Ege

11.07.2009 - 20:17

Hangi hallerde kıdem tazminatı hakkı doğar?

Sitene Ekle
Emeklilik Rehberi  |  Necati Çetiner ege@milliyet.com.tr Tüm Yazıları »

4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtildiği üzere bir hizmet akdi ile çalışanların kıdem tazminatından yararlanabilmesi için;
1- İşçi olmak
2- İşveren emrinde en az bir yıl çalışmış olmak
3- İş akdinin aşağıdaki haller nedeniyle sona  ermiş olması gerekmektedir.
Kanunda sayılan haller;
1- İşveren tarafından işten çıkarılma (işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin iki numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında  işten çıkarılma)
2- İşçi tarafından haklı sebebiyle işten çıkma  (4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi gereğince)
3- Askere gitme (muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işi bırakmaları)
4- Emeklilik nedeniyle (bağlı oldukları kanunla kurulmuş kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işi bırakmaları)
5- Emekli olmadan işten çıkma (506 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin a ve b alt bendlerinde öngörülen yaşlar altında kalan ve aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları). Bu maddeyi bir örnekle açıklayacak olursak: 1 Ocak 1984’te ilk defa sigortalı çalışmaya başlayan işçinin emeklilik için yasal olan 25 yılını           1 Ocak 2009’de doldurmuş ve prim gün sayısı toplamında 5 bin 225 günü tamamlamış olmalı. Ancak 1 Ocak 1963 doğumlu olması nedeniyle 48 yaşını dolduracağı 1 Ocak 2011 tarihinde emeklilik  talebinde bulunacağından bu işçimizin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını alabilme imkanı vardır.
6- Kadın işçinin evlenmesi (kadın çalışan  evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile çalışmasını sona erdirmesi halinde)
7- Ölüm (işçinin ölümü halinde)
Yukarıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde işçiye (ölümü halinde mirasçılarına) her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük bürüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesidir. Bir tam yıldan artan süreler içinde orana göre ödeme yapılır.
İşçi tarafından dikkat edilecek bir diğer husus ise işveren sizi bir şirketten başka bir şirkete naklederse  siz de bu nakil işlemine kıdem tazminatını almadan rıza gösterirseniz kıdem tazminatınızı tehlikeye düşürebilirsiniz. Bu durumda imza attığınız her bir işe giriş bildirgesindeki işverenin unvanına dikkat ediniz. Unvanda bahsedilen işveren aynı işveren olabileceği gibi başka bir işverenin olması demek daha önceki hizmet akdinizin sona ermiş olması demektir.


YEŞİM ÜNLÜYOL: Şirketiniz tasfiye olmadığından Bağ-Kur kayıtlarınız da bu nedenle devam etmekte. Bağ-Kur’a ödemediğiniz 165 aylık prim borcunuzun toplamı 58 bin 892 TL. 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik Yasası’nın geçiçi 17’nci maddesine göre 2 Ağustos 2009 tarihinden sonra ödemeyen prim borçlarınıza ilişkin Bağ-Kur süreleriniz iptal edilecektir.

MEHMET MERT: Borçlanmış olduğunuz askerlik süresiyle Bulgaristan’da sigortalı olarak çalıştığınız süreleri de borçlanırsanız bu süreler de geriye gider. Bu durumda da Türkiye’de çalıştığınız sürelerle borçlanmış olduğunuz sürelerin toplamını 5 bin   400 güne tamamlamanız şartıyla   59 yaşınızı da doldurmanız halinde  SSK’dan emekli olabileceksiniz.

©Copyright 2009 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.