetici gezegeni Venüs oldugu gibi güçlü gezegen de Satürn’dür. Satürn etkisinden dolayı toplum çalışmaları ve bunların kişi üzerinde etkileri de yedinci ev kapsamindadir

Akrep burcu = Mars-Plüton

Akrep burcu = Mars-Plüton
Akrep burcu Zodyak’in sekizinci evinde bulunur.

Yönetici gezegeni Mars-Plüton'’dur. Birleşik kazançlar, ortak evliliğe ait paralar, mistik deneyimler,katılım özellikleri, miraslar, cinsellik, ölüm nedeni, bilinçaltı, kişinin yararları. Sekizinci ev kişisel sahiplenmeyi temsil eden ikinci evin karşıtıdır. Dolayısıyla birleşik ve toplumsal kazançların yapıcısıdır. Burası miras veya ortak çalışmaların ürünü olan gelirlerin temsilcisidir. 

Yay burcu = Jupiter

Yay burcu = Jupiter
Yay burcu Zodyak'’ta dokuzuncu evde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Jüpiter'’dir. Kişinin ruhsal yaşamını, öğrenimini, uzun yolculuklarını, kanuni işlerini, düşlerini, uzak ülkelerdeki durumunu etkiler. Dokuzuncu ev din, felsefe, kanun ve kişisel edinimli eğitimi temsil eder. Uygarlığa yerleşen bütün kurumlarla bağımli etkenleri belirtilir.

Oğlak burcu = Satürn

Oğlak burcu = Satürn
Oglak burcu Zodyak'ın onuncu evinde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Satürn’dür.Kişinin kariyerini, politik yaşamını, niteliklerini, yaşamda iniş ve çıkışlarını, tüm uğraşları ve meslek yaşamını etkiler. 

Kova burcu = Uranüs

Kova burcu = Uranüs
Kova burcu Zodyak’in onbirinci evinde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Uranüs’dür. Dostları, umutları, arzu ve dilekleri, sosyal değerleri, yardımlaşmayı ve zihinsel özgürlüğü etkiler. Onbirinci ev kisinin arkadaş edinme, topluluk kurma, görüşme ve evrensel konularda çalışma yeteneğini belirler. 

Balık burcu = Neptün ve Jüpiter

Balık burcu = Neptün ve Jüpiter
Balık burcu Zodyak’in onikinci evinde bulunur.
 
Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter'’dir.
Güçlerini, başarısızlıklarını, hastalıklarını, gizli düşmanlarını, beklenilmeyen olayları, ruh sağlığını, alışkanlıklarını, bilinçalti alışkanlıklarını, zihinsel sırlarını etkiler.
Bu makaleye ifade bırak