Hep daha fazlasını isteme sorunu yani affluenza, acı veren, sosyal olarak kişiden kişiye geçen ve daha fazlasını istemeye neden olan kaygı, borçlanma, israf ve daha fazla çalışma sorunudur. Daha çok tüketmek, daha fazla para kazanmak ve harcamaktır. Bireyin çevresine ayak uydurması sonucu oluşan doyurulamayan duygulardır. Maddi olarak büyüme bağımlılığıdır. Kişinin para ile sağlıksız bir ilişki içinde olmasıdır. Sorun, istedikleriyle ihtiyacı olanlar arasındaki karışıklıktır.

Tüketim odaklı toplumlarda bireyler, daha fazla tüketebilmek için borçlanırlar ve daha çok para kazanmak için uğraşırlar.
 
Kişiler sürekli olarak diğerlerinin sahip oldukları ve sahip olmadıkları şeyler üzerine değerlendirmeler yaparlar. Son yıllarda her yaştan birey, başarıyı sahip olduklarıyla ölçmeye başladı. Her ekonomik seviyedeki birey paranın tüm sorunlarını çözeceği gibi bir yanlış inanca sahip. 
 
Affluenza sorununun belirtileri; kişide gelecek motivasyonunun düşmesi, özgüven azalması, depresyon, işkoliklik, bağımlılık, tüketicilik, zevkleri erteleyememe, dış benliğe çok, iç benliğe az önem vermektir.
 
Sürekli daha fazlasını istemek panik ataklarını tetikler. Stresi ve kaygıları arttırır ve bireyleri ruhsal olarak yıpratır. 
 
Affluenza sorununun çözümü hem bireyin kendi bireysel huzuru, hem de topluma bulaştırabilme tehlikesi yüzünden büyük önem taşır.
 
Bu tarz sorunların altındaki nedenlerden biri toplumda daha fazla kabul görme isteğidir. 
 
Affluenza ile başa çıkabilmek için, önce durumun farkına varın, topluma uymak yerine başkalarından farklı olmanın kötü bir şey olmadığını anlamaya çalışın. Evinizde bir bütçe oluşturup gelir ve giderleri dengelemeye başlayın. 
 
Hipnoterapi-psikoterapi ile “daha fazlasını istemek” sorununa yol açan durumlar, bireyin neden tatminsiz olduğu, sahip olmak istediği birçok şeye sahipken neden mutsuz hissettiği, neyin eksikliğini hissettiği bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır, ve çözümlenir.
 
 
Uzman Psikolog 
Yasemin Aydoğdu